Matematika i računarske nauke

 


 • Matematika i računarske nauke


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Rašović-Jančić Sanja, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Sposobnost prepoznavanja i rješavanja osnovnih matematičkih problema Vladanje klasičnim metodama postavljanja i rješavanja matematičkog problema sa akcentom na punom razumijevanju i izvođenju formalnog dokaza. Sposobnost posmatranja matematičkih alata u širem, apstraktnijem matematičkom kontekstu Osposobljenost za rješavanje klasičnih problema (zadataka) u oblasti matematičke analize, algebre, geometrije, topologije, vjerovatnoće i matematičke statistike Osposobljenost za samostalno učenje u oblasti matematike Sposobnost modeliranja i rješavanja problema u kojim je potrebno približno i brzo računanje (aproksimacije i iteracije) Sposobnost kreativno rješavanja problema korišćenjem adekvatnom matematičkog aparata (analiza, algebra, diskretna matematika) Sticanje svijesti o potrebi za daljim stručnim usavršavanjem Sposobnost korišćenja stručne literature
Obavještenja rukovodioca   >>>

29.09.2017 Matematika i računarske nauke
Izmijenjen raspored časova za zimski semestar 2017/18. >>>

19.04.2017 Matematika i računarske nauke
Raspored casova. >>>
 
Slide1 background

Matematika i računarske nauke

Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 
Obavještenja za predmete   >>>

25.05.2018 Matematika i računarske nauke-Principi programiranja
Grupe za kolokvijum. >>>

24.05.2018 Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma i drugog testa. >>>

24.05.2018 Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma i drugog testa. >>>

24.05.2018 Matematika i računarske nauke-Napredne baze podataka
Materijal za oporavak od kvara i kontrolu konkurentnosti. >>>

24.05.2018 Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza
Rezultati popravnog kolokvijuma (zadaci). >>>

23.05.2018 Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija
Rezultati popravnog kolokvijuma - 23.05.2018 00:13. >>>

21.05.2018 Matematika i računarske nauke-Algebra 2
Popravni kolokvijum. >>>

21.05.2018 Matematika i računarske nauke-Geometrija ravni i prostora
Drugi kolokvijum. >>>

21.05.2018 Matematika i računarske nauke-Programiranje 2
Termin održavanja drugog kolokvijuma. >>>

20.05.2018 Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

20.05.2018 Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci
Četvrti domaći zadatak i materijali iz TAC-a. >>>

19.05.2018 Matematika i računarske nauke-Algebra 2
Rezultati drugog kolokvijuma. >>>

19.05.2018 Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 2
Резултати другог колоквијума. >>>

18.05.2018 Matematika i računarske nauke-Principi programiranja
Kolokvijum. >>>

17.05.2018 Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Termin popravog drugog kolokvijuma. >>>

17.05.2018 Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Rezultati drugog kolokvijuma. >>>

16.05.2018 Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2
Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

15.05.2018 Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće
Konsultacije i predrok. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Matematika i računarske nauke 1 Analiza 14+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Linearna algebra 14+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Računari i programiranje3+3+06VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Uvod u matemematičku logiku2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Engleski jezik 12+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Geometrija ravni i prostora2+2+04O    
Matematika i računarske nauke 2 Principi programiranja3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Uvod u kombinatoriku2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Linearna algebra 22+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Analitička geometrija2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Analiza 24+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Engleski jezik 22+1+02VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Algebra 12+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Analiza 33+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Diskretna matematika2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Kompleksna analiza 12+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Operativni sistemi3+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Programiranje 13+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Algebra 22+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Analiza 43+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Diferencijalne jednačine4+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Teorija vjerovatnoće3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Programiranje 23+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Računarske mreže3+2+04O    
Matematika i računarske nauke 5 Objektno orjentisano programiranje2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Statistika3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Mjera i integral2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Baze podataka3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Engleski jezik 32+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Parcijalne jednačine3+3+04I   D
Matematika i računarske nauke 5 Softver inženjering3+2+04I   D
Matematika i računarske nauke 5 Uvod u informacione sisteme2+2+04I   D
Matematika i računarske nauke 6 Uvod u diferencijalnu geometriju2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Funkcionalna analiza3+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Numerička analiza2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Programski prevodioci2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Vizuelizacija i računarska grafika2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Engleski jezik 42+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Internet tehnologije2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Algebarska topologija3+1+04I   D
Matematika i računarske nauke 6 Napredne baze podataka3+2+04I   D
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke za doktorska istraživanja

DETALJNIJE
15.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Terenska nastava studenata Biologije

DETALJNIJE

27.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Seminar: ,,Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata,,

DETALJNIJE


05.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE
24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE
24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE
25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE

25.05.2018 Institut Konfucije

Čas kulture o kineskom čaju  

DETALJNIJE
24.05.2018 Pomorski fakultet Kotor

Student Srđan Marić osvojio zlatnu medalju u Elbasanu

DETALJNIJE