Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna biblioteka Univerziteta Crne Gore je biblioteka opštenaučnog karaktera i otvorenog tipa, podrška nastavno-obrazovnim i naučnoistraživačkim procesima na Univerzitetu i u zemlji. Korisnici i čitaonica Korisnici Biblioteke su studenti, nastavnici i saradnici, naučnici i istraživači, ali i svi drugi potencijalni korisnici kojima su potrebni servisi i usluge Biblioteke.

Članstvo je besplatno, a bibliotečka građa može se koristiti u čitaonici i pozajmicom. Čitaonica Biblioteke nalazi
se u prizemlju zgrade tehničkih fakulteta. Fondovi i zbirke Osim fondova monografskih i...

Nove publikacije u fondu: januar i februar 2023

Nove publikacije - decembar 2022.

Nove publikacije - jul, septembar, oktobar i novembar 2022

CUB u junu obogatio fond sa 313 novih publikacija

Nove publikacije - maj 2022.

Podkast Ključne riječi: prof. dr Nikola Vukčević

Podkast Ključne riječi: prof. dr Ivan Božović (Univerzitet Jejl)

Podkast Ključne riječi: prof. Den Šehtman (nobelovac)