20.10.2017

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Bratislavi (Građevina)


Erasmus+ konkurs za Slovački univerzitet tehnologije (STU) u Bratislavi


http://www.stuba.sk/english/ects/ects-information-package/information-on-degreeprogrammes/
all-courses.html?page_id=6024


Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru
Erasmus+ programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Slovačkom
univerzitetu tehnologije u Bratislavi u ljetnjem semestru akademske 2017/2018. godine.


Za mobilnost se mogu prijaviti studenti Građevniskog fakulteta
(oblasti: Građevinarstvo, Inženjerstvo vodnih resursa, Menadžment u građevinarstvu)


Broj studentskih stipendija: 5
Trajanje mobilnosti: 3 mjeseca
Iznos stipendije: 750 EUR/mjesec + 275 EUR putni troškovi


Nivo studija: Doktorske studije


Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Potvrdu o prijavljenoj tezi
2. Plan istraživanja na engleskom jeziku
3. CV i preporuku mentora na engleskom jeziku


Napomena: Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Na konkurs
se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na
doktorskim studijama.


Nivo studija: Magistarske studije
Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni
2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija
3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
4. CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku


Napomena 1: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i prijavljuje se kako
bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu
navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.


Napomena 2: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali
se studentima preporučuje da posjete web-sajt Slovačkog univerziteta tehnologije u Bratislavi,
kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom
univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost
studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu
saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.


Formu Ugovora o učenju možete preuzeti ovdje („Ugovor o studiranju Erasmus+“):
http://www.ucg.ac.me/me/o-univerzitetu/centri/centar-za-medjunarodnusaradnju/
stipendije-i-mobilnost/korisna-dokumenta


Nivo studija: Specijalističke studije
Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na osnovnim i specijalističkim studijama
2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija
3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
4. CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku


Napomena 1: Ukoliko je kandidat položio ispite na specijalističkim studijama i prijavljuje se
kako bi studijski boravak iskoristio za izradu specijalističkog rada, neophodno je umotivacionom pismu navesti plan rada, odnosno oblast i temu specijalističkog rada.


Napomena 2: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali
se studentima preporučuje da posjete web-sajt Slovačkog univerziteta tehnologije u Bratislavi,
kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom
univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost
studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu
saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.


Formu Ugovora o učenju možete preuzeti ovdje („Ugovor o studiranju Erasmus+“):
http://www.ucg.ac.me/me/o-univerzitetu/centri/centar-za-medjunarodnusaradnju/stipendije-i-mobilnost/korisna-dokumenta


Nivo studija: Osnovne studije
Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni
2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija
3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
4. CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku


Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se
studentima preporučuje da posjete web-sajt Slovačkog univerziteta tehnologije u Bratislavi,
kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom
univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost
studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu
saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.


Formu Ugovora o učenju možete preuzeti ovdje („Ugovor o studiranju Erasmus+“):
http://www.ucg.ac.me/me/o-univerzitetu/centri/centar-za-medjunarodnusaradnju/
stipendije-i-mobilnost/korisna-dokumenta


Prijavnu dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU!) je potrebno poslati na e-mail adresu
irouom@ac.me i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta
(Građevniski fakultet UCG: prof.dr Biljana Šćepanović, biljanas@ac.me, biljazs38@gmail.com).
Matični fakultet sačinjava listu nominovanih kandidata koju šalje univerzitetu-domaćinu, gdje se
vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti se prijavljuju
univerzitetu-domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.
U slučaju prijave većeg broja studenata, prednost imaju studenti višeg nivoa studija,
odnosno studenti sa boljim prosjekom.


Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 30. oktobar 2017

Dokumenti

Erasmus_ konkurs _ STU Bratislava _ okt 2017.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print