Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salzburgu, 30. oktobar 2017Erasmus + konkurs za Univerzitet u Salzburgu

www.uni-salzburg.at

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Salzburgu u akademskoj  2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i osoblje Fakulteta političkih nauka  

 Dostupne su sljedeće stipendije:

 Nivo studija: Osnovne, master

 Oblasta studija: Političke nauke

 Broj stipendija: 2

 Trajanje mobilnosti: 4 mjeseca

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku

 2.Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jezik

 3.Potvrdu o znanju engleskog jezika

 4.CV (EUROPASS FORMAT) i motivaciono pismo na engleskom jeziku

5.sken pasosa

 Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Salzburgu, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Napomena: Studenti osnovnih studija moraju imati osnovno znanje njemačkog jezika

Obrazac za Ugovor o učenju možete naći ovdje:

 http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 Napomena (master studije): Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

 Dokumentaciju (sve u jednom PDF FORMATU!!)  je potrebno poslati na e-mail adresu:irouom@ac.me,  i dostaviti prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 30. oktobar 2017.

 

 

 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print