09.03.2017

Ivana Jelić potpredsjednica UN Komiteta za ljudska prava


Profesorica Univerziteta Crne Gore, dr Ivana Jelić jednoglasno je izabrana, za jednu od potpredsjednika Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, na 119. sjednici Komiteta, koja je održana ove nedjelje u Ženevi.

Ivana Jelić je 2014. godine u Njujorku izabrana za članicu ovog komiteta, koji je najznačajnije ugovorno tijelo za kontrolu nad primjenom građanskih i političkih prava na svjetskom planu. Tada je, po prvi put, Crna Gora dobila predstavnika u najvišem ekspertskom tijelu svjetske organizacije za ljudska prava.

Pored toga, Jelić je bila članica Glavnog komiteta za ljudska prava Savjeta Evrope, u periodu od 2008. do 2012. godine, te članica Savjetodavnog komiteta za nacionalne manjine Savjeta Evrope kao ekspertskog tijela za nadzor nad sprovođenjem Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta, u periodu od 2012. do 2016. godine, a od 2014. godine i potpredsjednica ovog tijela.

Profesorica Jelić je aktivno učestvovala prethodnih godina i u harmonizaciji domaćeg zakonskog okvira Crne Gore s evropskim standardima zaštite ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava manjina i zaštitu od diskriminacije.

Profesorica Jelić značajno doprinosi realizaciji evropskih i međunarodnih standarda u oblasti postizanja rodne ravnopravnosti, odnosno jačanja ostvarivanja politike jednakih mogućnosti kao članica Savjeta za rodnu ravnopravnost. 

Na osnovu njenih stručnih referenci i vrlo kvalitetne i dugogodišnje saradnje, te brojnih objavljenih naučnih i stručnih radova, domaćih i međunarodnih stipendija za usavršavanje i nagrada, kao i njenog eksperskog međunarodnog iskustva, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava s velikim zadovoljstvom pozdravlja imenovanje profesorice Ivane Jelić na ovako prestižnu poziciju u UN Komitetu za ljudska prava.

(Izvor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava)


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

28.12.2017 Rektorat

Na svečanoj sjednici Senata nagrađeni najbolji studenti i Institut za biologiju mora

DETALJNIJE

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE

27.12.2017 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa ministarkom nauke dr Sanjom Damjanović

DETALJNIJE

22.12.2017 Rektorat

Igoru Pajoviću i Martinu Ćalasanu uručene nagrade za naučna dostignuća u 2017.

DETALJNIJE

21.12.2017 Rektorat

Poziv studentima za učešće na 10. takmičenju "Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition"

DETALJNIJE

20.12.2017 Rektorat

Razgovarano o saradnji sa Univerzitetom u Ukrajini

DETALJNIJE

20.12.2017 Rektorat

Uspjeh košarkaša na međunarodnom turniru pozdravili Rektor i Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

15.12.2017 Rektorat

Naučnici s Univerziteta Crne Gore dobitnici godišnjih nagrada za naučna dostignuća

DETALJNIJE

14.12.2017 Rektorat

Izabran novi predsjednik Suda časti Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE