Matematika i računarske nauke

 


 • Matematika i računarske nauke


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Rašović-Jančić Sanja, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Sposobnost prepoznavanja i rješavanja osnovnih matematičkih problema Vladanje klasičnim metodama postavljanja i rješavanja matematičkog problema sa akcentom na punom razumijevanju i izvođenju formalnog dokaza. Sposobnost posmatranja matematičkih alata u širem, apstraktnijem matematičkom kontekstu Osposobljenost za rješavanje klasičnih problema (zadataka) u oblasti matematičke analize, algebre, geometrije, topologije, vjerovatnoće i matematičke statistike Osposobljenost za samostalno učenje u oblasti matematike Sposobnost modeliranja i rješavanja problema u kojim je potrebno približno i brzo računanje (aproksimacije i iteracije) Sposobnost kreativno rješavanja problema korišćenjem adekvatnom matematičkog aparata (analiza, algebra, diskretna matematika) Sticanje svijesti o potrebi za daljim stručnim usavršavanjem Sposobnost korišćenja stručne literature
Obavještenja rukovodioca   >>>

29.09.2017 Matematika i računarske nauke
Izmijenjen raspored časova za zimski semestar 2017/18. >>>

19.04.2017 Matematika i računarske nauke
Raspored casova. >>>
 
Slide1 background

Matematika i računarske nauke

 
Obavještenja za predmete   >>>

17.01.2018 Matematika i računarske nauke-Analiza 3
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma. >>>

17.01.2018 Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1
Ukupni rezultati i predlozi ocjena (popravni rok). >>>

16.01.2018 Matematika i računarske nauke-Analiza 1
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma. >>>

16.01.2018 Matematika i računarske nauke-Računarske mreže
Резултати завршног испита. >>>

16.01.2018 Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

15.01.2018 Matematika i računarske nauke-Algebra 1
Termin završnog ispita. >>>

15.01.2018 Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1
Termin pregleda radova. >>>

14.01.2018 Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1
Trenutno stanje. >>>

13.01.2018 Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine
Termin popravnog završnog ispita. >>>

13.01.2018 Matematika i računarske nauke-Mjera i integral
Termin pregleda radova. >>>

13.01.2018 Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1
Rezultati prvog popravnog . >>>

12.01.2018 Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje
Promjena satnice popravnog kolokvijuma. >>>

12.01.2018 Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku
Bodovi nakon zavrsnog ispita. >>>

11.01.2018 Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1
Rezultati ispita (redovni rok). >>>

10.01.2018 Matematika i računarske nauke-Baze podataka
Termin drugog kolokvijuma i završnog ispita. >>>

09.01.2018 Matematika i računarske nauke-Baze podataka
Konsultacije za II kolokvijum. >>>

08.01.2018 Matematika i računarske nauke-Analiza 1
Termin popravnog kolokvijuma. >>>

07.01.2018 Matematika i računarske nauke-Računarske mreže
Резултати другог домаћег задатка. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Matematika i računarske nauke 1 Analiza 14+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Linearna algebra 14+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Računari i programiranje3+3+06VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Uvod u matemematičku logiku2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Engleski jezik 12+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Geometrija ravni i prostora2+2+04O    
Matematika i računarske nauke 2 Principi programiranja3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Uvod u kombinatoriku2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Linearna algebra 22+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Analitička geometrija2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Analiza 24+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Engleski jezik 22+1+02VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Algebra 12+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Analiza 33+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Diskretna matematika2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Kompleksna analiza 12+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Operativni sistemi3+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Programiranje 13+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Algebra 22+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Analiza 43+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Diferencijalne jednačine4+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Teorija vjerovatnoće3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Programiranje 23+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Računarske mreže3+2+04O    
Matematika i računarske nauke 5 Objektno orjentisano programiranje2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Statistika3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Mjera i integral2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Baze podataka3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Engleski jezik 32+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Parcijalne jednačine3+3+04I   D
Matematika i računarske nauke 5 Softver inženjering3+2+04I   D
Matematika i računarske nauke 5 Uvod u informacione sisteme2+2+04I   D
Matematika i računarske nauke 6 Uvod u diferencijalnu geometriju2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Funkcionalna analiza3+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Numerička analiza2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Programski prevodioci2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Vizuelizacija i računarska grafika2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Engleski jezik 42+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Internet tehnologije2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Algebarska topologija3+1+04I   D
Matematika i računarske nauke 6 Napredne baze podataka3+2+04I   D
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konferencija o obrazovanju matematike i prirodnih nauka, Skoplje 23-24 mart 2018

DETALJNIJE
15.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konkursu za upis 16. generacije polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

15.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

International School on Nuclear Methods for Environmental and Life Sciences, 22-28 April 2018 Budva, Becici.

DETALJNIJE
10.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“

DETALJNIJE

29.12.2017 Prirodno-matematički fakultet

Nina Bošković - najbolji student Prirodno-matematičkog fakulteta u studijskoj 2016/17

DETALJNIJE

27.12.2017 Prirodno-matematički fakultet

Jednogodišnje master studije za studente fizike

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE
18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE
17.01.2018 Rektorat

Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

16.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Održan "Pre-departure day" za studente UCG koji odlaze na razmjenu

DETALJNIJE
15.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Rok za prijavu za stipendije Vlade Mađarske 16. februar

DETALJNIJE