29.05.2018

XXXVI sjednica odbora za doktorske studije


Pristigli materijali

 1. Imenovanje mentora za kandidata Novaka Adžića download
 2. Imenovanje mentora za kandidata Darka Blagojevića download
 3. Imenovanje mentora za kandidata Biljanu Mićković download
 4. Imenovanje mentora za kandidata Enisu Kujundžić download
 5. Imenovanje mentora za kandidata Gordanu Boljević download
 6. Imenovanje mentora za kandidata Tijanu Mićović download
 7. Imenovanje mentora za kandidata Zoricu Popović download
 8. Izvještaj mentora o radu studenta Stefana Vujovića download
 9. Izvještaj mentora o radu studenta Milice Jelić download 
 10. Izvještaj mentora o radu studenta Ivana Radevića download
 11. Izvještaj mentora o radu studenta Milice Muhadinović download
 12. Izvještaj mentora o radu studenta Martina Bojaja download
 13. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata mr Milene Radonjić download
 14. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Nikolete Sjekoće download1download2
 15. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Sanje Ćalović-Nenezić download
 16. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Bahri Gjinovci download
 17. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Malsor Gjonbalaj download
 18. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Jovane Marojević download
 19. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu Snežana Vujošević download
 20. Zapisnik komisije sa odbrane doktorske disertacije Olivere Živković download

Dokumenti

Obrazac M Biljana Mickovic.PDF

Obrazac M Darko Blagojevic.PDF

Obrazac M Novak Adzic.PDF

Obrazac M dr pharm Gordana Boljevic.pdf

Obrazac M dr pharm Tijana Micovic.pdf

Obrazac M dr stom Zorica Popovic.pdf

Obrazac D3 Snezana Vujosevic.pdf

Obrazac IM Stefan Vujovic.pdf

Zapisnik sa usmene javne odbrane doktorske disertacije OLivere Zivkovic.pdf

Nikoleta Sjekloca propratni akt.pdf

Obrazac D1 Nikoleta Sjekloca _ inovirani.pdf

Obrazac M dr med Enisa Kujundzic najnoviji.pdf

Obrazac D2 Bahri Gjinovci.pdf

Obrazac D2 Malsor Gjonbalaj.pdf

Obrazac IM Milica Jelic.pdf

Obrazac D2 Jovana Marojevic.pdf

Obrazac D1 Sanja Calovic_Nenezic.pdf

Obrazac IM Ivan Radevic.pdf

Obrazac IM Milica Muhadinovic.pdf

Obrazac IM Martin Bojaj.pdf

Obrazac PD Milena Radonjic.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print