Snežana Mugoša

 


  Snežana Mugoša


  Šifra: 330103
  Prezime i ime: Snežana Mugoša
  Titula: Dr sci med spec
  Zvanje: saradnik u nastavi dr
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Mugoša Snežana

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 6.000
Honorar (10 mjeseci): 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
6 Farmakologija II3x1
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
7 Farmakoterapija I2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
8 Farmakokinetika3x1
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
8 Farmakoterapija II2x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mugoša Snežana, Đorđević N., Bukumirić Z., Đukanović N., Cukić J., Radosavljević I., Baskić D., Protić D., Zdravković M., Todorović Z.Predict score and CYP2C19 polymorphism independently predict lack of efficacy of clopidogrel in cardiology patientsClinical and experimental pharmacology and physiology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mugoša Snežana, Bukumirić Z., Kovačević A., Bošković Aneta, Protić D.,Todorović ZoranAdverse drug reactions in hospitalized cardiac patients echaracteristics and risk factorsVojnosanitetski pregled
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE