26.04.2018

Okrugli sto o mjerilima, uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja u CANU


U Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti organizovan je okrugli sto o mjerilima, uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja. Ispred Univerziteta Crne Gore, okruglom stolu su prisustvovali rektor prof. dr Danilo Nikolić, prorektor i predsjednik Naučnog odbora Senata prof. dr Irena Orović, i direktor Centra za studije i kvalitet doc. dr Sanja Peković.

Na okruglom stolu su izložena iskustva u primjeni mjerila za izbor u akademska zvanja, sa posebnim osvrtom na definisanje dodatnih kriterijuma, te uvažavanje i evaluaciju razničitih oblika naučno-istraživačkih i stručnih doprinosa u okviru akademske zajednice.

Ispred Univerziteta Crne Gore, prisutnima se obratila prorektor prof. dr Irena Orović koja je i član radnog tima za izmjenu mjerila formiranog od strane Savjeta za visoko obrazovanje, ističući da je pored jasno definisanih kriterijuma za izbor u akademska zvanja od izuzetne važnosti način na koji se ti kriterijumi primjenjuju u akademskoj zajednici, odnosno da je ključna konzistentnost u primjeni kriterijuma, jednaki aršini za sve i odsustvo proizvoljnosti u odlučivanju. Prorektor je naglasila primjetan napredak ostvaren po pitanju naučnoistraživačkog i umjetničkog rada na Univerzitetu Crne Gore u prethodnom period, koji je ostvaren prema trenutno važećim mjerilima za izbor u zvanja. Takođe je istakla, da se pored radova koji se objavljuju u časopisima sa eminentnih naučnih listi (SCI/SCIE/SSCI/A&HCI), u kvalitetne naučnoistraživačke doprinose mogu svrstati i sve ostale visoko citirane publikacije, jer citiranost je metrika koja pokazuje koliki je njihov uticaj i značaj u konkretnoj oblasti. Poseban akcenat je stavila na objektivnosti i nepristrasnosti recenzentskog postupka.

Okruglim stolom je predsjedavao predsjednik Odbora za obrazovanje akademik prof. dr Slobodan Backović, a među izlagačima je bila generalna direktorica za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, predsjednik Savjeta za visoko-obrazovanje prof. dr Srdjan Stanković, predsjednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja prof. dr Saša Vujošević, predstavnici 4 univerziteta u Crnoj Gori, članovi CANU, kao i zainteresovani naučni radnici iz šire akademske zajednice.

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE