Miroslav Radunović

 


  Miroslav Radunović


  Šifra: 185778
  Prezime i ime: Miroslav Radunović
  Titula: dr sci med
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Radunović Miroslav

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pajović Bogdan, Radojević Nemanja, Radunović MiroslavRestricting Sports Activity in Reducing the Rate of Varicocele and Related Infertility Parameters in Athletes Archives of Medical Science
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vuksanović-Božarić Aleksandra, Radojević Nemanja, Muhović Damir, Abramović Marija, Radunović MiroslavSignificance of anatomical variations of the lateral circumflex femoral artery for the tensor fasciae latae flappingFolia Morphologica
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radunović, Mir., Vitošević, Z., Ćetković, M., Vuksanović – Božarić, A., Radojević, N., Radunović, Miod.Morphometric Analysis of the Fascicular Organisation of the Optic Nerve Vojnosanitetski pregled
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vuksanović-Božarić, A., Radunović, M., Radojević, N. & Abramović, A.The Bilateral Anatomical Variation of the Sural Nerve and a Review of Relevant LiteratureAnatomical Science International
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radojević, N. & Radunović, M.Traumatic Acute Myocardial Ischaemia Involving Two VesselsJournal of Forensic and Legal Medicine
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radunović, M., Vukasanović-Božarić, A., Radojević, N. & Vukadinović, T.A new anatomical variation of the musculocutaneous and the median nerve anastomosisFolia Morphologica
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radunović, M., Radunović, M., Radunović, M., Lazović, R., Panić, N. & Bulajić, M.Biohumoral and endocrine parameters in assessment of surgical trauma in open and laparoscopic cholecystectomyVojnosanitetski pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.02.2018 Medicinski fakultet

Studenti Medicinskog fakulteta obilježili Dan reproduktivnog zdravlja

DETALJNIJE

12.02.2018 Medicinski fakultet

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultet

DETALJNIJE

02.02.2018 Medicinski fakultet

RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

DETALJNIJE

30.01.2018 Medicinski fakultet

Sastanak u okviru Erasmus + projekta poboljšanja studijskih programa

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Crnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivosti

DETALJNIJE