Ekonomika brodarstva

   • Ishodi učenja:
    Položenim ispitom iz predmeta Ekonomika brodarstva student je savladao materiju koja mu omogućava da: 1. Poznaje predmet izučavanja Ekonomike brodarstva i jegov položaj u okviru pomorske privrede i saobraćaja; 2. Poznaje sredstva brodarskog preduzeća i efikasnost njihovog korišćenja; 3. Razumije troškove u morskom brodarstvu i njihov uticaj na ostvarivanje pozitivnog finansijskog rezultata; 4. Raspolaže materijom tržišta brodskog prostora, kao segmentom pomorskog tržišta; 5. Razumije povezanost pravnih oblika brodarskih preduzeća i njihovog ekonomskog djelovanja; 6. Poznaje mjerenje ekonomskog uspjeha u morskom brodarstvu; 7. Razumije makroekonomski aspekt i ulogu morskog brodarstva.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krivokapić Ranka3x1
19B+29S+4P
1x1
19B+29S+4P

Obavještenja   >>>

26.01.2018 Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

DETALJNIJE

15.01.2018 Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Rezultati zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

DETALJNIJE

27.12.2017 Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Nastava iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

DETALJNIJE

16.12.2017 Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>


21.06.2018 Pomorski fakultet Kotor

Procedura za upis 2018/19, I rok

DETALJNIJE

21.06.2018 Pomorski fakultet Kotor

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju

DETALJNIJE

20.06.2018 Pomorski fakultet Kotor

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok

DETALJNIJE

15.06.2018 Pomorski fakultet Kotor

Potpisan još jedan Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa mobilnosti na Trans2Work projektu

DETALJNIJE

12.06.2018 Pomorski fakultet Kotor

Na Univerzitetu Crne Gore nabavljena oprema za studente s oštećenjem vida i sluha

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE