> Finansijski izvještaji

       > Izvještaj za 2017. godinu

       > Izvještaj za 2016. godinu

       > Izvještaj za 2015. godina

       > Izvještaj za 2014. godinu

       > Arhiva

   > Finansijski planovi

       > Finansijski plan za 2018. godinu

       > Finansijski plan za 2017. godinu

       > Finansijski plan za 2016. godinu

       > Finansijski plan za 2015. godinu

       > Arhiva

   > Ugovori

       > Ugovori o nabavci

       > Ugovori o gradjenju

       > Ugovori o izgradnji

       > Ugovori o projektovanju

       > Ugovori o snabdijevanju

       > Ugovori o kreditu

   > Opšta akta Univerziteta

       > Pravila o blagajničkom poslovanju

       > Pravila o postupku evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura

       > Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu

       > Pravila o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava na Univerzitetu Crne Gore

       > Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju UCG

       > Pravilnik o načinu korišćenja sredstava i ostalim primanjima zaposlenih na projektima, na poslovima sa tržišta i u okviru posebnih oblika nastave

       > Pravilnik o dodacima za aktivnosti u funkciji realizacije nastave

       > Pravila o nabavkama male vrijednosti

       > Pravila o hitnim nabavkama