Matematika i računarske nauke

 


 • Matematika i računarske nauke


  Nivo studija: Osnovne
  Tip studija: Akademske
  Finansiranje: B
 • Informacije o programu
 • Rukovodilac studijskog programa

    dr Rašović-Jančić Sanja, vanredni profesor
 • Ishodi učenja:
  Sposobnost prepoznavanja i rješavanja osnovnih matematičkih problema Vladanje klasičnim metodama postavljanja i rješavanja matematičkog problema sa akcentom na punom razumijevanju i izvođenju formalnog dokaza. Sposobnost posmatranja matematičkih alata u širem, apstraktnijem matematičkom kontekstu Osposobljenost za rješavanje klasičnih problema (zadataka) u oblasti matematičke analize, algebre, geometrije, topologije, vjerovatnoće i matematičke statistike Osposobljenost za samostalno učenje u oblasti matematike Sposobnost modeliranja i rješavanja problema u kojim je potrebno približno i brzo računanje (aproksimacije i iteracije) Sposobnost kreativno rješavanja problema korišćenjem adekvatnom matematičkog aparata (analiza, algebra, diskretna matematika) Sticanje svijesti o potrebi za daljim stručnim usavršavanjem Sposobnost korišćenja stručne literature
Obavještenja rukovodioca   >>>

19.04.2017 Matematika i računarske nauke
Raspored casova. >>>
 
Slide1 background

Matematika i računarske nauke

 
Obavještenja za predmete   >>>

16.09.2017 Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Dodatni rok. >>>

15.09.2017 Matematika i računarske nauke-Statistika
Evidencija, septembar. >>>

15.09.2017 Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće
Evidencija, jun i septembar. >>>

14.09.2017 Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Rezultati u dodatnom roku i predlog ocjena. >>>

14.09.2017 Matematika i računarske nauke-Mjera i integral
Dodatni rok. >>>

13.09.2017 Matematika i računarske nauke-Algebra 1
Ocjene. >>>

13.09.2017 Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku
Rezultati. >>>

13.09.2017 Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine
Raspored polaganja u dodatnom roku. >>>

10.09.2017 Matematika i računarske nauke-Algebra 2
Nova objava - 10.09.2017 14:33. >>>

10.09.2017 Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje
Rezultati avg. roka. >>>

09.09.2017 Matematika i računarske nauke-Analiza 2
Dodatni rok. >>>

09.09.2017 Matematika i računarske nauke-Analiza 1
Rezultati popravnog roka. >>>

07.09.2017 Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza
Dodatni rok. >>>

06.09.2017 Matematika i računarske nauke-Analiza 1
Dodatni rok. >>>

06.09.2017 Matematika i računarske nauke-Računarske mreže
Резултати испита у додатном (августовском) року. >>>

06.09.2017 Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju
Nova objava - 06.09.2017 14:41. >>>

05.09.2017 Matematika i računarske nauke-Algebra 1
Termin pregleda. >>>

05.09.2017 Matematika i računarske nauke-Algebra 1
Rezultati avgustovskog roka. >>>

 Predmeti


Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Program Sem Naziv Fond ECTS Status KD
Matematika i računarske nauke 1 Analiza 14+4+010VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Linearna algebra 14+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Računari i programiranje3+3+06VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Uvod u matemematičku logiku2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 1 Engleski jezik 12+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Principi programiranja3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Uvod u kombinatoriku2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Linearna algebra 22+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Analitička geometrija2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Analiza 24+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 2 Engleski jezik 22+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Algebra 12+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Analiza 33+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Diskretna matematika2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Kompleksna analiza 12+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Operativni sistemi3+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 3 Programiranje 13+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Algebra 22+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Analiza 43+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Diferencijalne jednačine4+3+08VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Teorija vjerovatnoće3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 4 Programiranje 23+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Računarske mreže3+2+04O    
Matematika i računarske nauke 5 Objektno orjentisano programiranje2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Statistika3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Mjera i integral2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Baze podataka3+2+06VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Engleski jezik 32+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 5 Parcijalne jednačine3+3+04I   D
Matematika i računarske nauke 5 Softver inženjering3+2+04I   D
Matematika i računarske nauke 5 Uvod u informacione sisteme2+2+04I   D
Matematika i računarske nauke 6 Uvod u diferencijalnu geometriju2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Funkcionalna analiza3+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Numerička analiza2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Programski prevodioci2+2+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Vizuelizacija i računarska grafika2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Engleski jezik 42+0+02VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Internet tehnologije2+1+04VP   D
Matematika i računarske nauke 6 Algebarska topologija3+1+04I   D
Matematika i računarske nauke 6 Napredne baze podataka3+2+04I   D
Vijesti sa fakulteta   >>>

20.09.2017 Prirodno-matematički fakultet

KONKURS CANU za dodjelu četiri stipendije studentima

DETALJNIJE
12.09.2017 Prirodno-matematički fakultet

Rang-lista kandidata prijavljenih u III upisnom roku

DETALJNIJE

04.09.2017 Prirodno-matematički fakultet

Škola programiranja i pripreme za takmičenja iz programiranja za učenike osnovnih i srednjih škola

DETALJNIJE
04.09.2017 Prirodno-matematički fakultet

Časopis Ecologica Montenegrina uključen u SCImago Journal & Country Rank

DETALJNIJE

30.08.2017 Prirodno-matematički fakultet

Rang lista prijavljenih kandidata u drugom upisnom roku

DETALJNIJE
28.08.2017 Prirodno-matematički fakultet

XXXIX broj časopisa Mathematica Montisnigri

DETALJNIJE

12.07.2017 Prirodno-matematički fakultet

Prof. dr David Kalaj dobitnik Trinaestojulske nagrade

DETALJNIJE
08.07.2017 Prirodno-matematički fakultet

Upis na osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta za studijsku 2017/18: Preliminarne rang liste

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.09.2017 Rektorat

Saopštenje za javnost nakon sjednice Senata Univerziteta Crne Gore održane 20. septembra 2017. godine  

DETALJNIJE
20.09.2017 Rektorat

Ne odustajem od prorektorskog tima

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Dijalog o visokom obrazovanju na međunarodnom nivou u Novom Sadu

DETALJNIJE
01.09.2017 Rektorat

Univerzitet Crne Gore član Magna Charta Univerzitatum

DETALJNIJE

18.09.2017 Rektorat

Izjava rektorke prof. Radmile Vojvodić nakon opstruiranja izbora prorektorskog tima na Upravnom odboru

DETALJNIJE

19.09.2017 Međunarodna saradnja

Naši studenti u programu Work and Travel

DETALJNIJE
18.09.2017 Rektorat

Saopštenje nakon sjednice Upravnog odbora održane 18. septembra 2017. godine

DETALJNIJE