09.03.2017

Ivana Jelić potpredsjednica UN Komiteta za ljudska prava


Profesorica Univerziteta Crne Gore, dr Ivana Jelić jednoglasno je izabrana, za jednu od potpredsjednika Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, na 119. sjednici Komiteta, koja je održana ove nedjelje u Ženevi.

Ivana Jelić je 2014. godine u Njujorku izabrana za članicu ovog komiteta, koji je najznačajnije ugovorno tijelo za kontrolu nad primjenom građanskih i političkih prava na svjetskom planu. Tada je, po prvi put, Crna Gora dobila predstavnika u najvišem ekspertskom tijelu svjetske organizacije za ljudska prava.

Pored toga, Jelić je bila članica Glavnog komiteta za ljudska prava Savjeta Evrope, u periodu od 2008. do 2012. godine, te članica Savjetodavnog komiteta za nacionalne manjine Savjeta Evrope kao ekspertskog tijela za nadzor nad sprovođenjem Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta, u periodu od 2012. do 2016. godine, a od 2014. godine i potpredsjednica ovog tijela.

Profesorica Jelić je aktivno učestvovala prethodnih godina i u harmonizaciji domaćeg zakonskog okvira Crne Gore s evropskim standardima zaštite ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava manjina i zaštitu od diskriminacije.

Profesorica Jelić značajno doprinosi realizaciji evropskih i međunarodnih standarda u oblasti postizanja rodne ravnopravnosti, odnosno jačanja ostvarivanja politike jednakih mogućnosti kao članica Savjeta za rodnu ravnopravnost. 

Na osnovu njenih stručnih referenci i vrlo kvalitetne i dugogodišnje saradnje, te brojnih objavljenih naučnih i stručnih radova, domaćih i međunarodnih stipendija za usavršavanje i nagrada, kao i njenog eksperskog međunarodnog iskustva, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava s velikim zadovoljstvom pozdravlja imenovanje profesorice Ivane Jelić na ovako prestižnu poziciju u UN Komitetu za ljudska prava.

(Izvor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava)


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat
Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine. >>>

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Foto konkurs „Naša kulturna baština  – evropsko nasljeđe“

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Societe Generale banka Montenegro podržala najbolje studente

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Seminar o akademskom integritetu 21. marta  

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Summer Job 2018

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE