Matematika i računarske nauke

 


 • Matematika i računarske nauke


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Rašović-Jančić Sanja, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Sposobnost prepoznavanja i rješavanja osnovnih matematičkih problema Vladanje klasičnim metodama postavljanja i rješavanja matematičkog problema sa akcentom na punom razumijevanju i izvođenju formalnog dokaza. Sposobnost posmatranja matematičkih alata u širem, apstraktnijem matematičkom kontekstu Osposobljenost za rješavanje klasičnih problema (zadataka) u oblasti matematičke analize, algebre, geometrije, topologije, vjerovatnoće i matematičke statistike Osposobljenost za samostalno učenje u oblasti matematike Sposobnost modeliranja i rješavanja problema u kojim je potrebno približno i brzo računanje (aproksimacije i iteracije) Sposobnost kreativno rješavanja problema korišćenjem adekvatnom matematičkog aparata (analiza, algebra, diskretna matematika) Sticanje svijesti o potrebi za daljim stručnim usavršavanjem Sposobnost korišćenja stručne literature
Obavještenja rukovodioca   >>>

29.09.2017 Matematika i računarske nauke
Izmijenjen raspored časova za zimski semestar 2017/18. >>>

19.04.2017 Matematika i računarske nauke
Raspored casova. >>>
 
Slide1 background

Matematika i računarske nauke

 
Obavještenja za predmete   >>>

20.03.2018 Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju
Rezultati prvog kolokvijuma. >>>

13.03.2018 Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju
Termin prvog kolokvijuma. >>>

28.02.2018 Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci
Novi termini predavanja i vježbi. >>>

25.02.2018 Matematika i računarske nauke-Vizuelizacija i računarska grafika
Predavanje 06.03.2018. >>>

23.02.2018 Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju
Katalog. >>>

22.02.2018 Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci
Odlaganje časa. >>>

21.02.2018 Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2
Prijava teme za prezentaciju. >>>

16.02.2018 Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće
ECTS + Materijali. >>>

14.02.2018 Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika
Предање ,,Усмјерени графови и јаке компоненте повезаности. Тарјанов алгоритам.". >>>

12.02.2018 Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1
Materijal za prvi susret. >>>

11.02.2018 Matematika i računarske nauke-Programiranje 2
Grupe za vježbe. >>>

09.02.2018 Matematika i računarske nauke-Principi programiranja
Grupe za vježbe: studenti čiji je broj indeksa neparan G1, paran G2. >>>

08.02.2018 Matematika i računarske nauke-Algebra 1
Konačni rezultati. >>>

06.02.2018 Matematika i računarske nauke-Algebra 1
Rezultati popravnog završnog ispita. >>>

06.02.2018 Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje
Zaključne ocjene. >>>

06.02.2018 Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku
Rezultati i predlog ocjena - 06.02.2018 01:21. >>>

04.02.2018 Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika
Резултати поправног завршног испита и евиденција укупно освојених поена. >>>

02.02.2018 Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 3
Konačni rezultati. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Matematika i računarske nauke 1 Analiza 14+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Linearna algebra 14+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Računari i programiranje3+3+06VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Uvod u matemematičku logiku2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Engleski jezik 12+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Geometrija ravni i prostora2+2+04O    
Matematika i računarske nauke 2 Principi programiranja3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Uvod u kombinatoriku2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Linearna algebra 22+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Analitička geometrija2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Analiza 24+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Engleski jezik 22+1+02VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Algebra 12+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Analiza 33+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Diskretna matematika2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Kompleksna analiza 12+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Operativni sistemi3+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Programiranje 13+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Algebra 22+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Analiza 43+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Diferencijalne jednačine4+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Teorija vjerovatnoće3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Programiranje 23+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Računarske mreže3+2+04O    
Matematika i računarske nauke 5 Objektno orjentisano programiranje2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Statistika3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Mjera i integral2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Baze podataka3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Engleski jezik 32+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Parcijalne jednačine3+3+04I   D
Matematika i računarske nauke 5 Softver inženjering3+2+04I   D
Matematika i računarske nauke 5 Uvod u informacione sisteme2+2+04I   D
Matematika i računarske nauke 6 Uvod u diferencijalnu geometriju2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Funkcionalna analiza3+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Numerička analiza2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Programski prevodioci2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Vizuelizacija i računarska grafika2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Engleski jezik 42+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Internet tehnologije2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Algebarska topologija3+1+04I   D
Matematika i računarske nauke 6 Napredne baze podataka3+2+04I   D
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.03.2018 Prirodno-matematički fakultet

K o n k u r s za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Italije za period 2019/2020

DETALJNIJE
14.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Crnogorskim Telekomom

DETALJNIJE

13.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Ljetnja skola o klimatskim inovacijama i preduzetnistvu

DETALJNIJE
12.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Međunarodna škola o nuklearnim metodama za prirodne nauke i zaštitu životne sredine u Budvi

DETALJNIJE

07.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE
02.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Milena Vujanović dobitnica stipendije Marija Sklodovska Kiri

DETALJNIJE

18.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konferencija o obrazovanju matematike i prirodnih nauka u Skoplju, od 23. do 24. marta

DETALJNIJE
15.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konkursu za upis 16. generacije polaznika Škole retorike

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE
19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE

20.03.2018 Rektorat

Međunarodna iskustva o jačanju akademskog integriteta

DETALJNIJE
20.03.2018 Ekonomski fakultet

Predavanje izvršnog direktora IVSC (International Valuation Standards Council)

DETALJNIJE

19.03.2018 Pravni fakultet

Studentkinja Pravnog fakulteta i Akademije za muziku, likovnu umjetnost i ples u Plovdivu: Uz dobru organizaciju sve je moguće

DETALJNIJE
19.03.2018 Karijerni centar

Grantovi za pokrivanje putnih troškova za odlazak na Goldšmit konferenciju

DETALJNIJE

19.03.2018 Rektorat

Seminar o akademskom integritetu 21. marta  

DETALJNIJE
19.03.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE