Obavještenja za predmete - Pravni fakultet

Datum Naslov
23.06.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)
Termin održavanja redovnog kolokvijuma za predmet engleski jezik - stručni I >>>
22.06.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)
Rezultati redovnog završnog ispita, engleski j. struke I >>>
22.06.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)
Popravni završni ispit_engleski j. stručni I >>>
22.06.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalistika III taktika
Kriminalistika III taktika - ispit >>>
22.06.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Obezbjeđenje dokaza
Obezbjedjenje dokaza - ispit >>>
21.06.2018
Pravne nauke-Stvarno pravo
Stvarno pravo - rezultati zavrsnog ispita >>>
21.06.2018
Pravne nauke-Međunarodno privatno pravo
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - ispit >>>
21.06.2018
Pravne nauke (2017.)-Uvod u gradjansko pravo
Termin popravnog ispita - 21.06.2018 08:34 >>>
21.06.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
termin popravnog ispita >>>
21.06.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
rezultati nakon gledanja radova >>>
20.06.2018
Pravne nauke-Finansijko pravo
Finansijsko pravo - Popravni zavrsnog ispita >>>
20.06.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
rezultati završnog i predlog ocjene >>>
20.06.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Rezultati popravnog završnog ispita - 20.06.2018 21:19 >>>
14.06.2018
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Nasljedno pravna klinika
NASLJEDNO PRAVNA KLINIKA - predaja specijalističkih radova >>>
13.06.2018
Pravne nauke-Građansko procesno pravo
popravni zavrsnog >>>
12.06.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika
Ispit (4) >>>
12.06.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika
Konsultacije >>>
11.06.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Diplomatija i bezbjednosne službe
DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOSNE SLUZBE - Popravni završnog ispita >>>
11.06.2018
Pravne nauke (2017.)-Osnovi prava EU
OSNOVI PRAVA EU - POPRAVNI ZAVRŠNOG ISPITA- RASPORED POLAGANJA >>>
11.06.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Krivično procesno pravo
Krivično procesno pravo - popravni ispit >>>
10.06.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)
Termin održavanja redovnog završnog ispita / engleski jezik - stručni I >>>
08.06.2018
Pravne nauke-Stvarno pravo
Termin popravnog završnog ispita - 08.06.2018 13:26 >>>
08.06.2018
Pravne nauke (2017.)-Uvod u gradjansko pravo
Termin zavrsnog ispita - 08.06.2018 13:27 >>>
07.06.2018
Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Međunarodno-pravna klinika
Međunarodnapravna klinika - odbrana specijalisticki radova >>>
07.06.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika
Ispit (3) >>>
07.06.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Nova objava - 07.06.2018 12:16 >>>
07.06.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)
Termin održavanja redovnog završnog ispita za predmet engleski jezik - stručni II >>>
06.06.2018
Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Penologija
Penelogija - kolokvijum >>>
04.06.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Termin popravnog završnog ispita - 04.06.2018 13:50 >>>
04.06.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-OPŠTA TEORIJA PRAVA
Termin popravnog završnog ispita >>>
02.06.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Rezultati završnog ispita - 02.06.2018 14:30 >>>
01.06.2018
Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti
Pravo hartija od vrijednosti - rezultati ispita >>>
01.06.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Nova objava - 01.06.2018 13:43 >>>
31.05.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
termin završnog ispita >>>
31.05.2018
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo
Popravni završni ispit >>>
30.05.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Nova objava - 30.05.2018 20:39 >>>
29.05.2018
Pravne nauke-Uvod u građansko pravo
Uvod u gradjansko pravo - rezultati ispita (predrok) >>>
29.05.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Nova objava - 29.05.2018 09:49 PRP GRUPE ZA ZAVRŠNI >>>
29.05.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Završni ispit termin - 29.05.2018 09:51 >>>
29.05.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
ukupni poeni tokom semestra >>>
29.05.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-OPŠTA TEORIJA PRAVA
Završni ispit >>>
28.05.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Procesno dokazno pravo
PROCESNO DOKAZNO PRAVO - obavjestenje >>>
28.05.2018
Pravne nauke-Građansko procesno pravo
ZAVRŠNI ISPIT >>>
25.05.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Nova objava - 25.05.2018 13:33 PRP GRUPE ZA ZAVRŠNI >>>
24.05.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
rezultati testa >>>
24.05.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika
Ispit (2) >>>
24.05.2018
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo
Završni ispit >>>
23.05.2018
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Osnovi prava EU
OSNOVI PRAVA EU - Zavrsni ispit >>>
21.05.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
Domaći br. 3 >>>
21.05.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
rezultati iz predroka >>>
21.05.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika
Ispit >>>
19.05.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
predrok-ispit >>>
17.05.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
predrok >>>
17.05.2018
Pravne nauke-Građansko procesno pravo
PREDROK >>>
14.05.2018
Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Poresko i budžetsko pravo EU
Predavanje - rezultati >>>
14.05.2018
Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Kriminalistika
Obavjestenje - nastava >>>
14.05.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
Nova objava - 14.05.2018 23:35 >>>
10.05.2018
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Crnogorska pravna tradicija
Obavjestenje - kolokvijum >>>
08.05.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Nova objava - 08.05.2018 18:06 >>>
07.05.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-RADNO PRAVO
Radno pravo - rezultati kolokvijuma >>>
07.05.2018
Pravne nauke-Građansko procesno pravo
SEMINARSKA NASTAVA >>>
06.05.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Nova objava - 06.05.2018 17:43 >>>
03.05.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
Simulacija sudjenja >>>
03.05.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)
Rezultati popravnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni II_ III godina >>>
02.05.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
praksa u sudu >>>
01.05.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
Drugi domaći >>>
27.04.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-PORODIČNO PRAVO
Porodicno pravo Bijelo Polje - rezultati >>>
26.04.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)
Termin održavanja popravnog kolokvijuma za predmet engleski jezik - stručni II >>>
26.04.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
rezultati popravnog kolokvijuma >>>
25.04.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Metodologija istraživanja bezbjedonosnih pojava
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA - rez kolokvijuma >>>
25.04.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Praktični radovi - 25.04.2018 20:28 >>>
25.04.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Praktični radovi- 25.04.2018 20:31 >>>
22.04.2018
Pravne nauke-Građansko procesno pravo
popravni kolokvijum >>>
21.04.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Rezultati kolokvijuma - 21.04.2018 10:04 >>>
21.04.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
popravni kolokvijum-termin >>>
20.04.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-OPŠTA TEORIJA PRAVA
Opšta teorija prava - Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
20.04.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)
Rezultati redovnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni II_ III godina >>>
18.04.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Nova objava - 18.04.2018 16:22 >>>
18.04.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
rezultati prvog kolokvijuma >>>
17.04.2018
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo
Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Popravni kolokvijum >>>
16.04.2018
Pravne nauke-Građansko procesno pravo
ispitna pitanja-zavrsni ispit >>>
16.04.2018
Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti
Nova objava - 16.04.2018 12:02 >>>
16.04.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
obavjestenje vezano za prvi kolokvijum >>>
16.04.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
Nastava >>>
15.04.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)
Pregled radova nakon popravnog kolokvijuma / engleski j. stručni I za II godinu >>>
14.04.2018
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo
Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Popravni kolokvijum >>>
14.04.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-OPŠTA TEORIJA PRAVA
Opšta teorija prava - Popravni kolokvijum >>>
13.04.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Nova objava - 13.04.2018 11:16 Grupe za popravni kolokvijum >>>
13.04.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)
Rezultati popravnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni I_ II godina >>>
12.04.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-OPŠTA TEORIJA PRAVA
Nova objava - 12.04.2018 00:23 >>>
12.04.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
praksa u sudu >>>
11.04.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)
Termin održavanja redovnog kolokvijuma za predmet engleski jezik - stručni II >>>
11.04.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
probni kolokvijum >>>
09.04.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
Obavjestenje >>>
08.04.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)
Termin održavanja popravnog kolokvijuma / engleski jezik - stručni I >>>
07.04.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)
Probni kolokvijum za engleski j. - stručni II >>>
05.04.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Termini redovnog kolokvijuma i narednog predavanja - 05.04.2018 11:28 >>>
05.04.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
REZULTATI KOLOKVIJUMA - ispravka 05.04.2018 13:41 >>>
03.04.2018
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo
Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Rezultati kolokvijuma >>>
03.04.2018
Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)
Rezultati redovnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni I_ II godina >>>
02.04.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-OBLIGACIONO PRAVO
Nova objava - 02.04.2018 10:25 >>>
30.03.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Nova objava - 30.03.2018 14:46 POSLOVI ROBNOG PROMETA - Raspored grupa za kolokvijum 04.aprila 2018 >>>
29.03.2018
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo
Parlamentarizam i parlamentarno pravo >>>
29.03.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
Praksa u sudu >>>
29.03.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-OPŠTA TEORIJA PRAVA
Opšta teorija prava - Kolokvijum >>>
28.03.2018
Pravne nauke-Upravno pravo
Upravno pravo - odlaganje nastave >>>
28.03.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
rezultati popravnog kolokvijuma >>>
26.03.2018
Pravne nauke (2017.)-Osnovi ekonomske politike
OSNOVI EKONOMSKE POLITIKE - obavjestenje >>>
26.03.2018
Pravne nauke (2017.)-Radno pravo
RADNO PRAVO - termini kolokvijuma >>>
26.03.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika
Forenzička istraga operativnih sistema >>>
23.03.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Policijsko pravo
Pomjeranje termina predavanja iz predmeta Policijsko pravo i Upravno pravo >>>
23.03.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Upravno pravo i upravni postupak
Pomjeranje termina predavanja iz predmeta Upravno pravo i Policijsko pravo, zakazanih za ponedjeljak, 26. i utorak, 27. mart 2018. >>>
22.03.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
poporavni kolokvijum >>>
22.03.2018
Pravne nauke-Građansko procesno pravo
kolokvijum >>>
20.03.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
POSLOVI ROBNOG PROMETA – promjena termina predavanja i vježbi - 20.03.2018 09:23 >>>
19.03.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
klinika građanskog procesnog prava-rezultati >>>
15.03.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
Termin prvog kolokvijuma >>>
15.03.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
POSLOVI ROBNOG PROMETA – promjena termina predavanja i vježbi - 15.03.2018 14:19 >>>
13.03.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
domaci br. 1 >>>
12.03.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
Klinika Građanskog procesnog prava-KOLOKVIJUM >>>
05.03.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Sistemi bezbjednosti
Sistemi bezbjednosti - obavjestenje >>>
05.03.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Seminarski radovi - 05.03.2018 08:59 >>>
05.03.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Upustvo za pisanje seminarskog rada - 05.03.2018 09:01 >>>
05.03.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA
Spisak studenata - 05.03.2018 09:02 >>>
05.03.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi bezbjednosti
 OSNOVI BEZBJEDNOSTI - obavjestenje >>>
28.02.2018
Pravne nauke-Međunarodno pravo zaštite životne sredine
MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - obavjestenje >>>
26.02.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
Krivično procesno pravo - Bijelo Polje >>>
25.02.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-OBLIGACIONO PRAVO
Nova objava - 25.02.2018 22:10 Odlaganje predavanja >>>
22.02.2018
Pravne nauke (2017.)-Osnovi prava EU
ECTS _ OSNOVI PRAVA EU i ispitna pitanja >>>
22.02.2018
Pravne nauke-Građansko procesno pravo
ispitna pitanja za Kolokvijum >>>
21.02.2018
Pravne nauke (2017.)-Radno pravo
ECTS - RADNO PRAVO i literatura za kolokvijum >>>
21.02.2018
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Obligaciono pravo - Ugovori
Nova objava - 21.02.2018 12:06 Popravni završni ispit >>>
20.02.2018
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo
Informaciona lista >>>
20.02.2018
Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Međunarodno-pravna klinika
ECTS - MEDJUNARODNOPRAVNA KLINIKA >>>
19.02.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Nacionalna bezbjednost
Nacionalna bezbjednost Crne Gore >>>
19.02.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika
Predavanje 1 >>>
19.02.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika
Predavanje 2 >>>
19.02.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika
Materijali za vježbu >>>
15.02.2018
Pravne nauke-Međunarodno privatno pravo
ECTS - MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO 2018 >>>
15.02.2018
Pravne nauke (2017.)-Osnovi ekonomske politike
ECTS - OSNOVI EKONOMSKE POLITIKE >>>
15.02.2018
Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Penologija
ECTS - Penologija >>>
14.02.2018
Pravne nauke (2017.)-Uvod u gradjansko pravo
ECTS - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO 2017 >>>
14.02.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Upustvo za pisanje seminarskog rada - 14.02.2018 11:37 >>>
13.02.2018
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE! >>>
13.02.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
Međunarodno javno pravo - obavjestenje >>>
13.02.2018
Pravne nauke, smjer Međunarodno pravo-Teorija međunarodnog javnog prava
TEORIJA MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA >>>
13.02.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Seminarski radovi - 13.02.2018 13:11 >>>
13.02.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Spisak studenata - 13.02.2018 13:14 >>>
12.02.2018
Pravne nauke, Bijelo Polje-OBLIGACIONO PRAVO
Nova objava - 12.02.2018 18:45 >>>
11.02.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
ECT katalog Klinika GPP-2018 >>>
11.02.2018
Pravne nauke-Građansko procesno pravo
ECTS katalog-GPP, 2018 >>>
09.02.2018
Pravne nauke-Krivično pravo I - Opšti dio
Krivično pravo-opšti dio - rezultati >>>
09.02.2018
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Obligaciono pravo - Ugovori
Nova objava - 09.02.2018 19:07 >>>
08.02.2018
Pravne nauke (2017.)-Rimsko pravo
Upis ocjena studenata koji su položili ispit iz Rimskog prava >>>
08.02.2018
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
ECTS katalog PRP_2018 - datum objave 08.02.2018 14:17 >>>
05.02.2018
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike
Nova objava - 05.02.2018 22:57 >>>
05.02.2018
Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo
Nova objava - 05.02.2018 23:00 >>>
04.02.2018
Pravne nauke (2017.)-Osnovi sociologije i sociologija prava
Nova objava - 04.02.2018 11:11 >>>
02.02.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Informaciono-komunikacione tehnologije
Obavještenje - rezultati >>>
02.02.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Sudska medicina
Sudska medicina - rez kolokvijuma >>>
02.02.2018
Pravne nauke-Obligaciono pravo
Nova objava - 02.02.2018 09:27 Popravni završni ispit >>>
02.02.2018
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike
Nova objava - 02.02.2018 09:33 POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT >>>
02.02.2018
Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo
Nova objava - 02.02.2018 09:35 POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT >>>
02.02.2018
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 02.02.2018 13:41 >>>
31.01.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Krivično pravo
Krivično pravo - rezultati >>>
31.01.2018
Pravne nauke (2017.)-Opšta teorija prava
Opšta teorija prava - Rezultati >>>
31.01.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo
Uvod u pravo - Rezultati >>>
30.01.2018
Pravne nauke (2017.)-Opšta i nacionalna pravna istorija
Opšta i nacionalna istorija prava - rezultati kolokvijuma >>>
29.01.2018
Pravne nauke (2017.)-Uvod u gradjansko pravo
Uvod u gradjansko pravo - termini popravnog zavrsnog ispita >>>
29.01.2018
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Stvarno pravo - Svojina
STVARNO PRAVO- SVOJINA - ZAVRŠNI ISPIT >>>
29.01.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Specijalistički seminar
specijalistički seminar-pravosudni smjer >>>
28.01.2018
Pravne nauke (2017.)-Osnovi sociologije i sociologija prava
Nova objava - 28.01.2018 09:35 >>>
28.01.2018
Pravne nauke (2017.)-Opšta teorija prava
Opšta teorija prava - Rezultati >>>
28.01.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo
Uvod u pravo - Rezultati >>>
26.01.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Specijalistički seminar
Specijalisticki seminar-pravosudni >>>
25.01.2018
Pravne nauke (2017.)-Osnovi sociologije i sociologija prava
Nova objava - 25.01.2018 10:39 >>>
25.01.2018
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 25.01.2018 12:46 RASPORED GRUPA za popravni završnog kolokvijuma 02. februara 2018 >>>
24.01.2018
Pravne nauke-Nasljedno pravo
Nasljedno pravo - POPRAVNI ZAVRŠNOG ISPITA >>>
23.01.2018
Pravne nauke-Obezbjeđenje potraživanja
OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA - Obavještenje >>>
23.01.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta
REZULTATI POP.ZAVRŠNOG OEK - 23.01.2018 09:57 >>>
23.01.2018
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike
Nova objava - 23.01.2018 22:49 >>>
23.01.2018
Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo
Nova objava - 23.01.2018 22:53 >>>
23.01.2018
Pravne nauke (2017.)-Opšta teorija prava
Završni ispit >>>
19.01.2018
Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pomorsko pravo
Pomorsko pravo - rezultati >>>
19.01.2018
Pravne nauke-Monetarna ekonomija
Monetarna ekonomija >>>
19.01.2018
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Metodologija naučno istraživačkog rada
Nova objava - 19.01.2018 13:30 >>>
18.01.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika krivično-procesnog prava
Krivično procesna klinika - obavjestenje >>>
18.01.2018
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Specijalistički seminar
rezultati >>>
17.01.2018
Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Carinsko pravo
Carinsko pravo - rezultati >>>
17.01.2018
Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Krivično pravne klinike
Krivično pravne klinike - rezultati >>>
17.01.2018
Pravne nauke (2017.)-Opšta teorija prava
Opšta teorija prava - Obavještenje >>>
16.01.2018
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
REZULTATI ZAVRŠNOG PPD - 16.01.2018 14:01 >>>
15.01.2018
Pravne nauke (2017.)-Osnovi sociologije i sociologija prava
Nova objava - 15.01.2018 09:32 >>>
15.01.2018
Pravne nauke-Obligaciono pravo
Nova objava - 15.01.2018 19:05 >>>
12.01.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Sociologija
Nova objava - 12.01.2018 09:41 >>>
12.01.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - 12.01.2018 09:57 >>>
10.01.2018
Pravne nauke-Međunarodno javno pravo
Međunarodno javno pravo - POPRAVNI KOLOKVIJUM >>>
10.01.2018
Bezbjednost i kriminalistika-Međunarodno javno pravo
Medjunarodno javno pravo - popravni kolokvijum >>>
10.01.2018
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike
Nova objava - 10.01.2018 12:45 >>>
10.01.2018
Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo
Nova objava - 10.01.2018 12:47 >>>
09.01.2018
Pravne nauke-Advokatske vještine
advokatske vjestine-rezultati >>>
09.01.2018
Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Međunarodno krivično pravo
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO >>>
09.01.2018
Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Međunarodno humanitarno pravo
MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO >>>
09.01.2018
Pravne nauke-Diplomatsko i konzularno pravo
Diplomatsko i konzularno pravo >>>
29.12.2017
Pravne nauke, Bijelo Polje-KRIVIČNO PRAVO – Opšti dio
Krivično pravo (opšti dio)-Bijelo polje - rezultati >>>
28.12.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Specijalno fizičko obrazovanje
Specijalno fizičko obrazovanje - termini ispita >>>
28.12.2017
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Evropska pravna tradicija
Evropska pravna tradicija >>>
28.12.2017
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Recepcija rimskog prava
Recepcija rimskog prava >>>
28.12.2017
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Pravne teorije i institucije antike
Pravne teorije i institucije antike >>>
28.12.2017
Pravne nauke (2017.)-Opšta teorija prava
Opšta teorija prava - Rezultati >>>
27.12.2017
Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo
Nova objava - 27.12.2017 19:19 >>>
27.12.2017
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike
Nova objava - 27.12.2017 22:44 >>>
26.12.2017
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike
Nova objava - 26.12.2017 22:24 >>>
25.12.2017
Pravne nauke, Bijelo Polje-OSNOVI EKONOMSKE POLITIKE
Osnovi ekonomske politike-kolokvijum za bijelo polje >>>
25.12.2017
Pravne nauke-Krivično procesno pravo
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - raspored polaganja po grupama >>>
25.12.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalistika IV - Strategija
KRIMINALISTIKA IV STRATEGIJA >>>
21.12.2017
Pravne nauke, Bijelo Polje-PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA >>>
21.12.2017
Pravne nauke-Advokatske vještine
predrok zavrsnog-advokatske vjestine >>>
20.12.2017
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje
Posredovanje-predrok završni ispit >>>
20.12.2017
Pravne nauke-Akcionarsko pravo
REZULTATI Akcionarsko pravo 2017_18 - 20.12.2017 11:03 >>>
16.12.2017
Pravne nauke-Obligaciono pravo
Nova objava - 16.12.2017 18:32 >>>
13.12.2017
Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
Građansko procesno prava-BP >>>
12.12.2017
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Metodologija naučno istraživačkog rada
Nova objava - 12.12.2017 10:37 >>>
11.12.2017
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje
posredovanje-predrok >>>
08.12.2017
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Obligaciono pravo - Ugovori
Nova objava - 08.12.2017 18:40 >>>
07.12.2017
Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik I
ENGLESKI JEZIK 1 >>>
06.12.2017
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
TERMINI I RASPORED GRUPA ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ PPD - 06.12.2017 10:55 >>>
06.12.2017
Pravne nauke-Advokatske vještine
advokatske vještine-rezultati kolokvijuma >>>
04.12.2017
Pravne nauke (2017.)-Osnovi sociologije i sociologija prava
Nova objava - 04.12.2017 09:18 >>>
01.12.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta
OEK_TERMINI ZA ZAVRŠNI I POPRAVNI ZAVRŠNOG ISPITA - 01.12.2017 10:17 >>>
30.11.2017
Pravne nauke-Obligaciono pravo
Nova objava - 30.11.2017 13:25 >>>
29.11.2017
Pravne nauke-Politika suzbijanja kriminaliteta
POLITIKA SUZBIJANJA KRIMINALITETA >>>
29.11.2017
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 29.11.2017 13:14 >>>
28.11.2017
Pravne nauke-Advokatske vještine
Advokatske vjestine-Kolokvijum >>>
27.11.2017
Pravne nauke, Bijelo Polje-FINANSIJSKO PRAVO
Finansijsko pravo - rezultati BP >>>
27.11.2017
Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Kriminologija
Kriminologija - obavjestenje >>>
27.11.2017
Pravne nauke (2017.)-Osnovi sociologije i sociologija prava
Nova objava - 27.11.2017 08:56 >>>
27.11.2017
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 27.11.2017 11:36 >>>
26.11.2017
Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
popravni kolokvijum-Bijelo Polje >>>
25.11.2017
Pravne nauke-Ekološko pravo
EKOLOŠKO PRAVO - SIMULACIJA SUĐENJA >>>
24.11.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta
Rezultati popravnog kolokvijuma OEK - 24.11.2017 10:35 >>>
23.11.2017
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje
posredovanje-popravni kolokvijum >>>
22.11.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo
Uvod u pravo - Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
22.11.2017
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike
Nova objava - 22.11.2017 23:25 >>>
20.11.2017
Pravne nauke (2017.)-Osnovi sociologije i sociologija prava
Nova objava - 20.11.2017 11:24 >>>
20.11.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta
Nova objava - 20.11.2017 15:50 >>>
20.11.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo
Uvod u pravo - Popravni kolokvijum >>>
17.11.2017
Pravne nauke-Porodično pravo
Nova objava - 17.11.2017 13:55 >>>
16.11.2017
Pravne nauke (2017.)-Opšta teorija prava
Opšta teorija prava - Rezultati popravnog kolokvijuma >>>
16.11.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo
Uvod u pravo - Rezultati kolokvijuma >>>
16.11.2017
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Pravo privrednih društava - rezultati kolokvijuma >>>
15.11.2017
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje
Posredovanje-pravosudni smjer: rezultati kolokvijuma >>>
14.11.2017
Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
završni ispit GPP Bijelo Polje >>>
13.11.2017
Pravne nauke-Vitktimologija
Obavjestenje - Viktimologija >>>
13.11.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo
Uvod u pravo - Kolokvijum >>>
13.11.2017
Pravne nauke (2017.)-Osnovi sociologije i sociologija prava
Nova objava - 13.11.2017 15:26 >>>
10.11.2017
Pravne nauke (2017.)-Opšta teorija prava
Opšta teorija prava - Rezultati kolokvijuma >>>
10.11.2017
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 10.11.2017 09:21 >>>
10.11.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Sociologija
Nova objava - 10.11.2017 14:36 >>>
09.11.2017
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje
posedovanje-kolokvijum >>>
04.11.2017
Pravne nauke (2017.)-Opšta teorija prava
Opšta teorija prava - Kolokvijum >>>
03.11.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta
Nova objava - 03.11.2017 09:57 >>>
01.11.2017
Pravne nauke (2017.)-Osnovi sociologije i sociologija prava
Nova objava - 01.11.2017 11:34 >>>
30.10.2017
Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
kolokvijum Bijelo Polje >>>
30.10.2017
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 30.10.2017 10:19 >>>
30.10.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta
Nova objava - 30.10.2017 10:22 >>>
23.10.2017
Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo
Nova objava - 23.10.2017 12:39 >>>
19.10.2017
Pravne nauke-Akcionarsko pravo
Nova objava - 19.10.2017 13:03 >>>
11.10.2017
Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
građansko procesno pravo BP-predrok >>>
06.10.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta
Nova objava - 06.10.2017 09:46 >>>
04.10.2017
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
Nova objava - 04.10.2017 10:42 >>>
03.10.2017
Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
ispitna pitanja za kolokvijum >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Porodično pravo
ECTS - PORODIČNO PRAVO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Nasljedno pravo
ECTS - NASLJEDNO PRAVO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Uvod u građansko pravo
ECTS - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Krivično pravo - Posebni dio
ECTS - KRIVIČNO PRAVO POSEBNI DIO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Krivično pravo I - Opšti dio
ECTS - KRIVIČNO PRAVO-opšti dio 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Upravno pravo
ECTS - UPRAVNO PRAVO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Stvarno pravo
ECTS - STVARNO PRAVO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Monetarna ekonomija
ECTS _ MONETARNA EKONOMIJA 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Obligaciono pravo
ECTS - OBLIGACIONO PRAVO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Krivično procesno pravo
ECTS - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Međunarodno javno pravo
ECTS - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Finansijko pravo
ECTS - FINANSIJSKO PRAVO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Građansko procesno pravo
ECTS - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO 2017 >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Vitktimologija
ECTS - Viktimologija >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Advokatske vještine
ECTS - Advokatske vjestine >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Zaštita Ustava i ljudskih prava
ECTS - Zastita ustava i ljudskih prava >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Akcionarsko pravo
ECST - Akcionarsko pravo >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Politika suzbijanja kriminaliteta
ECTS - POLITIKA SUZBIJANJA KRIMINALITETA >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo
ECTS - Evropsko ugovorno pravo >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Medjunarodni odnosi
ECTS - Medjunarodni odnosi >>>
26.09.2017
Pravne nauke-Maloljetničko krivično pravo
ECTS - Maloljetnicko krivicno pravo >>>
26.09.2017
Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Kriminologija
ECTS - KRIMINOLOGIJA >>>
26.09.2017
Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Međunarodno krivično pravo
ECTS - Medjunarodno krivicno pravo >>>
26.09.2017
Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Međunarodno humanitarno pravo
ECTS - Medjunarodno humanitarno pravo >>>
26.09.2017
Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Evroatlantske integracije
ECTS - Euroatlankse integracije >>>
26.09.2017
Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti
ECTS- Pravo hartija od vrijednosti >>>
26.09.2017
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje
ECTS - Posredovanje >>>
26.09.2017
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Osnovi prava EU
ECTS - Osnovi prava EU >>>
26.09.2017
Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Ustavno procesno pravo
ETCS - Ustavno procesno pravo >>>
26.09.2017
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Procesno dokazno pravo
ECTS - Procesno dokazno pravo >>>
26.09.2017
Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava
ECTS- Klinika Gradj. procesnog prava >>>
25.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalističke procedure
ECTS - Kriminalisticke procedure 2017 >>>
25.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Upravljanje kriminalističkim istragama
ECTS - Upravljanje kriminalistickim istragama 2017 >>>
25.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Specijalne istražne metode
ECTS - Specijalne istrazne metode 2017 >>>
25.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Međunarodna kriminalističko -policijska saradnja
ECTS - Medjunarodno kriminalisticko - policijska saradnja >>>
25.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Finansijske istrage
ECTS - Finansijske istrage 2017 >>>
25.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalističko profilisanje
ECTS - Kriminalisticko profilisanje 2017 >>>
25.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Obezbjeđenje dokaza
ECTS - Obezbjedjenje dokaza 2017 >>>
25.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalističke identifikacije
ECTS - Kriminalističke identifikacije 2017 >>>
25.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika
ECTS - Kriminalističke identifikacije 2017 >>>
11.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalistika II
Rezultati ispita iz predmeta Kriminalistika II septembar >>>
05.09.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u ekonomiju
Uvod u ekonomiju - avgust >>>
24.08.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Bezbjednost i ljudska prava
Bezbjednost i ljudska prava - avgustovski rok >>>
23.08.2017
Pravne nauke-Obligaciono pravo
Nova objava - 23.08.2017 14:18 >>>
10.07.2017
Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta
OSNOVI EKONOMSKOG KRIMINALITETA >>>
10.07.2017
Pravne nauke-Akcionarsko pravo
AKCIONARSKO PRAVO >>>
10.07.2017
Pravne nauke-Pravo privrednih društava
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA >>>
10.07.2017
Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
POSLOVI ROBNOG PROMETA >>>
19.06.2017
Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Komparativni pravni sistemi
KOMPARATIVNI PRAVNI SISTEMI >>>