02.06.2017

Biblioteka Pravnog fakulteta

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Biblioteka Pravnog fakulteta je počela da radi 1974. godine kao visokoškolska biblioteka i organizaciona jedinica Pravnog fakulteta. Biblioteka danas ima odjeljenje u Podgorici i u Bijelom Polju (gdje se publikacije samo pozajmljuju).

Fond Biblioteke čini građa s područja društvenih nauka, posebno pravnih nauka, kriminalistike i bezbjednosti.

Sastoji se iz dvije cjeline:

  • Monografske publikacije (više od 25.000 jedinica). Najveći dio ove literature je udžbeničkog karaktera. Kao zasebne cjeline izdvajaju se zbirka referensne literature (enciklopedije, leksikoni, rječnici i sl.), koja broji 167 nalova, zatim zbirka publikacija iz oblasti ženske studije koja broji 144 naslova i zbirka publikacija iz oblasti ljudskih prava koja broji 312 naslova monografskih publikacija. U fondu monografskih publikacija nalazi se i oko 800 naslova magistarskih i doktorskih radova odbranjenih na matičnom i drugim pravnim fakultetima u republikama bivše Jugoslavije.
  • Periodične publikacije (1263 godišta koja se vezuju za 123 naslova, uglavnom domaćih časopisa).

Biblioteka ima intenzivnu saradnju  sa tridesetak institucija, koja prvenstveno podrazumijeva saradnju u razmjeni publikacija i međubibliotečkoj pozajmici.

Katalozi - Biblioteka Pravnog fakulteta, kao članica on-line bibliotečko informacionog sitema COBISS.CG, koristi programsku opremu COBISS za automatizaciju svog poslovanja i izradu on-line baze podataka o njenom fondu.

E-kataloghttp://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20022&lani=SR

Usluge - Serijske publikacije, referensna literatura, specijalistički, magistarski i doktorski radovi, kao i publikacije koje Biblioteka posjeduje u jednom primjerku moguće je koristiti isključivo u čitaonici. Pozajmica je automatizovana i od kraja 2009. godine realizuje se uz programsku podršku COBISS3/Pozajmica.

Osim fondova, korisnicima su na raspolaganju i baze podataka na koje je pretplaćen Univerzitet Crne Gore, kao i dvije baze na koje je pretplaćen Pravni fakultet i kojima se može pristupiti samo sa računara koji su u mreži Pravnog fakulteta. To su baze PARAGRAF Lex MNE i Katalog propisa. U slobodnom pristupu na probni period su i dvije EBSCO baze: CRIMINAL JUSTICE ABSTRACTS WITH FULL TEXT i LEGAL SOURCE.

Korišćenje servisa Moja biblioteka dostupno je na COBISS/OPAC-u, ali samo u dijelu pregledanja zaduženja.

Korisnici Biblioteke su studenti dodiplomskih i postdiplomskih studija Pravnog fakulteta, nastavno i administrativno osoblje. Međutim, Biblioteka pruža usluge i povremnim korisnicima zainteresovanim za njene fondove tako što  daje na uvid građu bez iznošenja van Biblioteke.

Učlanjene u biblioteku, korišćenje fondova i čitaonice je besplatno. Biblioteka ima oko 1600 korisnika.

Odnos između korisnika i Biblioteke regulisan je Pravilnikom o radu Biblioteke kojim je detaljno propisano koju građu, u kom obimu i pod kojim uslovima mogu da koriste sve kategorije korisnika.

Radno vrijeme - Rad sa korisnicima radnim danima od 8-15h

                           - Radno vrijeme čitaonice ponedeljak-petak, od 8-18h.

Korisnicima Biblioteke na raspolaganju je čitaonica sa 50 čitalačkih mjesta i osam računara uz mogućnost korišćenja interneta. Korisnici su dužni da poštuju Pravilnik o radu čitaonice i Pravila ponašanja u čitaonici.

Adresa:

“13. Jul”, br. 2

81000 Podgorica

Crna Gora

 

Kontakt: +382 20 481 135

Bibliotekar na obradi građe

Radmila Bulatović, viši bibliotekar

E-mail: radmila@ac.me,

 

Nadzornik u čitaonici

Biljana Prelević, knjižničar

E-mail: biljanapr@ac.me,

 

Nadzornik u čitaonici

Vladimir Dajković, knjižničar

E-mail:  vladimird@ac.me


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print