05.03.2018

Stipendija za pisce u okviru Srednjoevropske inicijative


Otvoren je poziv za dodjelu rezidencijalnih stipendija za pisce u okviru Srednjoevropske inicijative (CEI), za 2018. godinu. Stipendija koju dodjeljuje CEI u saradnji sa Slovenačkim udruženjem pisaca predstavlja nagradu čiji je cilj da ohrabri prekograničnu saradnju i promociju u oblasti književnosti za mlade pisce iz država Centralne Evrope koje nijesu dio Evropske unije. Stoga, pravo učešća imaju pisci iz Albanije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Moldavije, Srbije, Ukrajine i Crne Gore, starosti ispod 35 godina (rođeni od 1. januara 1984. godine).

Stipendija u iznosu od 5.000 eura se dodjeljuje za tromjesečni boravak u nekoj od država članica CEI-a, po odabiru dobitnika. Nagrada će biti dodijeljena na 33. Međunarodnom književnom festivalu Vilenica, koji će se održati od 5. do 9. septembra 2018. godine. 

Rok za prijave je 30.april 2018. godine, a aplikacioni paket treba da sadrži:

  1. Popunjeniaplikacioni obrazac;
  2. Biografiju aplikanta na engleskom jeziku (max. 1800 karaktera bez proreda);
  3. Kopiju važeće lične karte ili pasoša sa vidljivim datumom i mjestom rođenja i državljanstvom aplikanta;
  4. Bibliografiju aplikanta na engleskom jeziku (max. 3600 karaktera bez proreda);
  5. Opis projekta koji će biti sproveden tokom tromjesečne rezidencije, na engleskom jeziku (2000-4500 bez proreda). Projekat mora biti književni a ne istraživački, a u obzir dolaze svi žanrovi i teme;
  6. Jedno originalno potpisano pismo preporuke na engleskom jeziku (max. 1800 karaktera bez proreda, pisma bez originalnog potpisa neće biti uzeta u obzir).

Nekompletne aplikacije neće biti razmatrane.

Aplikacije se šalju redovnom poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

Slovene Writer’s Association

(Writer in Residence)

Tomšičeva 12

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Više informacija o pozivu možete preuzet

Dokumenti

Call for aplication 2018.pdf

Registration_form_2018.docx


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

12.03.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Radionica sa predstavnicima Evropske svemirske agencije 22. i 23. marta

DETALJNIJE

08.03.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za sufinansiranje do deset naučnoistraživačkih projekata sa Italijom

DETALJNIJE

05.03.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Produžen rok za prijavu na tri pozicije za doktorande na Univerzitetu Corvinus u Budimpešti

DETALJNIJE

01.03.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti

DETALJNIJE

27.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

26.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Izvještaj o startap ekosistemima u Jugoistočnoj Evropi

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za trogodišnje PhD grantove

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije Vlade Republike Turske

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za dvogodišnji master na francuskom jeziku u Segedinu

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pozdrav iz Slovenije

DETALJNIJE