07.05.2018

Konkurs za projekte od posebnog značaja Vlade Italije prvi put otvoren za Crnu Goru


Projekti od posebnog značaja “Progetti di Grande Rilevanza” prvi put su otvoreni za Crnu Goru u sklopu konkursa koji su raspisali Ministarstvo nauke Crne Gore i Generalni direktorat za promociju zemlje Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, za period 2018/2020.

U ostvarivanju saradnje na projektima od posebnog značaja pomogao je ataše za nauku Ambasade Italije u Beogradu, gospodin Paolo Batineli.

Ovim Konkursom dostupne su dvije moguće šeme finansiranja: Projekti za razmjenu istraživača (finansiraju se jedino troškovi mobilnosti istraživača) i Projekti od posebnog značaja (istraživačke aktivnosti sufinansiraju obje Strane, pri čemu je obavezan značajan finansijski doprinos nosioca projekta koji podnosi predlog). 

Konkurs za podnošenje zajedničkih predloga projekata za „razmjenu istraživača“ i zajedničkih predloga projekata “Grande Rilevanza” je uslijedio na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije, koji je stupio na snagu 19. februara 2018. godine.

Na Konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja koji su upisani u Registar Ministarstva nauke Crne Gore. Projekat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naoučnoistraživačkoj djelatnosti kao i utvrđene kriterijume Ministarstva nauke Crne Gore.

Prioritetne oblasti saradnje 
Projekti za razmjenu istraživača moraju se podnositi isključivo za neku od sljedećih prioritetnih oblasti istraživanja: Poljoprivreda i nauka o hrani, Biotehnologija i medicina, Plavi rast, Kulturno nasljeđe, Održive tehnologije, inženjering i resursi. 

Projekti od posebnog značaja moraju se podnositi isključivo za neku od sljedećih prioritetnih oblasti istraživanja: Plavi rast, Biotehnologija i medicina, Kulturno nasljeđe, Održive tehnologije, inženjering i resursi, Procjena rizika od prirodnih katastrofa i otklanjanje rizika i Poljoprivreda i nauka o hrani.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem, preko sajta Ministarstva nauke, najkasnije do 06. juna 2018. godine, do 12:00h.


Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je Snežana Vukotić, samostalna savjetnica I, Direkcija za međunarodne programe i evropske integracije (tel: 020/405-326; email: snezana.vukotic@mna.gov.me)

 

Informacija o konkursu i potrebnoj dokumentaciji dostupna je na linku: http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Konkursi_za_bilateralnu_saradnju/Italija/

 

Ministarstvo nauke Crne Gore

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za postdiplomske studije na Univerzitetu Malte

DETALJNIJE

14.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za stipendije Fonda Queen Jadwiga

DETALJNIJE

14.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Otvoreni konkursi za programe razmjene - Ambasada SAD Podgorica

DETALJNIJE

11.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Studenti potpisali Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Trans2Work projekta

DETALJNIJE

11.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Ljetnja škola o kontrolnim sistemima za akceleratore u kompaniji COSYLAB u Ljubljani

DETALJNIJE

09.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Takmičenje "Falling Walls Lab" u Beogradu 24. juna

DETALJNIJE

08.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Poziv za ljetnju školu o transferu tehnologije u Podgorici otvoren do 10. maja

DETALJNIJE

07.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Univerzitet Crne Gore domaćin 20 evropskih i regionalnih univerziteta

DETALJNIJE

25.04.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije Japana

DETALJNIJE