Matematika i računarske nauke

 


 • Matematika i računarske nauke


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Rašović-Jančić Sanja, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Sposobnost prepoznavanja i rješavanja osnovnih matematičkih problema Vladanje klasičnim metodama postavljanja i rješavanja matematičkog problema sa akcentom na punom razumijevanju i izvođenju formalnog dokaza. Sposobnost posmatranja matematičkih alata u širem, apstraktnijem matematičkom kontekstu Osposobljenost za rješavanje klasičnih problema (zadataka) u oblasti matematičke analize, algebre, geometrije, topologije, vjerovatnoće i matematičke statistike Osposobljenost za samostalno učenje u oblasti matematike Sposobnost modeliranja i rješavanja problema u kojim je potrebno približno i brzo računanje (aproksimacije i iteracije) Sposobnost kreativno rješavanja problema korišćenjem adekvatnom matematičkog aparata (analiza, algebra, diskretna matematika) Sticanje svijesti o potrebi za daljim stručnim usavršavanjem Sposobnost korišćenja stručne literature
Obavještenja rukovodioca   >>>

29.09.2017 Matematika i računarske nauke
Izmijenjen raspored časova za zimski semestar 2017/18. >>>

19.04.2017 Matematika i računarske nauke
Raspored casova. >>>
 
Slide1 background

Matematika i računarske nauke

 
Obavještenja za predmete   >>>

19.11.2017 Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1
Rezultati prvog kolokvijuma. >>>

18.11.2017 Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 1
Termin kolokvijuma. >>>

16.11.2017 Matematika i računarske nauke-Analiza 3
Termin prvog kolokvijuma. >>>

12.11.2017 Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika
Резултати теста. >>>

12.11.2017 Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi
Rezultati prvog testa. >>>

12.11.2017 Matematika i računarske nauke-Računarske mreže
Резултати првог колоквијума. >>>

10.11.2017 Matematika i računarske nauke-Programiranje 1
Primjeri za prvi kolokvijum. >>>

09.11.2017 Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika
Тест - вријеме и мјесто одржавања. >>>

07.11.2017 Matematika i računarske nauke-Analiza 1
Termin kolokvijuma. >>>

31.10.2017 Matematika i računarske nauke-Računarske mreže
Prvi domaći zadatak. >>>

30.10.2017 Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku
Spisak studenata. >>>

28.10.2017 Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi
Prvi test. >>>

07.10.2017 Matematika i računarske nauke-Računarske mreže
Термини одржавања колоквијума. >>>

03.10.2017 Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku
Materijali za ispit. >>>

25.09.2017 Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1
Nova objava - 25.09.2017 19:30. >>>

24.09.2017 Matematika i računarske nauke-Računari i programiranje
Grupe za vjezbe. >>>

16.09.2017 Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Dodatni rok. >>>

15.09.2017 Matematika i računarske nauke-Statistika
Evidencija, septembar. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Matematika i računarske nauke 1 Analiza 14+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Linearna algebra 14+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Računari i programiranje3+3+06VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Uvod u matemematičku logiku2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Engleski jezik 12+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Geometrija ravni i prostora2+2+04O    
Matematika i računarske nauke 2 Principi programiranja3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Uvod u kombinatoriku2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Linearna algebra 22+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Analitička geometrija2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Analiza 24+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Engleski jezik 22+1+02VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Algebra 12+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Analiza 33+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Diskretna matematika2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Kompleksna analiza 12+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Operativni sistemi3+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Programiranje 13+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Algebra 22+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Analiza 43+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Diferencijalne jednačine4+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Teorija vjerovatnoće3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Programiranje 23+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Računarske mreže3+2+04O    
Matematika i računarske nauke 5 Objektno orjentisano programiranje2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Statistika3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Mjera i integral2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Baze podataka3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Engleski jezik 32+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Parcijalne jednačine3+3+04I   D
Matematika i računarske nauke 5 Softver inženjering3+2+04I   D
Matematika i računarske nauke 5 Uvod u informacione sisteme2+2+04I   D
Matematika i računarske nauke 6 Uvod u diferencijalnu geometriju2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Funkcionalna analiza3+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Numerička analiza2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Programski prevodioci2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Vizuelizacija i računarska grafika2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Engleski jezik 42+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Internet tehnologije2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Algebarska topologija3+1+04I   D
Matematika i računarske nauke 6 Napredne baze podataka3+2+04I   D
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

J A V N I P O Z I V za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

DETALJNIJE

19.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv za učešće u raspravi o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom

DETALJNIJE
18.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Važno - preliminarni spiskovi opterećenja nastave za studijsku 2017/2018. godinu

DETALJNIJE

12.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Boravak u CERN-u izazov i velika šansa

DETALJNIJE
11.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Čudesni svijet biologije i hemije

DETALJNIJE

08.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Danas počinju Otvoreni dani nauke 2017

DETALJNIJE
06.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

OTVORENI DANI NAUKE 2017. NA STUDIJSKOM PROGRAMU BIOLOGIJA

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE
17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Popović izabran za člana Upravnog odbora HEPA Europe

DETALJNIJE

20.11.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Info dan o konkursu Erasmus+ programa za 2018. godinu - 23. novembra

DETALJNIJE
16.11.2017 Pomorski fakultet Kotor

Održana svečanost povodom Dana Fakulteta, 16.11.2017.

DETALJNIJE

16.11.2017 Rektorat

Studenti i profesori Građevinskog fakulteta dali krv

DETALJNIJE
16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE