09.05.2018

XXXV sjednica Odbora za doktorske studije, 29. maj u 11h


Dnevni red

Usvajanje zapisnika sa XXXIV sjednice Odbora download

 1. Imenovanje mentora za kandidata dr med Mariju Abramović download
 2. Imenovanje komentora studentu Jetonu Havoliju download
 3. Promjena mentora studentu Jeleni Dakić download
 4. Izvještaj mentora o radu studenta Milene Radonjić download1download2
 5. Izvještaj mentora o radu studenta Katarine Mirković download
 6. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Nikolete Sjekoće download1download2prethodni materijal
 7. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Jelene Stjepčević download1download2download3download4download5
 8. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Fitima Arifija download
 9. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu mr Anđele Draganić download
 10. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu mr Sidita Duli download
 11. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu mr Ivana Bošković download

Dokumenti

Obrazac M Marija Abramović.pdf

Obrazac IM Milena Radonjic.pdf

Gantogram aktivnosti Milena Radonjic.pdf

Predlog za komentora studentu Jetonu Havolliju.pdf

stjepcevic1.pdf

stjepcevic4.pdf

stjepcevic3.pdf

stjepcevic5.pdf

stjepcevic2.pdf

Dopis Medicinskog fakulteta _ predmet mr Nikolete Sjekloće.pdf

Dopis Centra za doktorske studije _ predmet Nikolete Sjekloće.pdf

Obrazac D3 Andjela Draganic.pdf

Obrazac D3 Sidita Duli.pdf

Obrazac D2 Fitim Arifi.pdf

Obrazac M Jelena Dakić.pdf

Obrazac D3 Ivana Boskovic.pdf

Obrazac IM Katarina Mirkovic.pdf

ZAPISNIK 34.pdf

Obrazac D1 Nikoleta Sjekloca.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print