Matematika

   • Ishodi učenja:
    Očekivani ishodi učenja: Očekuje se da student nakon položenog ispita iz predmeta Matematika može: 1. Opisati osnovne pojmove iz matematičke logike i teorije skupova, kao i skupove brojeva. 2. Objasiti pojmove varijacije, permutacije i kombinacije, kao i primijeniti binomnu formula u lakšim zadacima. 3. Definisati vektor i računske operacije s vektorima, te primijeniti skalarni, vektorski i mješoviti proizvod u rješavanju raznih geometrijskih problema. 4. Definisati pojam matrice, vršiti osnovne računske operacije s matricama i računati vrijednosti determinanti. 5. Rješavati i diskutovati sisteme linearnih jednačina Gaussovim metodom eliminacije ili primjenom Kramerovog pravila. 6. Definisati pojam funkcije, objasniti osnovne pojmove realnih funkcija jedne realne promjenljive (domen, parnost, periodičnost, granična vrijednost i neprekidnost). 7. Opisati osnovne pojmove diferencijalnog računa realnih funkcija jedne promjenljive. 8. Ispitivati realne funkcije jedne realne promjenljive primjenom diferencijalnog računa. 9. Izračunavati neodređene integrale primjenom tabličnih integrala, metodom smjene promjenljivih, metodom parcijalne integracije ili metodom integracije racionalne funkcije. 10. Definisati određeni integral i primjenom Njutn-Lajbnicove formule određivati površine ravnih figura, zapremine i površine rotacionih tijela, kao i dužine lukova krivih linija.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Meštrović Romeo3x1
60B


Kordić Stevan
2x2
60B

Obavještenja   >>>

31.01.2018 Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika

Rezultati završnog popravnog pismenog iz Matematike

DETALJNIJE

22.01.2018 Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika

Rezultati pismenog dijela završnog ispita iz Matematike

DETALJNIJE

06.01.2018 Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika

Rezultati Kolokvijuma II iz Matematike na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

DETALJNIJE

24.12.2017 Menadžment u pomorstvu i logistika (2017.)-Matematika

Rezultati popravnog Kolokvijuma I iz Matematike

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Održana radionica sa studentima na temu programa mobilnosti

DETALJNIJE

20.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Posjeta admirala Bokeljske mornarice prof. dr Antuna Sbutege

DETALJNIJE

16.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Na Fakultetu borave tri studenta u okviru programa mobilnosti studenata ERASMUS+

DETALJNIJE

10.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Početak nastave u ljetnjem semestru studijske 2017/18.

DETALJNIJE

07.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Student Srdjan Maric istrcao licni rekord na prvenstvu Srbije

DETALJNIJE

05.02.2018 Pomorski fakultet Kotor

Prijedlog zaključnih ocjena za zimski 2017/18

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE

21.02.2018 Ekonomski fakultet

Privrednik Ranko Jovović sa studentima Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE