13.03.2018

Poziv za eksperte unutar projekta "Tech4Culture"


Univerzitet u Torinu pokrenuo je novi interdisciplinarni program doktorskih studija u tehnologijama primenjenim na kulturno nasljeđe pod nazivom "PhD Technology Driven Sciences: Technologies for Cultural Heritage (Tech4Culture)". Projekat je sufinansiran od šeme H2020-MSCA-COFUND i bankarske fondacije Compagnia di San Paolo.

Prvi poziv za 10 mladih istraživača je već otvoren i namijenjen je istraživačima nivoa 1, koji su na početku svoje karijere (Early Stage Researchers). Sve informacije su dostupne na sajtu projekta: tech4culture.unito.it. Evaluacija i odabir stipendista će biti sprovedena kroz transparentnu proceduru, baziranu na izvrsnosti kandidata.

Ovim putem, projektni tim nastoji pronaći i stručnjake koji bi bili voljni da postanu članovi Naučnog odobora za selekciju koji će ocijeniti prijave kandidata u okviru objavljenog prvog poziva. Naučni odbor će raditi u 4 panela, od čega će svaki imati najmanje 4 člana, odabrana kroz ovaj poziv. U panelima će biti i po jedan član Univerziteta u Torinu, a za svaki panel biće imenovan jedan predsjedavajući.

Stručnjaci u Naučnom odboru za selekciju će procijeniti aplikacije tokom dva koraka:

  1. Naučna procjena na osnovu podnešenih dokumenata: CV, prijedlog za istraživanje, pismo preporuke, itd). Naučna evaluaciju potrebno je obaviti od sredine maja do sredine juna 2018. godine. Stručnjaci će procijeniti aplikacije sa daljine.
  2. Intervjui - Oni će se biti održani 2 dana u drugoj nedelji jula 2018. godine. Eksperti koji intervjuišu podnosioce zahtjeva će biti zamoljeni da dođu u Torino.

Stručnjacima će za ove usluge biti ponuđena naknada i povraćaj putnih troškova.

Zainteresovani eksperti mogu aplicirati do 26. marta 2018. godine, tako što će poslati CV i motivaciono pismo na e-mail adresu tech4culture@unito.it. U motivacionom pismu potrebno je navesti oblast rada i istraživanja eksperta, kao i za koji panel se eskpert prijavljuje. Četiri panela koja su dostupna su:

  1. Prirodne nauke;
  2. Nauke za zaštitu životne sredine;
  3. Digitalne nauke;
  4. Fizika.

Sve informacije koje su dostupne u pozivu za eksperte nalaze se u prilogu, a takođe i na odeljku vijesti na veb stranici projekta: https://tech4culture.unito.it/2018/03/call-for-experts-tech4culture-phd-programme/

Dokumenti

Call_for_Experts_Tech4Culture_2018.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

JRC program obuka u različitim evropskim zemljama

DETALJNIJE

16.05.2018 Karijerni centar

Poziv za iskusne istraživače u oblasti medicine – Marija Kiri COFUND grant u Italiji

DETALJNIJE

09.05.2018 Karijerni centar

Poziv za praktikanate u IT i finansijskoj reviziji u PwC

DETALJNIJE

07.05.2018 Karijerni centar

Domaćini individualnih stipendista H2020 Marija Sklodovska Kiri u Španiji i Italiji

DETALJNIJE

25.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

05.04.2018 Karijerni centar

Karijerni centar podržao aktivnosti studentskih organizacija 

DETALJNIJE

27.03.2018 Karijerni centar

Predstavljen Karijerni centar na Summer Job-u 2018.

DETALJNIJE