Rektorat

Konkurs za projekte od posebnog značaja Vlade Italije prvi put otvoren za Crnu GoruProjekti od posebnog značaja “Progetti di Grande Rilevanza” prvi put su otvoreni za Crnu Goru u sklopu konkursa koji su raspisali Ministarstvo nauke Crne Gore i Generalni direktorat za promociju zemlje Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, za period 2018/2020.

U ostvarivanju saradnje na projektima od posebnog značaja pomogao je ataše za nauku Ambasade Italije u Beogradu, gospodin Paolo Batineli.

Ovim Konkursom dostupne su dvije moguće šeme finansiranja: Projekti za razmjenu istraživača (finansiraju se jedino troškovi mobilnosti istraživača) i Projekti od posebnog značaja (istraživačke aktivnosti sufinansiraju obje Strane, pri čemu je obavezan značajan finansijski doprinos nosioca projekta koji podnosi predlog). 

Konkurs za podnošenje zajedničkih predloga projekata za „razmjenu istraživača“ i zajedničkih predloga projekata “Grande Rilevanza” je uslijedio na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije, koji je stupio na snagu 19. februara 2018. godine.

Na Konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja koji su upisani u Registar Ministarstva nauke Crne Gore. Projekat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naoučnoistraživačkoj djelatnosti kao i utvrđene kriterijume Ministarstva nauke Crne Gore.

Prioritetne oblasti saradnje 
Projekti za razmjenu istraživača moraju se podnositi isključivo za neku od sljedećih prioritetnih oblasti istraživanja: Poljoprivreda i nauka o hrani, Biotehnologija i medicina, Plavi rast, Kulturno nasljeđe, Održive tehnologije, inženjering i resursi. 

Projekti od posebnog značaja moraju se podnositi isključivo za neku od sljedećih prioritetnih oblasti istraživanja: Plavi rast, Biotehnologija i medicina, Kulturno nasljeđe, Održive tehnologije, inženjering i resursi, Procjena rizika od prirodnih katastrofa i otklanjanje rizika i Poljoprivreda i nauka o hrani.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem, preko sajta Ministarstva nauke, najkasnije do 06. juna 2018. godine, do 12:00h.


Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je Snežana Vukotić, samostalna savjetnica I, Direkcija za međunarodne programe i evropske integracije (tel: 020/405-326; email: snezana.vukotic@mna.gov.me)

 

Informacija o konkursu i potrebnoj dokumentaciji dostupna je na linku: http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Konkursi_za_bilateralnu_saradnju/Italija/

 

Ministarstvo nauke Crne Gore

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print