Vesna+ Čejović


Šifra: 185084
Prezime i ime: Vesna+ Čejović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 13.294
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
1 Prva pomoć2x2
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
2 Osnovi kliničke prakse I1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
3 Osnovi kliničke prakse I0.25x(5B+3S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
4 Osnovi kliničke prakse II0.25x(5B+3S)
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Hirurgija0.66x(2B+5S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Hirurgija0.6x(6B+3S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Hirurgija0.6x(6B+3S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejakov, Lj., Čejović, V., Filipović, A., Nenezić, T.Parathyroid carcinoma discovered in young trauma victim during intensive care managementSigna Vitae