12.06.2018

Na Univerzitetu Crne Gore nabavljena oprema za studente s oštećenjem vida i sluha

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Kompjuterska i specijalizovana oprema za studente sa oštećenjem vida i sluha na Univerzitetu Crne Gore isporučena je danas Centralnoj univerzitetskoj biblioteci, u  okviru Erasums+ projekta Trans2Work  - Prelaz studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

„Pored programa mobilnosti studenata koji su počeli sa radnom praksom kod poslodavaca u Sarajevu i Novom Sadu, nabavka ove opreme predstavlja najvažniji mjerljivi rezultat Trans2Work projekta”, ocijenila je Tatijana Dlabač, ispred Univerziteta Crne Gore.

Nabavka opreme je ujedno, dodaje Dlabač,  rezultat trogodišnjeg napora i nastojanja Univerziteta Crne Gore da se obezbijede što bolji uslovi za rad studenata s invaliditetom.  

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, kao jedan od partnera na projektu, pružio je podršku u realizaciji ovih aktivnosti na projektu.

„S obzirom na brojnost studenata sa invaliditetom koji studiraju na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore u Podgorici, s ciljem djelimičnog uklanjanja operativnih barijera s kojima se studenti sa invaliditetom svakodnevno susreću, ova oprema je ustupljena na korišćenje Centralnoj univerzitetskoj biblioteci čiji prostorni kapaciteti omogućavaju najširu korisničku dostupnost“, saopštila je Dlabač.

Kompjutersku i specijalizovanu opremu čine: desktop računar, tablet, računarski program za uvećanje/čitanje teksta, naočare za virtuelnu realnost, elektronska lupa za uvećanje teksta za osobe sa oštećenjem vida, softverski sistem za sintezu govora na maternjem jeziku, čitač ekrana, prenosiva induktivna petlja za osobe sa oštećenjem sluha, video kamere, bežični mikrofon, Brajev redak za osobe sa oštećenim vidom, LED televizor sa titlovanjem, audio-video aplikacija ili server koji omogućava titlovanje za osobe sa oštećenim sluhom (gestovni prevod ili prevod na znakovni jezik), softver za pripremu teksta za Brajev štampač i Brajev štampač.

 

 

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE

09.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Sastanak Trans2Work tima i početak radne prakse studenata kod poslodavca u Novom Sadu

DETALJNIJE

06.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

CEI objavila dva nova projektna poziva za Program razmjene znanja

DETALJNIJE

05.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Studenti počeli sa radnom praksom kod poslodavaca u Sarajevu

DETALJNIJE

01.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije Univerziteta Côte d'Azur za studije u oblasti digitalne strategije

DETALJNIJE

23.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za postdiplomske studije na Univerzitetu Malte

DETALJNIJE

14.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za stipendije Fonda Queen Jadwiga

DETALJNIJE

14.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Otvoreni konkursi za programe razmjene - Ambasada SAD Podgorica

DETALJNIJE