18.09.2017

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi, Poljska, 31. oktobar  2017.


Erasmus + konkurs za Univerzitet u Nisi, Poljska

http://www.pwsz.nysa.pl/

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Nisi u akademskoj 2017/2018. godini.

 Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje Ekonomskog fakulteta UCG i administrativno osoblje (svih fakulteta).

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 Mobilnost za studente:

 oblast: Ekonomija

 Broj stipendija : 1 x 5 mjeseci

 Nivo studija: Osnovne, magistarske

 Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV u Europass formatu i motivaciono pismo
  5. Sken pasoša

 Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Nisi, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Sve potrebne obrasce za prijavu možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Mobilnost za akademsko osoblje

 Broj stipendija:

Teaching: 2 x 5 dana + 2 dana za put

Training: 1 x 5 dana + 2 dana za put

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka i CV na engleskom jeziku, pozivno pismo institucije domacina

 Formular planova rada možete pronaći na sljedecem linku:

 http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Dokumentaciju (U JEDNOM PDF FAJLU!) je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me  i prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije  je  31. oktobar  2017.

 

 

Dokumenti

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi_rok za prijavu 31 oktobar 2017.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print