12.12.2017

Senat formirao Sud časti i imenovao Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore


Senat Univerziteta Crne Gore, na prijedlog rektora prof. dr Danila Nikolića, donio je danas odluku o formiranju Suda časti Univerziteta Crne Gore, koji ima devet članova.

Članovi Suda časti, koje je izabrao Senat, su dr Boris Vukićević, docent na Fakultetu političkih nauka,  mr Predrag Janković, vanredni profesor na Muzičkoj akademiji, dr Marina Rakočević, vanredni profesor na Građevinskom fakultetu, dr Miroslav Kezunović, redovni profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, dr Božidar Popović, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu, dr Filip Vukmirović, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu, dr Dragana Kujović, naučni savjetnik u Istorijskom institutu i dr Miroslav Doderović, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu. Miloš Vuksanović, student Biotehničkog fakulteta, je član Suda časti koga je izabrao Studentski parlament.

Nadležnost Suda časti definisana je Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Etičkim kodeksom Univerziteta Crne Gore. Odluka o formiranju Suda časti stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Senat je donio i Odluku o imenovanju Uređivačkog odbora. Za članove Odbora imenovani su doc. dr Stevo Popović, glavni i odgovorni urednik Uređivačkog odbora, doc. dr Anđelka Šćepanović, predstavnik-urednik Biblioteke prirodno-matematičkih nauka, prof. dr Ljiljana Vučković, predstavnik-urednik Biblioteke medicinskih nauka, prof. mr Ratko Odalović, predstavnik-urednik Biblioteke umjetnosti, prof. dr Gojko Joksimović, predstavnik-urednik Biblioteke tehničkih nauka, prof. dr Miloš Knežević, predstavnik-urednik Biblioteke tehničkih nauka, prof. dr Sonja Tomović Šundić, predstavnik-urednik Biblioteke društvenih nauka, prof. dr Mimo Drašković, predstavnik-urednik Biblioteke društvenih nauka, prof. dr Milan Marković, predstavnik-urednik Biblioteke humanističkih nauka i doc. dr Miodarka Tepavčević, predstavnik-urednik Biblioteke humanističkih nauka.

Funkciju predsjednika Uređivačkog odbora vrši glavni i odgovorni urednik. Uređivački odbor se imenuje na period od tri godine, a njegova nadležnost definisana je Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore.

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Rektorat

Tatjana Stanovčić izabrana za dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

DETALJNIJE

15.04.2018 Rektorat

Uručena prizanja najboljima

DETALJNIJE

11.04.2018 Rektorat

Dani inženjera

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Sajam američkih univerziteta

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Radionica o finansijskom i administrativnom upravljanju H2020 projektima

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Prva zvanična posjeta delegacije Evropske svemirske agencije Crnoj Gori

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Povodom Dana studenata Rektor se sastao sa predstavnicima Studentskog parlamenta

DETALJNIJE