01.01.2017

Naučni odbor


Prema Pravilima postupka izbora u akademska i naučna zvanja, Naučni odbor Biltena Univerziteta Crne Gore zadužen je za utvrđivanje blagovremenosti, potpunosti i provjeru usklađenosti konkursne dokumentacije sa Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja i Uputstvom za primjenu mjerila.


Naučni odbor vrši pregled konkursnog materijala i daje mišljenje, pojedinačno za svakog kandidata, a mišljenja Naučnog odbora sastavni su dio konkursnog materijala.

 

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 204

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: irenao@ac.me

Dokumenti

Naučni časopisi

Članovi Naučnog odbora


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print