19.06.2017

Učešće na RIPE NCC IPv6 osnovnom i naprednom treningu


Četvoročlani tim Odeljenja za infrastrukturu i opremu Centra informacionog sistema UCG-a uzeo je učešće na RIPE NCC treninzima za IPV6, održanim u Budvi u period od 14.06. do 16.06. Održan je jednodnevni RIPE NCC Basic Training Course i dvodnevnim RIPE NCC Advanced Training Course. RIPE NCC predstavlja neprofitnu i nezavisnu organizaciju koja pruža usluge podrške infrastrukturnim i drugim rješenjima iz oblasti Informacionih tehnologija, širom Evrope, Srednjeg Istoka i dijela Azije. Ovaj put su se odlučili da podijele svoja iskustva i znanje sa zainteresovanim partnerima iz Crne Gore.

Prvi dan kursa je protekao u radnom i profesionalnom okruženju. Nakon kratkog upoznavanja učesnika i predavača, uslijedio je uvod u materiju. Predavači su vrlo precizno i sažeto objasnili osnovne razlike između IPv4 i IPv6 sistema adresiranja, pri čemu su posebno istakli koliko je bitno da se što prije pređe na IPv6 sistem adresiranja na globalnom nivou. Nakon teoretskog djela uslijedile sui praktične vježbe na virtuelnoj opremi koja je radila na Cisco IOS-u. Kako su svi aktivno učestvovali u predviđenom programu, već na kraju prvog dana su učesnici dobili sertifikate koji potvrđuju da su uzeli učešće na RIPE NCC Basic IPv6 Training Course.

Drugi i treći dan su protekli kako je i očekivano, dosta materijala koji su predavači bez problema uspjeli da objasne i prezentuju, i niz praktičnih vježbi koje su objasnile mogućnosti upotrebe IPv6 adresa i kakve mogućnosti se otvaraju samim rutiranjem na ovom nivou. Učesnici su iskoristili priliku da dopuni svoje znanje pitanjima i otvorenom komunikacijom sa predavačima, kako bi bili u koraku sa najnovijim trendovima iz ove oblasti.

Na kraju svakog od tri dana organizovani su kahoot kvizovi. Sadržaj kviza su bila pitanja iz kursa koji je prethodio tog dana, što je predstavljalo jedan od načina da se obnovi materija i izvuče ono najbitnije iz nje. Nakon završetka trećeg dana kursa, dodijeljeni su takođe sertifikati koji potvrđuju učešće na RIPE NCC Advance IPv6 Training Course.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

25.04.2018 Centar informacionog sistema

Novi grafički interfejs za webmail

DETALJNIJE

25.04.2018 Centar informacionog sistema

Tehnološki unaprijeđen sistem arhiviranja i web mejl Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Centar informacionog sistema

Mobilna aplikacija "UCG Objave"

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

29.09.2017 Centar informacionog sistema

Napad na mail server ac.me

DETALJNIJE

28.09.2016 Centar informacionog sistema

Posjeta potpredsjednik Lazović i direktora Biroa za razvoj Međunarodne unije za telekomunikacije Brahimom Sanouom MIXP-u

DETALJNIJE

04.07.2016 Centar informacionog sistema

Održana radionica o BGP rutiranju i BIRD aplikaciji

DETALJNIJE

31.08.2015 Centar informacionog sistema

NACIONALNA TAČKA RAZMJENE INTERNET SAOBRAĆAJA U CIS-U

DETALJNIJE