Bojan Martinović


Bojan Martinović
Šifra: 260358
Prezime i ime: Bojan Martinović
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAKLAVIRSpecijalisticke1KLAVIR I5 x 13 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1KLAVIR I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KLAVIR I2 x 10 x 00 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke2KLAVIR II5 x 13 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2KLAVIR II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KLAVIR II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KLAVIR III2 x 40 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KLAVIR IV2 x 40 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KLAVIR 52 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KLAVIR V2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KONCERTNA PRAKSA I0 x 02 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KLAVIR 62 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KLAVIR VI2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor