13.04.2017

Senat podržao razvojni program kandidata za rektora prof. Radmile Vojvodić

 
 

Senat Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici dao mišljenje kojim je podržao Razvojni program Univerziteta Crne Gore kandidata za rektora Radmile Vojvodić, redovnog profesora Univerziteta Crne Gore, za mandatni period od 2017. do 2020. godine.

Mišljenje Senata se, saglasno odredbama Statuta Univerziteta Crne Gore, dostavlja Izbornoj komisiji za sprovođenje postupka izbora rektora Univerziteta Crne Gore.  Izborna komisija Mišljenje Senata dostavlja Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore, koji vrši izbor rektora.

Na izloženi program, članovi Senata su postavljali dodatna pitanja kandidatkinji Vojvodić, koja je dala pojašnjenja.

Članovi Senata su iskazali pozitivno mišljenje o postignutim vidljivim rezultatima iz dosadašnjeg mandatnog perioda rektorke Vojvodić, prožetog sistemskim i programskim reformama.

 „Prevalili smo presudnu dionicu i danas stojimo pred mjerljivim rezultatima“, osvrnula se na protekli period i rektorka Vojvodić, navodeći da se rektorski tim uspješno bavio rješavanjem naslijeđenih finansijskih problema u tranzicionom društvenom miljeu, a ujedno i podizanjem kvaliteta Univerziteta Crne Gore na polju visokog obrazovanja, kroz sistemske i programske reforme i stremljenja ka boljem rangiranju na međunarodnoj ljestvici.

 „Jedino u širem sadejstvu se može postići uspjeh Univerziteta“, kazala je ona. „Uspjeh individue jeste upjeh Univerziteta, ali uprkos individualizmu, mora postojati svijest o pripadnosti instituciji i činjenju za opšte dobro“ smatra Vojvodić ukazajući na opšte poznatu činjenicu o važnosti univerziteta za napredak društva i države.

 „Samo kroz kritički i samokritički osvrt,  u odnosu na vlastitu poziciju u akademskoj zajednici, časnost  i etičnost, u smislu stajanja iza rezultata koji su mjerljivi u odnosu na drugoga, pa samim tim i u odnosu na studenta, postavljamo jedini mogući kriterijum za dalji razvoj“, zaključila je rektorka Vojvodić. 

 

Dokumenti

Novi razvojni program prof. dr Radmile Vojvodić


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat
Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike. >>>

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE

28.12.2017 Rektorat

Na svečanoj sjednici Senata nagrađeni najbolji studenti i Institut za biologiju mora

DETALJNIJE

27.12.2017 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa ministarkom nauke dr Sanjom Damjanović

DETALJNIJE

22.12.2017 Rektorat

Igoru Pajoviću i Martinu Ćalasanu uručene nagrade za naučna dostignuća u 2017.

DETALJNIJE

21.12.2017 Rektorat

Poziv studentima za učešće na 10. takmičenju "Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition"

DETALJNIJE

20.12.2017 Rektorat

Razgovarano o saradnji sa Univerzitetom u Ukrajini

DETALJNIJE

20.12.2017 Rektorat

Uspjeh košarkaša na međunarodnom turniru pozdravili Rektor i Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE