13.03.2018

Poziv za eksperte unutar projekta "Tech4Culture"


Univerzitet u Torinu pokrenuo je novi interdisciplinarni program doktorskih studija u tehnologijama primenjenim na kulturno nasljeđe pod nazivom "PhD Technology Driven Sciences: Technologies for Cultural Heritage (Tech4Culture)". Projekat je sufinansiran od šeme H2020-MSCA-COFUND i bankarske fondacije Compagnia di San Paolo.

Prvi poziv za 10 mladih istraživača je već otvoren i namijenjen je istraživačima nivoa 1, koji su na početku svoje karijere (Early Stage Researchers). Sve informacije su dostupne na sajtu projekta: tech4culture.unito.it. Evaluacija i odabir stipendista će biti sprovedena kroz transparentnu proceduru, baziranu na izvrsnosti kandidata.

Ovim putem, projektni tim nastoji pronaći i stručnjake koji bi bili voljni da postanu članovi Naučnog odobora za selekciju koji će ocijeniti prijave kandidata u okviru objavljenog prvog poziva. Naučni odbor će raditi u 4 panela, od čega će svaki imati najmanje 4 člana, odabrana kroz ovaj poziv. U panelima će biti i po jedan član Univerziteta u Torinu, a za svaki panel biće imenovan jedan predsjedavajući.

Stručnjaci u Naučnom odboru za selekciju će procijeniti aplikacije tokom dva koraka:

  1. Naučna procjena na osnovu podnešenih dokumenata: CV, prijedlog za istraživanje, pismo preporuke, itd). Naučna evaluaciju potrebno je obaviti od sredine maja do sredine juna 2018. godine. Stručnjaci će procijeniti aplikacije sa daljine.
  2. Intervjui - Oni će se biti održani 2 dana u drugoj nedelji jula 2018. godine. Eksperti koji intervjuišu podnosioce zahtjeva će biti zamoljeni da dođu u Torino.

Stručnjacima će za ove usluge biti ponuđena naknada i povraćaj putnih troškova.

Zainteresovani eksperti mogu aplicirati do 26. marta 2018. godine, tako što će poslati CV i motivaciono pismo na e-mail adresu tech4culture@unito.it. U motivacionom pismu potrebno je navesti oblast rada i istraživanja eksperta, kao i za koji panel se eskpert prijavljuje. Četiri panela koja su dostupna su:

  1. Prirodne nauke;
  2. Nauke za zaštitu životne sredine;
  3. Digitalne nauke;
  4. Fizika.

Sve informacije koje su dostupne u pozivu za eksperte nalaze se u prilogu, a takođe i na odeljku vijesti na veb stranici projekta: https://tech4culture.unito.it/2018/03/call-for-experts-tech4culture-phd-programme/

Dokumenti

Call_for_Experts_Tech4Culture_2018.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

12.03.2018 Karijerni centar

Obuka za učenje Znakovnog jezika

DETALJNIJE

08.03.2018 Karijerni centar

Najavljena saradnja Univerziteta Crne Gore i Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore

DETALJNIJE

02.03.2018 Karijerni centar

Takmičenje za najbolju biznis ideju Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju

DETALJNIJE

02.03.2018 Karijerni centar

Održana radionica sa poslodavcima o zapošljavanju mladih sa invaliditetom

DETALJNIJE

01.03.2018 Karijerni centar

Evropski ljetnji kursevi za studente

DETALJNIJE

20.02.2018 Karijerni centar

Euraxess portal - ulaznica crnogorskih istraživača za evropsko tržište rada 

DETALJNIJE

15.02.2018 Karijerni centar

Održan info dan za pozive RISE i IF unutar akcija Marija Sklodovska Kiri

DETALJNIJE

05.02.2018 Karijerni centar

Info dan o Akcijama Marija Sklodovska Kiri – H2020

DETALJNIJE

18.01.2018 Karijerni centar

Nova funkcija Participant Portala – traženje partnera za otvorene konkurse

DETALJNIJE

11.01.2018 Karijerni centar

Sajam internacionalnih poslova i stručnih praksi - Best Career Day

DETALJNIJE