Obavještenja za predmete - Pomorski fakultet Kotor

Datum Naslov
18.06.2018
Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji
Rezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma iz BEU na BM >>>
18.06.2018
Nautika-Pomorska medicina
Ispit iz Pomorske medicine na Nautici, 19.6.2018. >>>
18.06.2018
Pomorske nauke-Pomorska medicina
Ispit iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama, 19.6.2018. >>>
13.06.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita iz Teorije menadzmenta na MN >>>
12.06.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Rezultati nakon Popravnog Zavrsnog ispita iz Ekonomskih integracija i EU na MN >>>
11.06.2018
Pomorske nauke-Brodska automatika I
Rezultati sa predlogom ocjena nakon ispitnog termina 5.06. 2018, BA1 na PN >>>
05.06.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I
Evidencija nakon zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
04.06.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Rezultati nakon Zavrsnog ispita iz ekonomskih integracija i EU >>>
30.05.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Zbirni rezultati nakon zavrsnog ispita iz Teorije menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
25.05.2018
Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta
Popravni kolokvijum II iz PLaniranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
20.05.2018
Nautika-Engleski jezik III
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Engleskog jezika III na Nautici >>>
20.05.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati popravnog kolokvijuma iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
18.05.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Zavrsni ispit iz Teorije menadzmenta na Menadzmnetu u pomorstvu i logistici (Work and travel 2018) >>>
17.05.2018
Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji
Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu >>>
16.05.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I
Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika I >>>
16.05.2018
Nautika-Engleski jezik III
Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika III >>>
16.05.2018
Pomorske nauke-Brodska automatika I
Rezultati nakon kolokvijuma II sa prijedlogom ocjena iz Brodske automatika I na Pomorskim naukama >>>
16.05.2018
Nautika-Engleski jezik III
Rezultati II Kolokvijuma >>>
16.05.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Poslovne komunikacije u pomorstvu
Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Poslovnih komunikacija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
16.05.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Termodinamika i prenos toplote
Rezultati kolokvijuma II iz Termodinamike i prenosa toplote na Brodomasinstvu >>>
16.05.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Termodinamika i prenos toplote
Rezultati kolokvijuma II iz Termodinamike i prenosa toplote na Pomorskoj elektrotehnici >>>
15.05.2018
Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta
Kolokvijum II iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
14.05.2018
Nautika-Upravljanje brodskom posadom
Popravni kolokvijumi iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici >>>
13.05.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
13.05.2018
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu
Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu >>>
10.05.2018
Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva
Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Pomorskim naukama >>>
10.05.2018
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II
Kolokvijum II iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu >>>
09.05.2018
Nautika-Engleski jezik III
Kolokvijum II iz Engleskog jezika III na Nautici >>>
09.05.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Engleski jezik II
Kolokvijum II iz ENgleskog jezika II na Pomorskoj elektrotehnici >>>
09.05.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Engleski jezik II
Kolokvijum II iz ENgleskog jezika II na Brodomasinstvu >>>
09.05.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Rukovanje teretom
Kolokvijum II iz Rukovanje teretom na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
08.05.2018
Pomorske nauke-Brodska automatika I
Rezultati nakon izrade popravnog prvog kolokvijuma iz Brodske automatike I - 08.05.2018 08:56 >>>
08.05.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Marketing usluga u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma II i seminarskih radova iz Marketinga usluga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
08.05.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Obavjestenje o predaji studija slucaja >>>
07.05.2018
Brodomašinstvo-Brodske parne i gasne turbine
Rezultati kolokvijuma II iz BRodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu >>>
07.05.2018
Pomorske nauke-Parna tehnika
Rezultati kolokvijuma II iz Parne tehnike na Pomorskim naukama >>>
05.05.2018
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Marketing u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma II i seminarskihr adova iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu >>>
04.05.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Predavanja iz Ekonomskih integracije i EU utorak 08.05.2018. u 12h >>>
03.05.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Obavjestenje o predavanju - 08.05.2018. >>>
03.05.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Praktična navigacija
Kolokvijum II iz Prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
02.05.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Termin predavanja iz Pomorksih telekomunikacija na Pomorskim naukama, 3.5.2018. >>>
02.05.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Praktična navigacija
Link ka web portalu za svijetla >>>
02.05.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Poslovne komunikacije u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma II iz Poslovnih komunikacija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
02.05.2018
Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva
Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Pomorskim naukama >>>
30.04.2018
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije
Rezultati kolokvijuma II iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu u Kotoru >>>
28.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Praktična navigacija
Vjezbe iz prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju, 3. maj 2018. >>>
27.04.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama >>>
26.04.2018
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II
Kolokvijum II iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu (Work and Travel 2018) >>>
25.04.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Rezultati popravnog kolokvijuma (za nove i studente starijih generacija) iz Teorije menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu >>>
24.04.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Vjezbe za G3 iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama >>>
24.04.2018
Pomorske nauke-Pomorska meteorologija i oceanografija
Rezultati kolokvijuma I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Pomorskim naukama >>>
24.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Pomorska meteorologija i okeanografija
Rezultati kolokvijuma I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
24.04.2018
Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji
Predavanje br. 6 - Asinhrone masine iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu >>>
24.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I
Kolokvijum II iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
19.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Praktična navigacija
Obavezno predavanje, 20.4.2018. >>>
19.04.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Rezultati kolokvijuma II iz Pomroskih telekomunikacija na Pomorskim naukama >>>
19.04.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Termin popravnih kolokvijuma iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama >>>
19.04.2018
Nautika-Pomorska medicina
Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Pomorske medicine na Nautici >>>
19.04.2018
Pomorske nauke-Pomorska medicina
Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama >>>
19.04.2018
Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta
Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
18.04.2018
Nautika-Engleski jezik III
Predavanje, 19.4.2018. >>>
17.04.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Ekonomske integracija i EU - Popravni kolokvijum 24.04.2018. u 12h >>>
16.04.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Termin drugog kolokvijuma >>>
16.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Rukovanje teretom
Pitanja za vjezbu studenata iz Rukovanja teretom na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
14.04.2018
Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu
Rezultati Kolokvijuma I iz VISUP >>>
12.04.2018
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II
Rezultati kolokvijuma I iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu >>>
12.04.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Rezultati I kolokvijuma iz Ekonomskih integracija i EU >>>
11.04.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Rezultati kolokvijuma (za nove i studente starijih generacija) >>>
10.04.2018
Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji
Predavanje 5 - Rotacione mašine jednosmjerne struje >>>
10.04.2018
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II
Kolokvijum I iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu >>>
10.04.2018
Nautika-Pomorska havarije i osiguranje
Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih havarija i osiguranja na Nautici >>>
10.04.2018
Pomorske nauke-Pomorsko pravo i havarije
Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskog prava i havarije na Pomorskim naukama >>>
10.04.2018
Menadžment u pomorstvu-Transportno ugovorno pravo
Rezultati kolokvijuma I iz Transportnog ugovornog prava na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
10.04.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment
Kolokvijum I iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu >>>
10.04.2018
Pomorske nauke-Zaštita mora i životne sredine
Kolokvijum I iz Zastita mora i zivotne sredine na Pomorskim naukama >>>
10.04.2018
Nautika-Zastita mora i životne sredine
Kolokvijum I iz Zastite mora i zivotne sredine na Nautici >>>
10.04.2018
Brodomašinstvo-Zaštita mora i životne sredine
Kolokvijum I iz Zastite mora i zivotne sredine na Brodomasinstvu >>>
10.04.2018
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Lučka sredstva i njihovo iskorišćenje
Rezultati kolokvijuma I iz Luckih sredstava i njihovog iskoriscavanja na Menadzmentu u pomorstvu Kotor i Cetinje >>>
10.04.2018
Menadžment u pomorstvu-Pomorske tehnologije transporta
Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih tehnologija transporta na Menadzmentu u pomorstvu >>>
10.04.2018
Pomorske nauke-Pomorske tehnologije transporta i logistika I
Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih tehnologija transporta i logistika I na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
06.04.2018
Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta
Popravni kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
05.04.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Engleski jezik II
Nastava iz Engleskog jezika II na Brodomasinstvu, 10.4.2018. >>>
04.04.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Termin predavanja 05.04.2018. >>>
04.04.2018
Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva
Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva na Pomorskim naukama >>>
04.04.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Termodinamika i prenos toplote
Rezultati kolokvijuma I iz Termodinamike i prenosa toplote na Pomorskoj elektrotehnici >>>
04.04.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Ekonomske integracije i EU I kolokvijum utorak 10.04.2018. >>>
04.04.2018
Pomorske nauke-Brodska automatika I
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
04.04.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Obavjestenje o kolokvijumu - 10.04.2018 >>>
04.04.2018
Nautika-Pomorska medicina
Popravni kolokvijum I iz Pomorske medicine na Nautici >>>
04.04.2018
Pomorske nauke-Pomorska medicina
Popravni kolokvijum I iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama >>>
03.04.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Materijali sa predavanja Ekonomske integracije i EU >>>
03.04.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Poslovne komunikacije u pomorstvu
Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Poslovnih komunikacija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
03.04.2018
Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu
Kolokvijum I iz Vjerovatnoće i statistike u pomorstvu >>>
02.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Rukovanje teretom
Rezultati kolokvijuma I iz Rukovanja teretom na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
02.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Rukovanje teretom
Rezultati kolokvijuma I iz Osnovnih operacija sa brodskim teretima na Nautici Kotor i Bar (ponovci) >>>
02.04.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Raspored grupa za lab. vježbe 05.04.2018. >>>
02.04.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Mašinski elementi
Rezultati kolokvijuma I iz Masinskih elemenata na Brodomasinstvu >>>
02.04.2018
Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta
Rezultati kolokvijuma I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
02.04.2018
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu
Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu >>>
02.04.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Termodinamika i prenos toplote
Rezultati kolokvijuma I iz Termodinamike i prenosa toplote na Brodomasinstvu >>>
01.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati I kolokvijuma I iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
01.04.2018
Pomorske nauke-Pomorska medicina
Rezultati kolokvijuma I iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama >>>
01.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Praktična navigacija
Rezultati kolokvijuma I iz Prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
01.04.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Praktična navigacija
Rezultati kolokvijuma I iz Drzanja straze na Nautici (ponovci) >>>
31.03.2018
Brodomašinstvo-Engleski jezik IV
Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika IV na Brodomasintvu >>>
29.03.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Termodinamika i prenos toplote
Predavanja iz Termodinamike, 29.3.2018. >>>
29.03.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Termodinamika i prenos toplote
Predavanja iz Termodinamike, 29.3.2018. >>>
28.03.2018
Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva
Rezultati kolovkijuma I iz Ekonomike brodarstva na Pomorskim naukama >>>
27.03.2018
Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji
Predavanje br. 4 iz Brodskih elektricnih uredjaja na BRodomasinstvu >>>
27.03.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Poslovne komunikacije u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma I iz Poslovne komunikacije u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
26.03.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Pomorska meteorologija i okeanografija
Kolokvijum I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
26.03.2018
Pomorske nauke-Pomorska meteorologija i oceanografija
Kolokvijum I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Pomorskim naukama >>>
26.03.2018
Pomorske nauke-Parna tehnika
Rezultati kolokvijuma I iz Parne tehnike na Pomorskim naukama >>>
26.03.2018
Brodomašinstvo-Brodske parne i gasne turbine
Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih parnih turbina na Brodomasinstvu >>>
26.03.2018
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma I iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje >>>
26.03.2018
Nautika-Pomorska medicina
Rezultati kolokvijuma I iz Pomorske medicine na Nautici >>>
25.03.2018
Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta
Kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
23.03.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Engleski jezik II
Konsultacije iz Engleskog jezika II na Brodomasinstvu >>>
23.03.2018
Brodomašinstvo-Engleski jezik IV
Konsultacije iz Engleskog jezika IV na Brodomasinstvu >>>
22.03.2018
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije
Rezultati kolokvijuma I iz POmorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu >>>
22.03.2018
Nautika-Pomorske agencije
Rezultati kolokvijuma I iz POmorskih agencija na Nautici Bar >>>
22.03.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Praktična navigacija
Kolokvijum I iz Prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
21.03.2018
Nautika-Engleski jezik III
Rezultati I kolokvijuma iz Engleskog jezika III na Nautici >>>
21.03.2018
Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu
Vježbe iz Vjerovatnoće i statistike u pomorstvu za 22/03/2018 >>>
20.03.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Predavanje iz Pomorskih telekomunikacija, 22.03.2018. >>>
20.03.2018
Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji
Rezultati I kolokvijuma iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu >>>
19.03.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Rezultati prvog kolokvijuma iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama >>>
19.03.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Predavanja iz Ekonomskih integracija i EU u utorak 20.03.2018. u 11:15h >>>
19.03.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Obavjestenje o predavanju - 20.03.2018. >>>
19.03.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I
I kolokvijum termini >>>
14.03.2018
Pomorske nauke-Teorija rizika i održavanje zasnovano na riziku
Promjena termina predavanja iz Teorije rizika i odrzavanja zasnovano na riziku na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
13.03.2018
Nautika-Engleski jezik III
Kolokvijum I iz Engleskog jezika III na Nautici >>>
11.03.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Termin prvog kolokvijuma iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama >>>
09.03.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Prijava za lab. vježbe na GMDSS simulatoru >>>
06.03.2018
Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji
Predavanje br. 3 >>>
05.03.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Predavanja iz Ekonomskih integracija i EU na Menadzmentu u pomorstvu, 6.3.2018. >>>
05.03.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Obavjestenje o predavanju - 06.03.2018. >>>
26.02.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Zbog vremenskih neprilika predavanja zakazana za 27.02.2018. se odlazu. >>>
26.02.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Obavjestenje o predavanju >>>
26.02.2018
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II
Nastava iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu, OS 'Savo Ilic' >>>
22.02.2018
Nautika-Engleski jezik III
Nastava iz Engleskog jezika IIII na Nautici, 26.02.2018. >>>
21.02.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Predavanje iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama, 22.2.2018. >>>
21.02.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Plan rada - 2017/18 >>>
20.02.2018
Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji
Predavanja 2 iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu >>>
19.02.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Engleski jezik I
Nastava iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju, 19. februar 2018. >>>
19.02.2018
Nautika-Engleski jezik III
Predavanja i vjezbe iz Engleskog jezika III na Nautici, 22. februar 2018. >>>
18.02.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike II
Konsultacije - OBEE2 (PE) >>>
18.02.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike II
Konsultacije - OBEE2 (BM) >>>
14.02.2018
Pomorske nauke-Brodska automatika I
Predavanje I iz Brodske automatike I na Pomorskim naukama >>>
13.02.2018
Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji
Predavanje br. 1 iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu >>>
13.02.2018
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Predavanje iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama, 15.2.2018. >>>
13.02.2018
Pomorske nauke-Elektronski navigacioni sistemi
Predavanja iz Elektronskih navigacionih sistema na Pomorskim naukama, 15.02.2018. >>>
13.02.2018
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II
Predavanja iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu, 14.2.2018. >>>
12.02.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Teorija menadžmenta
Obavjestenje o predavanju, 20.02.2018. >>>
12.02.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Predavanja Ekonomske integracije i EU 20.02.2018. >>>
05.02.2018
Nautika-Praktična nastava / simulatori
Popravni zavrsni ispit iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici, 7. februar 2018. godine >>>
01.02.2018
Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Brodskih elektricnih postrojenja na Brodomasinstvu >>>
01.02.2018
Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Elektronske navigacije na Nautici (ponovci) >>>
01.02.2018
Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici >>>
01.02.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati od 31.1.2018. iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu >>>
01.02.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati od 31.1.2018. iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
01.02.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati od 31.1.2018. iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici >>>
01.02.2018
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Rezultati od 31.1.2018. iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
31.01.2018
Nautika-Praktična nastava / simulatori
Popravni zavrsni ispit iz Prakticne nastave - Simulatori na Nautici >>>
31.01.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Rezultati završnog popravnog pismenog iz Matematike >>>
30.01.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci) >>>
30.01.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu >>>
30.01.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici >>>
30.01.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Terestrička navigacija
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici >>>
30.01.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Terestrička navigacija
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci) >>>
30.01.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Matematika I
Termin popravnog završnog usmenog iz Matematike I i Matematike >>>
30.01.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Matematika I
Popravni završni usmeni iz Matematike I i Matematike >>>
29.01.2018
Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Multimedijalni sistemi u pomorstvu na Pomorskim naukama >>>
29.01.2018
Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu >>>
27.01.2018
Nautika-Fizičko vaspitanje
Popravni zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja na Nautici >>>
27.01.2018
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I
Popravni zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu >>>
26.01.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu >>>
26.01.2018
Nautika-Otpor i propulzija broda
Zavrsni ispit iz Otpora i propulzije broda na Nautici >>>
26.01.2018
Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda
Zavrsni ispit iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu >>>
26.01.2018
Pomorske nauke-Navigacija II
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukama >>>
25.01.2018
Pomorske nauke-Mašinski elementi
Rezultati zavrsnog ispita iz Masinskih elemenata na Pomorskim naukama >>>
25.01.2018
Pomorske nauke-Termodinamika
Rezultati zavrsnog ispita iz Termodinamike na Pomorskim naukama >>>
25.01.2018
Nautika-Engleski jezik II
Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Engleskog jezika II na Nautici >>>
25.01.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Evidencija nakon popravnog zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
24.01.2018
Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu
Rezultati zavrsnog ispita iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadžmentu u pomorstvu >>>
24.01.2018
Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa
Rezultati zavrsnog ispita iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadžmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
23.01.2018
Pomorske nauke-Navigacija II
Rezultati zavrsnog ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukama >>>
22.01.2018
Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi
Rezultati zavrsnog ispita iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu >>>
22.01.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Rezultati pismenog dijela završnog ispita iz Matematike >>>
21.01.2018
Nautika-Ekonomika brodarstva
Rezultati zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Nautici >>>
20.01.2018
Nautika-Pomorske agencije
Rezultati zavrsnog ispita iz Pomorskih agencija i carterrovanja broda na Nautici (ponovci) >>>
20.01.2018
Nautika-Pomorske agencije
Rezultati zavrsnog ispita iz Pomorskih agencija na Nautici >>>
19.01.2018
Pomorske nauke-Brodske električne mašine i pogoni
Konsultacije i dodatni rok iz BEMP na Pomorskim naukama >>>
19.01.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Matematika I
Usmeni dio završnog iz Matematike I i Matematike >>>
19.01.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Matematika I
Usmeni dio završnog ispita iz Matematike I i Matematike >>>
19.01.2018
Menadžment u pomorstvu-Planiranje i razvoj pomorskog transporta
Rezultati zavrsnog ispita iz Planiranja i razvoj pomorskog transporta na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
19.01.2018
Nautika-Nove transportne tehnologije
Rezultati zavrsnog ispita iz Novih transportnih tehnologija na Nautici >>>
19.01.2018
Pomorske nauke-Multimodalni transport
Rezultati zavrsnog ispita iz Multimodalnog transporta na Pomorskim naukama >>>
19.01.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu >>>
19.01.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
19.01.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici >>>
19.01.2018
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
19.01.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Sigurnost i spašavanje na moru
Prijedlog zakljucnih ocjena iz Sigurnosti i spasavanja na moru na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
19.01.2018
Brodomašinstvo-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje
Prijedlog zakljucnih ocjena iz Sigurnosti na moru, traganju i spasavanju na Brodomasinstvu >>>
19.01.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Sigurnost i spašavanje na moru
Prijedlog zakljucnih ocjena iz Sigurnosti na moru, traganju i spasavanju na Nautici (ponovci) >>>
19.01.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu (ponovci) >>>
18.01.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Ekonomija za menadžere
Predavanja, konsultacije i dodatni ispitni rok iz Ekonomije za menadzere na Menadzmentu u u pomorstvu i logistici >>>
18.01.2018
Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu
Rezultati zavšnog ispita iz predmeta Multimedijalni sistemi u pomorstvu na Pomorskim naukama >>>
18.01.2018
Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja
Rezultati nakon I popravnog kolokvijuma iz Brodskih elektricnih postrojenja na Brodomasinstvu >>>
18.01.2018
Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou
Rezultati zavrsnog ispita iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici >>>
18.01.2018
Nautika-Praktična nastava / simulatori
Rezultati zavrsnog ispita iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici >>>
17.01.2018
Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta
Zavrsni ispit iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici >>>
16.01.2018
Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva - napredni kurs
Rezultati zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
16.01.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci) >>>
16.01.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu >>>
16.01.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrate materijala na Pomorskim naukama (Ponovci) >>>
16.01.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici >>>
16.01.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Terestrička navigacija
Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
16.01.2018
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Terestrička navigacija
Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci) >>>
15.01.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva
Rezultati zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu >>>
15.01.2018
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I
Prijedlog konacnih ocjena iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu >>>
15.01.2018
Nautika-Fizičko vaspitanje
Prijedlog konacnih ocjena iz Fizickog vaspitanja na Nautici >>>
15.01.2018
Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu
Rezultati prije zavrsnog ispita iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadžmentu u pomorstvu >>>
12.01.2018
Nautika-Fizičko vaspitanje
Zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja na Nautici >>>
12.01.2018
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I
Zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu >>>
12.01.2018
Nautika-Engleski jezik II
Rezultati zavrsnog ispita iz Engleskog jezika II na NAutici >>>
11.01.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
11.01.2018
Pomorske nauke-Brodski motori I
Rezultati prije zavrsnog ispita iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama >>>
11.01.2018
Brodomašinstvo-Brodski motori I
Rezultati prije zavrsnog ispita iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu >>>
11.01.2018
Brodomašinstvo-Održavanje brodskog pogona
Rezultati prije zavrsnog ispita iz Odrzavanja brodskog pogona na Brodomasinstvu >>>
10.01.2018
Menadžment u pomorstvu-Ekonomika znanja i preduzetništvo
Ispit iz Ekonomije znanja i preduzetnistva na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
10.01.2018
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Engleski jezik I
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika I na Pomorskoj elektrotehnici >>>
09.01.2018
Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta
Rezultati popravnih kolokvijuma I i II iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici >>>
08.01.2018
Brodomašinstvo (2017.)-Matematika I
Rezultati Kolokvijuma II iz Matematike I >>>
08.01.2018
Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu
Termin popravnog kolokvijuma iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama >>>
08.01.2018
Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu
Termin popravnog ispita iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama >>>
06.01.2018
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Rezultati Kolokvijuma II iz Matematike na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
05.01.2018
Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu
Rezultati nakon II kolokvijuma iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama >>>
04.01.2018
Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja
Prijava i termin za popravne kolokvijume >>>
03.01.2018
Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja
Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih elektricnih postrojenja na Brodomasinstvu >>>
03.01.2018
Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu >>>
03.01.2018
Pomorske nauke-Mašinski elementi
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Masinskih elemanata na Pomorskim naukama >>>
03.01.2018
Pomorske nauke-Termodinamika
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Termodinamike na Pomorskim naukama >>>
03.01.2018
Menadžment u pomorstvu-Planiranje i razvoj pomorskog transporta
Rezultati kolokvijuma II iz Planiranja i razvoja pomorskog transporta na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
03.01.2018
Nautika-Nove transportne tehnologije
Rezultati kolokvijuma II iz Novih transportnih tehnologija na Nautici >>>
03.01.2018
Pomorske nauke-Multimodalni transport
Rezultati kolokvijuma II iz Multimodalnog transporta na Pomorskim naukama >>>
30.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Matematika I
Rezultati popravnog Kolokvijuma I i Domaćeg I >>>
28.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu, 27.12.2017. >>>
28.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju, 27.12.2017. >>>
28.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici, 27.12.2017. >>>
28.12.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama, 27.12.2017. >>>
27.12.2017
Pomorske nauke-Termodinamika
Rezultati kolokvijuma II iz Termodinamike na Pomorskim naukama >>>
27.12.2017
Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta
Rezultati kolokvijuma II iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici >>>
27.12.2017
Nautika-Ekonomika brodarstva
Nastava iz Ekonomike brodarstva na Nautici >>>
27.12.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva
Nastava iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu >>>
27.12.2017
Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva - napredni kurs
Nastava iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
26.12.2017
Brodomašinstvo-Brodski motori I
Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu >>>
26.12.2017
Pomorske nauke-Brodski motori I
Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama >>>
26.12.2017
Brodomašinstvo-Brodarsko poslovanje
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Brodarskog poslovanja na Brodomasinstvu >>>
26.12.2017
Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta
Popravni kolokvijumi iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici >>>
25.12.2017
Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS
Rezultati kolokvijuma II iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama >>>
25.12.2017
Nautika-Manevrisanje i PIS
Rezultati kolokvijuma II iz Manevrisanja i PIS na Nautici Kotor >>>
25.12.2017
Nautika-Manevrisanje i PIS
Rezultati kolokvijuma II iz Manevrisanja i PIS na Nautici Bar >>>
25.12.2017
Nautika-Tehnike pregleda i nadzora broda
Kolokvijum II iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Nautici >>>
25.12.2017
Pomorske nauke-Tehnike pregleda i nadzora broda
Kolokvijum II iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Pomorskim naukama (Specijalističke) >>>
25.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu >>>
25.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci) >>>
25.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici >>>
24.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Terestrička navigacija
Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
24.12.2017
Nautika-Praktična nastava / simulatori
Rezultati kolokvijuma II iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici >>>
24.12.2017
Nautika-Pomorske agencije
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Pomorskih agencija na Nautici >>>
24.12.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomostvu i logistici >>>
24.12.2017
Nautika-Engleski jezik II
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika II na Nautici >>>
24.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Popravni kolokvijumi iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici, 27.12.2017. >>>
24.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Popravni kolokvijumi iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu, 27.12.2017. >>>
24.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Popravni kolokvijumi iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju, 27.12.2017. >>>
24.12.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Popravni kolokvijumi iz Otpornost materijala na Pomorskim naukama, 27.12.2017. >>>
24.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Matematika I
Rezultati popravnog Kolokvijuma I i Domaćeg I >>>
24.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Terestrička navigacija
Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci) >>>
24.12.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Rezultati popravnog Kolokvijuma I iz Matematike >>>
23.12.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Rezultati kolokvijuma IV iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
23.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Matematika I
Kolokvijum II iz Matematike I >>>
23.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Matematika I
Kolokvijum II iz Matematike I >>>
23.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Matematika I
Kolokvijum II iz Matematike I >>>
23.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
22.12.2017
Brodomašinstvo-Održavanje brodskog pogona
Rezultati kolokvijuma II iz Odrzavanja brodskog pogona na Brodomasinstvu >>>
22.12.2017
Pomorske nauke-Brodski motori I
Priprema za kolokvijum II i Kolokvijum II iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama >>>
22.12.2017
Brodomašinstvo-Brodski motori I
Priprema za kolokvijum II i kolokvijum II iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu >>>
21.12.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Novi termin Kolokvijuma II >>>
21.12.2017
Nautika-Pomorske agencije
Popravni kolokvijumi iz Pomorskih agencija na Nautici >>>
21.12.2017
Menadžment u pomorstvu-Engleski jezik II - pomorska terminologija
Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika II - pomorska terminologija na Menadzmentu u pomorstvu >>>
20.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati kolokvijuma IV iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu >>>
20.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati kolokvijuma IV iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici >>>
20.12.2017
Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma II iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje (ponovci) >>>
20.12.2017
Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma II iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu Kotor >>>
19.12.2017
Nautika-Pomorske agencije
Rezultati kolokvijuma II iz Pomorskih agencija na Nautici >>>
19.12.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Kolokvijum IV iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
19.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Kolokvijum III iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
19.12.2017
Nautika-Pomorske agencije
Rezultati kolokvijuma II iz Pomorskih agencija i carterovanja broda na Nautici >>>
18.12.2017
Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi
Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu >>>
18.12.2017
Pomorske nauke-Mašinski elementi
Rezultati kolokvijuma II iz Masinskih elemanata na Pomorskim naukama >>>
18.12.2017
Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu
Kolokvijum II iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama >>>
18.12.2017
Pomorske nauke-Nelinearnosti i teorija specijalnih transcedentnih funkcija
Termin predavanja Nelinearnosti i teorija specijalnih transcedentnih funkcija >>>
18.12.2017
Nautika-Praktična nastava / simulatori
Kolokvijum II iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici >>>
18.12.2017
Brodomašinstvo-Brodarsko poslovanje
Rezultati kolokvijuma II iz Brodarskog poslovanja na Brodomasinstvu >>>
18.12.2017
Pomorske nauke-Upravljanje brodskom posadom
Rezultati kolokvijuma II iz Upravljanja brodskom posadom na Pomorskim naukama >>>
17.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Kolokvijum IV iz Tehnicke mehanika na Brodomasinstvu >>>
17.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Kolokvijum IV iz Tehnicke mehanika na Pomorskoj elektrotehnici >>>
17.12.2017
Brodomašinstvo-Engleski jezik V
Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika V na Brodomasinstvu >>>
16.12.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Evidencija poena nakon porpavnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu (ponovci) >>>
16.12.2017
Nautika-Engleski jezik II
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Engleskog jezika II na Nautici >>>
16.12.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva
Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu >>>
15.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Pomorskoj elektrotehnici >>>
15.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Engleski jezik I
Popravni kolokvijumi iz Engleskog jezika I na Brodomašinstvu >>>
15.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Engleski jezik I
Popravni kolokvijumi iz Engleskog jezika I na Pomorskoj elektrotehnici >>>
15.12.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu i logistici >>>
15.12.2017
Brodomašinstvo-Engleski jezik III
Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika III na BRodomasinstvu >>>
14.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Terestrička navigacija
Kolokvijum II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci) >>>
14.12.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Popravni kolokvijumi iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
14.12.2017
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Termin završnog ispita iz Pomorskih telekomunikacija na Nautika (ponovci) >>>
14.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I
Brodomašinstvo - Osnovi brodske elektrotehnike i elektronike 1 - DRUGI kolokvijum >>>
14.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Brodomašinstvu >>>
14.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Inženjerska grafika u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma II iz Inženjerske grafike u pomorstvu na Brodomašinstvu >>>
14.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Inženjerska grafika u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma I iz Inženjerske grafike i brodske dokumentacije na Brodomašinstvu (ponovci) >>>
14.12.2017
Nautika-Fizičko vaspitanje
Kolokvijum II iz Fizickog vaspitanja na Nautici >>>
14.12.2017
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I
Kolokvijum II iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu >>>
13.12.2017
Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta
Kolokvijum II i Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici >>>
12.12.2017
Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa
REzultati kolokvijuma II iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
12.12.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu i logistici >>>
12.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati popravnih kolokvijuma >>>
12.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
12.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici >>>
12.12.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Rezultati popravnih kolokvijuma iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
11.12.2017
Pomorske nauke-Navigacija II
Kolokvijum II iz Navigacije II na Pomorskim naukama >>>
11.12.2017
Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou
Kolokvijum II iz Navigacije na upravljačkom nivou na Nautici >>>
11.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Sigurnost i spašavanje na moru
Kolokvijum II iz Sigurnosti i spasavanju na moru na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
11.12.2017
Pomorske nauke-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje
Kolokvijum II iz Sigurnosti na moru, traganju i spasavanju na Pomorskim naukama >>>
11.12.2017
Brodomašinstvo-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje
Kolokvijum II iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Brodomasinstvu >>>
11.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Sigurnost i spašavanje na moru
Kolokvijum II iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Nautici (Ponovci) >>>
10.12.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Kolokvijum II iz Matematike >>>
10.12.2017
Nautika-Engleski jezik II
Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika II na Nautici >>>
09.12.2017
Nautika-Pomorske agencije
Kolokvijum II iz Pomorskih agencije na Nautici >>>
07.12.2017
Nautika-Engleski jezik II
Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika II na Nautici >>>
07.12.2017
Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda
Predavanja kod prof. dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 14. i 15. decembar 2017. godine >>>
07.12.2017
Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda
Predavanja kod prof. dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 14. i 15. decembar 2017. godine >>>
06.12.2017
Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva - napredni kurs
Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
05.12.2017
Pomorske nauke-Navigacija II
Predavanja iz Navigacije II na Pomorskim naukama >>>
05.12.2017
Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma I iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu u Kotoru >>>
05.12.2017
Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma I iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu na Cetinju (ponovci) >>>
05.12.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Kolokvijum II iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
05.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Popravni kolokvijumi I i/ili kolokvijuma II iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
05.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Popravni kolokvijumi II i/ili kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu >>>
05.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Popravni kolokvijumi II i/ili kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici >>>
05.12.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Popravni kolokvijumi II i/ili kolokvijuma III iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
05.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Materijal za IV kolokvijum >>>
05.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Materijal za IV kolokvijum >>>
04.12.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva
Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu >>>
03.12.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Rezultati kolokvijuma III iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
01.12.2017
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Kolokvijum II iz Pomorskih telekomunikacija na Nautici (ponovci) >>>
01.12.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Matematika I
Popravni Kolokvijum I i raspored vježbi za 04/12/2017 >>>
01.12.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Matematika I
Popravni Kolokvijum I iz Matematike I >>>
01.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Matematika I
Popravni Kolokvijum I iz Matematike I >>>
01.12.2017
Nautika-Ekonomika brodarstva
Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Nautici >>>
01.12.2017
Pomorske nauke-Termodinamika
Rezultati kolokvijuma I iz Termodinamike na Pomorskim naukama >>>
01.12.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Popravni Kolokvijum I i raspored vježbi za 05/12/2017 >>>
01.12.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Inženjerska grafika u pomorstvu
Kolokvijum I iz Inzenjerske grafike u pomorstvu na Brodomasinstvu >>>
01.12.2017
Nautika-Otpor i propulzija broda
Kolokvijum I iz Otpora i propulzije broda na Nautici >>>
30.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Matematika I
Rezultati Kolokvijuma I iz Matematike I >>>
30.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Materijal za pripremu 1. kolokvijuma - 1. dio i 2.dio >>>
30.11.2017
Nautika-Engleski jezik II
Kolokvijum II iz Engleskog jezika II na Nautici >>>
30.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Rezultati kolokvijuma I i II iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
30.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Materijal za 3. kolokvijum I dio >>>
30.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Materijal za 3. kolokvijum -II dio >>>
30.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Materijal za pripremu 4. kolokvijuma -I dio >>>
30.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Materijal za pripremu 4. kolokvijuma - II dio >>>
29.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Nastava iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu, 4.12.2017. >>>
29.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala
Nastava iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici, 4.12.2017. >>>
29.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Kolokvijum III iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama, 1.12.2017. >>>
29.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu >>>
29.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici >>>
28.11.2017
Pomorske nauke-Nelinearnosti i teorija specijalnih transcedentnih funkcija
Predavanja iz Teorije i nelinearnosti specijalnih tran. funkcija na Pomorskim naukama (Specijalisticke) >>>
27.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati kolokvijuma II i simirani rezultati kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
27.11.2017
Menadžment u pomorstvu-Engleski jezik II - pomorska terminologija
Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika II - pomorska terminologija na Menadzmentu u pomorstvu >>>
27.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Kolokvijum III iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu, 29.11.2017. >>>
27.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Kolokvijum III iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici, 29.11.2017. >>>
27.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Matematika I
Rezultati Kolokvijuma I iz Matematike I >>>
26.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Matematika I
Rezultati Kolokvijuma I iz Matematike I >>>
26.11.2017
Pomorske nauke-Brodski motori I
Predavanja iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama, 28.11.2017. >>>
26.11.2017
Brodomašinstvo-Brodski motori I
Predavanja iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu, 28.11.2017. >>>
24.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Poznavanje broda i plovidbe
Kolokvijum I iz Poznavanja broda i plovidbe na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
24.11.2017
Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda
Kolokvijum I iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu >>>
23.11.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Rezultati Kolokvijuma I >>>
23.11.2017
Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa
REzultati kolokvijuma I iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
23.11.2017
Nautika-Pomorske agencije
Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih agencija na Nautici >>>
23.11.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Raspored za 24/11 i 28/11/2017, za predmet Matematika >>>
23.11.2017
Menadžment u pomorstvu-Pomorsko osiguranje
Nastava iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu, 24.11.2017. >>>
23.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Pomorsko pravo
Nastava iz Pomorskog prava na Brodomasinstvu, 24.11.2017. >>>
23.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Pomorsko pravo
Nastava iz Pomorskog prava na Pomorskoj elektrotehnici, 24.11.2017. >>>
23.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Pomorsko javno pravo
Nastava iz Pomorskog javnog prava na Nautici i pomorskom saobracaju, 24.11.2017. >>>
23.11.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Poslovno pravo
Nastava iz Poslovnog prava na Menadzmentu u pomorstvu i logistici, 24.11.2017. >>>
23.11.2017
Menadžment u pomorstvu-Pomorsko pravo
Nastava iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu, 24.11.2017. >>>
23.11.2017
Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta
Rezultati kolokvijuma I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici >>>
22.11.2017
Pomorske nauke-Brodski motori I
Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama >>>
22.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Rezultati kolokvijuma II iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
22.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I
Rezultati nakon prvog kolokvijuma, 21.11.2017. >>>
22.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Kolokvijum II iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
22.11.2017
Nautika-Praktična nastava / simulatori
Rezultati kolokvijuma I iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici >>>
22.11.2017
Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou
Rezultati kolovkijuma I iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici >>>
22.11.2017
Pomorske nauke-Navigacija II
Rezultati kolokvijuma I iz Navigacije II na Pomorskim naukama >>>
22.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Terestrička navigacija
Rezultati kolokvijuma I iz Terestricke navigacije na Nautici >>>
22.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Terestrička navigacija
Rezultati kolokvijuma I iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (Ponovci) >>>
22.11.2017
Pomorske nauke-Nelinearnosti i teorija specijalnih transcedentnih funkcija
Predavanja iz Teorije i nelinearnosti specijalnih tran. funkcija na Pomorskim naukama (Specijalisticke) >>>
21.11.2017
Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma I Iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama >>>
21.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Matematika I
Kolokvijum I iz Matematike I >>>
21.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Plan realizacije obaveza do kraja semestra >>>
21.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Plan realizacije obaveza do kraja semestra >>>
21.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Plan realizacije obaveza do kraja semestra >>>
21.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Plan realizacije obaveza do kraja semestra >>>
20.11.2017
Brodomašinstvo-Održavanje brodskog pogona
Rezultati kolokvijuma I iz Odrzavanja brodskog pogona na Brodomasinstvu >>>
20.11.2017
Nautika-Manevrisanje i PIS
Rezultati kolokvijuma I iz Manevrisanja i PIS na Nautici >>>
20.11.2017
Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS
Rezultati kolokvijuma I iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama >>>
20.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici >>>
20.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu >>>
19.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Matematika I
Kolokvijum I iz Matematike I >>>
18.11.2017
Pomorske nauke-Brodski motori I
Priprema za kolokvijum I i Kolokvijum I iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama >>>
17.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I
Prvi kolokvijum iz OBEE1 za PE >>>
17.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I
Prvi kolokvijum iz OBEE1 za BM >>>
16.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Rezultati ponovnog 1. kolokvijuma >>>
16.11.2017
Nautika-Otpor i propulzija broda
Predavanja kod dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 23. i 24. novembar 2017. godine >>>
16.11.2017
Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda
Predavanja kod dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 23. i 24. novembar 2017. godine >>>
16.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Materijal za pripremu 3. kolokvijuma >>>
16.11.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Otkazivanje predavanja iz Matematike zakazano za 18/11/2017 >>>
16.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati kolokvijuma II iz Tehnicke mehanike na Brodomašinstvu >>>
16.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati kolokvijuma II iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici >>>
16.11.2017
Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine
Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih pomocnih masina na Brodomasinstvu >>>
16.11.2017
Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine
Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama >>>
16.11.2017
Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi
Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu >>>
16.11.2017
Pomorske nauke-Mašinski elementi
Rezultati kolokvijuma I iz Masinskih elemanata na Pomorskim naukama >>>
15.11.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva
Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu >>>
15.11.2017
Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva - napredni kurs
Rezultati kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
15.11.2017
Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu
Termin kolokvijuma >>>
15.11.2017
Brodomašinstvo-Brodski motori I
Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu >>>
14.11.2017
Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta
Kolokvijum I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici >>>
14.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu >>>
14.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Termin polaganja 2. kolokvijuma >>>
14.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
MATERIJAL ZA PRIPREMU 3.. KOLOKVIJUMA (TEORIJA I ZADACI) >>>
14.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
MATERIJAL ZA PRIPREMU 3. KOLOKVIJUMA >>>
14.11.2017
Brodomašinstvo-Engleski jezik V
Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika V na Brodomasinstvu >>>
14.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala
Rezultati kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici >>>
13.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati ponovnog 1. kolokvijuma odrzanog 10.11.2017.g. >>>
13.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
II kolokvijum >>>
13.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati ponovnog I kolokvijuma od 10.11.2017 >>>
13.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Kolokvijum II iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici >>>
13.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Matematika I
Kolokvijum I iz Matematike I >>>
13.11.2017
Nautika-Pomorske agencije
Kolokvijum I iz Pomorskih agencija i carterovanja brodom na Nautici (Ponovci) >>>
13.11.2017
Nautika-Pomorske agencije
Kolokvijum I iz Pomorskih agencija na Nautici Bar (Ponovci) >>>
12.11.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Poslovno pravo
Kolokvijum I iz Poslovnog prava na Menadzmentu u pomorstvu >>>
12.11.2017
Menadžment u pomorstvu-Pomorsko pravo
Kolokvijum I iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu >>>
12.11.2017
Menadžment u pomorstvu-Pomorsko osiguranje
Kolokvijum I iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu >>>
12.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Pomorsko javno pravo
Kolokvijum I iz Pomorskog javnog prava na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
12.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Pomorsko pravo
Kolokvijum I iz Pomorskog prava na Brodomasinstvu >>>
12.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Pomorsko pravo
Kolokvijum I iz Pomorskog prava na Pomorskoj elektrotehnici >>>
11.11.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Kolokvijum I iz Matematike >>>
10.11.2017
Brodomašinstvo-Brodarsko poslovanje
Rezultati kolokvijuma I iz Brodarskog poslovanja na Brodomasinstvu >>>
10.11.2017
Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine
Kolokvijum I iz Brodskih pomocnih masina na Brodomasinstvu >>>
10.11.2017
Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine
Kolokvijum I iz Brodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama >>>
10.11.2017
Nautika-Praktična nastava / simulatori
KOlokvijum I iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici >>>
09.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Konsultacije 10.11 >>>
09.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Konsultacije 10.11 >>>
09.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Kolokvijum I i Popravak kolokvijuma iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu >>>
09.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala
Kolokvijum I i popravak kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici >>>
09.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Konsultacije 10.11 >>>
09.11.2017
Nautika-Pomorska havarije i osiguranje
Kolokvijum I iz Pomorskih havarija i osiguranja na Nautici (Ponovci) >>>
08.11.2017
Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva
Prvi kolokvijum - grupe >>>
08.11.2017
Nautika-Informacione tehnologije u pomorstvu
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
08.11.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva
Rezultati kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu >>>
08.11.2017
Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou
Kolokvijum I iz Navigacije na upravljačkom nivou na Nautici >>>
08.11.2017
Pomorske nauke-Navigacija II
Kolokvijum I iz Navigacije II na POmorskim naukama >>>
08.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Terestrička navigacija
Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
08.11.2017
Brodomašinstvo-Engleski jezik III
Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika III na Brodomašinstvu >>>
07.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Primjena računara u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma I iz Primjene racunara u pomorstvu na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
07.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Poznavanje broda i plovidbe
Konsultacije iz Poznavanja broda i plovidbe na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
06.11.2017
Pomorske nauke-Upravljanje brodskom posadom
Rezultati kolokvijuma I iz Upravljanja brodskom posadom na Pomorskim naukama >>>
05.11.2017
Brodomašinstvo-Brodski motori I
Priprema za kolokvijum I i Kolokvijum I iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu >>>
05.11.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati I kolokvijuma >>>
05.11.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu i logistici >>>
05.11.2017
Nautika-Engleski jezik II
Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika II na Nautici >>>
05.11.2017
Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou
Dodatak za vjezbanje za Navigaciju na upravljackom nivou na Nautici >>>
05.11.2017
Pomorske nauke-Navigacija II
Dodatak za vjezbanje za Navigaciji II na Pomorskim naukama >>>
05.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Primjena računara u pomorstvu
Rezultati kolokvijuma I iz Primjene racunara u pomorstvu na Pomorskoj elektrotehnici >>>
04.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Ponovni I kolokvijum >>>
04.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Ponovni I kolokvijum >>>
04.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Ponovni I kolokvijum >>>
03.11.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Računari i informatika u pomorstvu
Rezultati prvog kolokvijuma >>>
03.11.2017
Nautika-Ekonomika brodarstva
Rezultati kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva na Nautici >>>
03.11.2017
Nautika-Pomorske agencije
Kolokvijum I iz Pomorskih agencija na Nautici >>>
03.11.2017
Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda
Predavanja kod dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 9. i 10. novembar 2017. godine >>>
03.11.2017
Nautika-Otpor i propulzija broda
Predavanja kod dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 9. i 10. novembar 2017. godine >>>
03.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I
Nastavni materijali >>>
03.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I
Nastavni materijali >>>
03.11.2017
Brodomašinstvo-Brodski motori I
Kolokvijum I iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu >>>
02.11.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Materijal za pripremu 2 kolokvijuma >>>
02.11.2017
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Kolokvijum I iz Pomorskih telekomunikacija na Nautici (Ponovci) >>>
02.11.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Engleski jezik I
Kolokivijum I iz Engleskog jezika I na Brodomasinstvu >>>
02.11.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Engleski jezik I
Kolokivijum I iz Engleskog jezika I na Pomorskoj elektrotehnici >>>
02.11.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Odlaganje predavanja 3/11/2017 >>>
31.10.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Tehnička mehanika
Obavjestenje vezano za polaganje I kolokvijuma >>>
31.10.2017
Nautika-Fizičko vaspitanje
Praktična nastava iz Fizičkog vaspitanja na Nautici >>>
31.10.2017
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I
Teorijska i prakticna nastava iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu >>>
31.10.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije
Kolokvijum I iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu >>>
31.10.2017
Nautika-Pomorske agencije
Kolokvijum I iz Pomorskih agencija i carterovanja brodom na Nautici (Ponovci) >>>
31.10.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika
Kolokvijum I i Kolokvijum II iz Matematike na Menadžmentu u pomorstvu (Ponovci) >>>
31.10.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
rjesenja zadataka sa 1. kolokvijuma >>>
31.10.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Rjesenja zadataka sa 1. kolokvijuma >>>
31.10.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Materijal za pripremu 2. kolokvijuma >>>
31.10.2017
Pomorske nauke-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje
Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Pomorskim naukama (IZBORNI) >>>
31.10.2017
Brodomašinstvo-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje
Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Brodomasinstvu >>>
31.10.2017
Nautika i pomorski saobraćaj (2017.)-Sigurnost i spašavanje na moru
Kolokvijum I iz Sigurnosti i spasavanju na moru na Nautici i pomorskom saobracaju >>>
31.10.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Materijal za pripremu 2. kolokvijuma >>>
28.10.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Rezultati kolokvijuma I iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
28.10.2017
Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS
Kolokvijum I iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama >>>
28.10.2017
Nautika-Manevrisanje i PIS
Kolokvijum I iz Manevrisanja i PIS na Nautici >>>
27.10.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati kolokvijuma I iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu >>>
27.10.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
Rezultati kolokvijuma I iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici >>>
25.10.2017
Nautika-Engleski jezik II
Kolokvijum I iz Engleskog jezika II na Nautici >>>
25.10.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Kolokvijum I iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
24.10.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
I kolokvijum iz Otpornosti materijala >>>
23.10.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I
KONSULTACIJE >>>
23.10.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I
KONSULTACIJE >>>
21.10.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnička mehanika
I kolokvijum >>>
21.10.2017
Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnička mehanika
I kolokvijum >>>
21.10.2017
Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Engleski jezik I
Nastava iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici >>>
19.10.2017
Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala
Domaci zadatak iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu >>>
16.10.2017
Nautika-Praktična nastava / simulatori
Spisak studenata iz predmeta Prakticna nastava/simulatori na Nautici >>>
06.10.2017
Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine
Nastava iz Brodskih pomoćnih mašina na Brodomašinstvu >>>
06.10.2017
Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine
Nastava iz Brodskih pomoćnih mašina na Pomorskim naukama >>>
05.10.2017
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I
Obavještenje za studente studijskih programa Nautika i Brodomašinstvo >>>
17.09.2017
Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda
Prijedlog konacnih ocjena iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu Kotor >>>
17.09.2017
Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda
Prijedlog konacnih ocjena iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu Bar >>>
17.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Osnove plovnih sredstava
Prijedlog konacnih ocjena iz Osnova plovnih sredstava na Menadzmentu u pomorstvu >>>
17.09.2017
Nautika-Otpor i propulzija broda
Prijedlog konacnih ocjena iz Otpora i propulzije broda na Nautici Kotor >>>
17.09.2017
Nautika-Otpor i propulzija broda
Prijedlog konacnih ocjena iz Otpora i propulzije broda na Nautici Bar >>>
17.09.2017
Pomorske nauke-Pomorska meteorologija i oceanografija
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Pomorskim naukama >>>
17.09.2017
Pomorske nauke-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje
Prijedlog konacnih ocjena iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Pomorskim naukama >>>
17.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Lučka sredstva i njihovo iskorišćenje
Prijedlog konačnih ocjena iz Lučkih sredsava i njihovog iskorišćavanja na Menadžmentu u pomorstvu >>>
17.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Pomorske tehnologije transporta
Prijedlog konačnih ocjena iz Pomorskih tehnologija transporta na Menadžmentu u pomorstvu >>>
17.09.2017
Pomorske nauke-Multimodalni transport
Prijedlog konacnih ocjena iz Multimodalnog transporta na Pomorskim naukama >>>
17.09.2017
Nautika-Nove transportne tehnologije
Prijedlog konacnih ocjena iz Novih transportnih tehnologija na Nautici >>>
17.09.2017
Pomorske nauke-Pomorske tehnologije transporta i logistika I
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih tehnologija transporta i logistike I na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
17.09.2017
Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou
Prijedlog konacnih ocjena iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici >>>
17.09.2017
Nautika-Praktična nastava / simulatori
Prijedlog konacnih ocjena iz Prakticne nastave / simulatori na Nautici >>>
17.09.2017
Brodomašinstvo-Zaštita mora i životne sredine
Prijedlog konacnih ocjena iz Zastita mora i zivotne sredine na Brodomasinstvu Bar >>>
16.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Prijedlog konacnih ocjena iz Ekonomskih integracija i EU na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje >>>
16.09.2017
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama >>>
16.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Vjerovatnoce i statistike u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Kotor >>>
16.09.2017
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I
Prijedlog konacnih ocjena iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu >>>
16.09.2017
Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II
Prijedlog konacnih ocjena iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu >>>
16.09.2017
Pomorske nauke-Kvantitativno odlučivanje u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Kvantitativnog odlučivanja u pomorstvu na Pomorskim naukama (Magistarske) >>>
16.09.2017
Pomorske nauke-Operaciona istraživanja I
Prijedlog konacnih ocjena iz Operacionih istrazivanja I na Pomorskim naukama >>>
16.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Vjerovatnoce i statistike u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje >>>
16.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Prijedlog konacnih ocjena iz Ekonomskih integracija i EU na Menadzmentu u pomorstvu Kotor >>>
16.09.2017
Pomorske nauke-Brodska automatika II
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodske automatike II na Pomorskim naukama >>>
16.09.2017
Brodomašinstvo-Brodske parne i gasne turbine
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih parnih i gasnih turbina na Brodomasinstvu >>>
16.09.2017
Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu >>>
16.09.2017
Pomorske nauke-Termodinamika
Prijedlog konacnih ocjena iz Termodinamike na Pomorskim naukama >>>
16.09.2017
Pomorske nauke-Mašinski elementi
Prijedlog konacnih ocjena iz Masinskih elemenata na Pomorskim naukama >>>
16.09.2017
Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih elektricnih postrojenja na Brodomasinstvu >>>
16.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Pomorsko osiguranje
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje >>>
16.09.2017
Nautika-Krcanje i prevoz tereta
Prijedlog konacnih ocjena iz Krcanja i prevoz tereta morem na Nautici >>>
16.09.2017
Nautika-Krcanje i prevoz tereta
Prijedlog konacnih ocjena iz Krcanja i prevoz tereta morem na Nautici Bar >>>
16.09.2017
Pomorske nauke-Krcanje i prevoz tereta
Prijedlog konacnih ocjena iz Krcanja i prevoz tereta morem na Pomorskim naukama >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Brodski pomoćni sistemi i uređaji
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih pomocnih masina i uredjaja na Pomorskim naukama >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Brodski pomoćni sistemi i uređaji
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih pomocnih masina i uredjaja na Brodomasinstvu >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Prijedlog konacnih ocjcena iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Savremene koncepcije održavanja
Prijedlog konacnih ocjena iz Savemenih koncepcija odrzavanja na Pomorskim naukama (Magistarske) >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Teorija rizika i održavanje zasnovano na riziku
Prijedlog konacnih ocjena iz Teorija rizika i odrzavanja zasnovano na riziku na Pomorskim naukama (Specijalisticke) >>>
15.09.2017
Nautika-Tehnike pregleda i nadzora broda
Prijedlog konacnih ocjena iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Nautici Bar >>>
15.09.2017
Nautika-Tehnike pregleda i nadzora broda
Prijedlog konacnih ocjena iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Nautici Kotor >>>
15.09.2017
Nautika-Održavanje i bezbjednost broda
Prijedlog konacnih ocjena iz Odrzavanja i bezbijednost broda na Nautici Bar >>>
15.09.2017
Nautika-Održavanje i bezbjednost broda
Prijedlog konacnih ocjena iz Odrzavanja i bezbijednost broda na Nautici Kotor >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Upravljenje rizikom u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja rizikom u pomorstvu na Brodomasinstvu Bar >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Upravljenje rizikom u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja rizikom u pomorstvu na Brodomasinstvu Kotor >>>
15.09.2017
Nautika-Upravljanje rizikom u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja rizikom u pomorstvu na Nautici Kotor >>>
15.09.2017
Nautika-Upravljanje rizikom u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja rizikom u pomorstvu na Nautici Bar >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Upravljanje brodskom posadom
Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Brodomasinstvu Bar >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Upravljanje brodskom posadom
Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Brodomasinstvu Kotor >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Brodarsko poslovanje
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodarskog poslovanja na Brodomasinstvu Kotor >>>
15.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje >>>
15.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Kotor >>>
15.09.2017
Nautika-Upravljanje brodskom posadom
Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici Bar >>>
15.09.2017
Nautika-Upravljanje brodskom posadom
Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici Kotor >>>
15.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Marketing u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje >>>
15.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Marketing u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Kotor >>>
15.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu Kotor >>>
15.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje >>>
15.09.2017
Nautika-Pomorske agencije
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih agencija na Nautici Kotor >>>
15.09.2017
Nautika-Pomorske agencije
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih agencija na Nautici Bar >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Upravljanje brodskom posadom
Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Pomorskim naukama >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih prekrcajnih sredstava na Brodomasinstvu Kotor >>>
15.09.2017
Nautika-Brodski mašinski kompleks
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Bar >>>
15.09.2017
Nautika-Brodski mašinski kompleks
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Kotor >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih pomocnih masina na Brodomasinstvu Bar >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih pomocnih masina na Brodomasinstvu Kotor >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine
Prijedlog konacnih ocjena iz BRodskih pomocnih masina I na Pomorskim naukama (Ponovci) >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine
Prijedlog konacnih ocjena iz BRodskih pomocnih masina II na Pomorskim naukama (Ponovci) >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine
Prijedlog konacnih ocjena iz BRodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Brodomašinski simulatori i plovidba I
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih simulatora i plovidbe na Brodomasinstvu Bar >>>
15.09.2017
Brodomašinstvo-Brodomašinski simulatori i plovidba I
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih simulatora i plovidbe na Brodomasinstvu Kotor >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Održavanje brodskog pogona
Prijedlog konacnih ocjena iz Odrzavanja brodskog pogona na Pomorskim naukama (Spec.) >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Matematičko modeliranje i siumulacija
Prijedlog konacnih ocjena iz Matematickog modeliranja i simulacije na Pomorskim naukama (Magistarske) >>>
15.09.2017
Pomorske nauke-Metodologija naučno-istraživačkog rada
Prijedlog konacnih ocjena iz Metodologija naucno-istrazivackog rada na Pomorskim naukama (Magistarske) >>>
14.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Engleski jezik II - pomorska terminologija
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika II na Menadzmentu u pomorstvu >>>
14.09.2017
Pomorske nauke-Otpornost materijala
Prijedlog ocjena iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama >>>
14.09.2017
Pomorske nauke-Pomorska medicina
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama >>>
14.09.2017
Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta
Prijedlog konacnih ocjena iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici >>>
14.09.2017
Brodomašinstvo-Zaštita mora i životne sredine
Prijedlog konacnih ocjena iz Zastita mora i zivotne sredine na Brodomasinstvu >>>
14.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment
Prijedlog konacnih ocjena iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu Kotor >>>
14.09.2017
Brodomašinstvo-Engleski jezik V
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika V na Brodomasinstvu >>>
14.09.2017
Brodomašinstvo-Engleski jezik IV
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika IV na Brodomasinstvu Bar >>>
14.09.2017
Brodomašinstvo-Engleski jezik IV
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika IV na Brodomasinstvu Kotor >>>
14.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment
Prijedlog konacnih ocjena iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje >>>
13.09.2017
Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na POmorskim naukama >>>
13.09.2017
Pomorske nauke-Zaštita mora i životne sredine
Prijedlog konačnih ocjena iz Zaštite mora i životne sredine na Pomorskim naukama >>>
13.09.2017
Pomorske nauke-Goriva, maziva i vode
Prijedlog konačnih ocjena iz Goriva, maziva i voda na Pomorskim naukama >>>
13.09.2017
Brodomašinstvo-Brodski motori II
Prijedlog konačnih ocjena iz Brodskih motora II na Brodomasinstvu >>>
13.09.2017
Pomorske nauke-Brodski motori II
Prijedlog konačnih ocjena iz Brodskih motora II na Pomorskim naukama >>>
12.09.2017
Pomorske nauke-Brodska automatika I
Prijedlog konacnih ocjena iz Brodske automatike I na Pomorskim naukama >>>
08.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Informacione tehnologije u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Informacionih tehnologije u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
08.09.2017
Nautika-Informacione tehnologije u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Bar >>>
08.09.2017
Nautika-Informacione tehnologije u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Kotor >>>
08.09.2017
Nautika-Engleski jezik II
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika II na Nautici >>>
08.09.2017
Nautika-Engleski jezik III
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika III na Nautici Kotor >>>
08.09.2017
Nautika-Engleski jezik III
Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika III na Nautici Bar >>>
08.09.2017
Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS
Prijedlog konacnih ocjena iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama >>>
08.09.2017
Nautika-Manevrisanje i PIS
Prijedlog konacnih ocjena iz Manevrisanja i PIS na Nautici Kotor >>>
08.09.2017
Nautika-Manevrisanje i PIS
Prijedlog konacnih ocjena iz Manevrisanja i PIS na Nautici Bar >>>
08.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu
Prijedlog konacnih ocjena iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu >>>
08.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Strategijski menadžment
Prijedlog konacnih ocjena iz Strategijskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu >>>
08.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Spoljna trgovina i međunarodna špedicija
Prijedlog konacnih ocjena iz Spoljne trgovine i medjunarodne spedicije na Menadzmentu u pomorstvu >>>
08.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Međunarodni menadžment
Prijedlog konacnih ocjena iz Medjunarodnog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu >>>
08.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Projekt menadžment
Prijedlog konacnih ocjena iz Projekt menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
08.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekonomika znanja i preduzetništvo
Prijedlog konacnih ocjena iz Ekonomije znanja i preduzetnistva na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
07.09.2017
Nautika-Brodski mašinski kompleks
Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Kotor i Bar >>>
07.09.2017
Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine
Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Brodskih pomocnih masina na Brodomasinstvu Kotor i Bar >>>
07.09.2017
Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine
Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Brodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama >>>
07.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Pomorska ergosofologija
Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Pomorske ergosofologije na Menadzmentu u pomorstvu >>>
06.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Pomorsko pravo
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje >>>
06.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Transportno ugovorno pravo
Prijedlog konacnih ocjena iz Transportnog ugovornog prava na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.) >>>
06.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Pomorsko osiguranje
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu >>>
06.09.2017
Pomorske nauke-Pomorsko pravo i havarije
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog prava i havarija na Pomorskim naukama >>>
06.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Pomorsko pravo
Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu >>>
05.09.2017
Brodomašinstvo-Tehnička dijagnostika
Prijedlog konacnih ocjena dodatnog ispitnog roka iz Tehnicke dijagnostike na Brodomasinstvu >>>
05.09.2017
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije
Dodatni ispitni rok iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu >>>
01.09.2017
Nautika-Manevrisanje i PIS
Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Manevrisanja i PIS na Nautici BAR >>>
01.09.2017
Pomorske nauke-Pomorske komunikacije i informacioni sistemi
Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Pomroskih komunikacija i informacionih sistema na Pomorskim naukama (Magistarske) >>>
01.09.2017
Menadžment u pomorstvu-Engleski jezik III - pomorska korespodencija
Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Engleskog jezika III na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje >>>
29.08.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Rezultati Avgustovskog roka >>>
28.08.2017
Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije
Termini polaganja kolokvijuma i ispita u dodatnom ispitnom roku >>>
27.06.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU
Prijedlog konacnih ocjena iz Ekonomskih integracija i EU na MN >>>
22.06.2017
Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu
Izmjenjeni raspored popravnih završnih ispita iz Vjerovatnoće i statistike u pomorstvu >>>
24.04.2017
Pomorske nauke-Goriva, maziva i vode
Rezultati kolokvijuma I iz Goriva, maziva i vode na Pomorskim naukama >>>
07.04.2017
Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment
REzultati kolokvijuma I iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu >>>
07.04.2017
Pomorske nauke-Zaštita mora i životne sredine
Rezultati kolokvijuma I iz Zastite mora i zivotne sredine na Pomorskim naukama >>>