Obavještenja

Datum Naslov
17.04.2018
Biotehnički fakultet
1st International Students’ GREEN Conference >>>
11.04.2018
Biotehnički fakultet
Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.godine >>>
10.04.2018
Biotehnički fakultet
Stručna usavršavanja i postdiplomske studije u SAD >>>
05.04.2018
Biotehnički fakultet
Innovative bio-based products: Investment, Environmental impacts and Future Perspectives >>>
04.04.2018
Biotehnički fakultet
Radionica o finansijskim i administrativnim pitanjima u H2020 >>>
04.04.2018
Biotehnički fakultet
Erasmus + konkursi za Univerzitet Vigo u Španiji i za Univerzitet NOVA, Portugalija >>>
28.03.2018
Biotehnički fakultet
ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA"GLOBAL FOOD VENTURE" >>>
27.03.2018
Biotehnički fakultet
Konkurs za Nicu, drugi poziv >>>
26.03.2018
Biotehnički fakultet
IX International Agriculture Symposium "AGROSYM 2018" Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina >>>
21.03.2018
Biotehnički fakultet
Erasmus + konkurs sa Univerzitetom u Gracu >>>
21.03.2018
Biotehnički fakultet
UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR, STUDIJSKE 2017/2018 >>>
14.03.2018
Biotehnički fakultet
Saradnja sa NR Kinom – Program “Talentovani mladi naučnici” >>>
14.03.2018
Biotehnički fakultet
Mogućnost uspostavljanja međunarodne razvojne saradnje Crne Gore sa Sjedinjenim Meksičkim Državama >>>
12.03.2018
Biotehnički fakultet
K o n k u r s za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Ministarstva nauke Crne Gore i Nacionalnog Istraživačkog Savjeta Italije za period 2019/2020 >>>
12.03.2018
Biotehnički fakultet
UGOVORI O STUDIRANJU >>>
02.03.2018
Biotehnički fakultet
Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2018. godini >>>
01.03.2018
Biotehnički fakultet
Otvaranje profila na Google Scholar >>>
01.03.2018
Biotehnički fakultet
Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija >>>
01.03.2018
Biotehnički fakultet
Novi studentski nalozi- Centar informacionog sistema UCG >>>
23.02.2018
Biotehnički fakultet
Erasmus + konkurs za Univerzitet u Solunu >>>
22.02.2018
Biotehnički fakultet
Termini konsultacija u ljetnjem semestru, studijske 2017/2018 >>>
21.02.2018
Biotehnički fakultet
Obavještenje o školarinama za ljetnji semestar studijske 2017/2018 godine >>>
19.02.2018
Biotehnički fakultet
Mevlana program razmjene >>>
09.02.2018
Biotehnički fakultet
IX Međunarodni Poljoprivredni Simpozijum "AGROSYM 2018" >>>
08.02.2018
Biotehnički fakultet
Uputstvo za korišćenje portala - Dnevna evidencija realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama >>>
07.02.2018
Biotehnički fakultet
Info dan o Akcijama Marija Sklodovska Kiri - H2020 >>>
02.02.2018
Biotehnički fakultet
NASTAVA -, LJETNJI SEMESTAR >>>
02.02.2018
Biotehnički fakultet
Obavještenje o nagrađivanju naučnih radova >>>
18.01.2018
Biotehnički fakultet
FAO - Hungarian Government Scholarship 2018-2019 >>>
09.01.2018
Biotehnički fakultet
HITNO - UPLATA DRUGE RATE ZA ZIMSKI SEMESTAR >>>
29.12.2017
Biotehnički fakultet
Programi Horizont 2020: 2018-2020 >>>
25.12.2017
Biotehnički fakultet
ODBRANA MAGISTARSKOG RADA -Luka Janković >>>
21.12.2017
Biotehnički fakultet
Termini polaganja ispita u januarskom isptinom roku 2017/18. godine >>>
20.12.2017
Biotehnički fakultet
Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije za period 2018- 2020. godina >>>
20.12.2017
Biotehnički fakultet
Otvoreni pozivi za „treće strane“ u okviru tekućih H2020 projekata >>>
20.12.2017
Biotehnički fakultet
Odbrana magistarskog rada Sanja Vlaisavljevic >>>
08.12.2017
Biotehnički fakultet
UPLATA SKOLARINE - VAŽNO OBAVJESTENJE >>>
07.12.2017
Biotehnički fakultet
Promocija monografije: "KATUNI KUČKE PLANINE" >>>
30.11.2017
Biotehnički fakultet
Agronomski fakultet u Čačku, organizuje XXIII savjetovanje o Biotehnologiji, sa međunarodnim učešćem Čačak, Srbija, 9. i 10. mart 2018. godine >>>
24.11.2017
Biotehnički fakultet
Magistarski rad: ”Biopomološke karakteristike introdukovanih sorti trešnje okalemljene na vegetativnoj podlozi Gisela-6 u agroekološkim uslovima Zetske ravnice”, kandidata Luke Jankovića >>>
23.11.2017
Biotehnički fakultet
Magistarski rad: Uticaj opterećenja čokota rodnim okcima na biološke i tehnološke karakteristike nekih vinskih sorti gajenih na Ćemovskom polju””, kandidatkinje Vlaisavljević Sanje >>>
21.11.2017
Biotehnički fakultet
Info dan o konkursu Erasmus+ programa za 2018. godinu - 23. novembra >>>
07.11.2017
Biotehnički fakultet
Objavljen konkurs za Erasmus+ program za 2018. godinu >>>
07.11.2017
Biotehnički fakultet
Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini >>>
07.11.2017
Biotehnički fakultet
Konkurs Ministarstva nauke za sufinansiranje inovativnih projekata >>>
07.11.2017
Biotehnički fakultet
Konkurs za podsticanje učešća u programima H2020 i COST >>>
01.11.2017
Biotehnički fakultet
Završni skup "LOVCEN" projekta >>>
01.11.2017
Biotehnički fakultet
Poziv za učestvovanje u radu okruglog stola: Komarci - prenosioci i izazivači bolesti, u CANU >>>
31.10.2017
Biotehnički fakultet
VAŽNO - POTPISIVANJE UGOVORA O STUDIRANJU >>>
20.10.2017
Biotehnički fakultet
Erasmus + konkursi >>>
15.10.2017
Biotehnički fakultet
Početak nastave na magistarskim studijama >>>
12.10.2017
Biotehnički fakultet
PRIJAVA ISPITA NA PRVOJ GODINI MAGISTARSKIH STUDIJA >>>
10.10.2017
Biotehnički fakultet
Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na magistarske studije 2017/18 godine >>>
10.10.2017
Biotehnički fakultet
Upis na postdiplomske magistarske studije 2017/2018 godine >>>
09.10.2017
Biotehnički fakultet
Javni poziv za učešće u programu stručnog osposobljavanja >>>
06.10.2017
Biotehnički fakultet
Otvoreni dani nauke - Info dan: COST i H2020 Widening - 10.oktobar 2017. >>>
06.10.2017
Biotehnički fakultet
Poziv na Panel - Strategija pametne specijalizacije - 10.10.2017. u 14h >>>
02.10.2017
Biotehnički fakultet
41. Smotra naučnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa međunarodnim učešćem 17. novembra 2017. godine u Novom Sadu >>>
29.09.2017
Biotehnički fakultet
Info dan o programima mobilnosti >>>
27.09.2017
Biotehnički fakultet
Erasmus + konkursi >>>
25.09.2017
Biotehnički fakultet
Zimska škola u Belfastu, do kraja septembra >>>
25.09.2017
Biotehnički fakultet
Preliminarni raspored sa definisanim grupama po predmetima >>>
25.09.2017
Biotehnički fakultet
Odluka UO UCG o plaćanju školarine u studijskoj 2017 /2018 godini >>>
22.09.2017
Biotehnički fakultet
Početak nastave u zimskom semestru studijeske 2017/2018. godine >>>
22.09.2017
Biotehnički fakultet
Prijem studenata prve godine Biotehničkog fakulteta >>>
20.09.2017
Biotehnički fakultet
Prijava predmeta na specijalističkim studijama >>>
19.09.2017
Biotehnički fakultet
Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije 2017/18 godine >>>
19.09.2017
Biotehnički fakultet
Rok za upis na specijalističke studije za studijsku 2017/18 godinu >>>
18.09.2017
Biotehnički fakultet
Rokovi za upis i obnovu godine u studijskoj 2017/2018. godini >>>
15.09.2017
Biotehnički fakultet
Rokovi za predaju dokumenata za upis u prvu godinu postdiplomskih specijalističkih studija >>>
12.09.2017
Biotehnički fakultet
Upis na specijalističke studije >>>
11.09.2017
Biotehnički fakultet
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih za upis na prvu godinu studija,III upisni rok, 2017 godine >>>
11.09.2017
Biotehnički fakultet
Upis studenata na studijsku 2017/18. godinu, III upisni rok >>>
11.09.2017
Biotehnički fakultet
VAZNO UPLATA SKOLARINE >>>
07.09.2017
Biotehnički fakultet
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU >>>
06.09.2017
Biotehnički fakultet
Treći upisni rok u petak >>>
31.08.2017
Biotehnički fakultet
Konačna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija, II upisni rok, 2017 godine >>>
30.08.2017
Biotehnički fakultet
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih za upis na prvu godinu studija, avgustovski upisni rok, 2017 godine >>>
30.08.2017
Biotehnički fakultet
Upis studenata na studijsku 2017/18. godinu >>>
28.08.2017
Biotehnički fakultet
ROK ZA PRIJAVU TEME ZA SPECIJALISTICKI RAD >>>
24.07.2017
Biotehnički fakultet
Konkurs za upis u prvu godinu studija II UPISNI ROK >>>
24.07.2017
Biotehnički fakultet
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGI UPISNI ROK >>>
21.07.2017
Biotehnički fakultet
Poziv Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) crnogorskim naučno-istraživačkim ustanovama za zajedničke projekte >>>
20.07.2017
Biotehnički fakultet
Termini polaganja u dodatnom avgustovskom ispitnom roku >>>
19.07.2017
Biotehnički fakultet
VAZNO OBAVJESTENJE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA >>>
18.07.2017
Biotehnički fakultet
Konačna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs za upis na prvu godinu studija, I upisni rok, 2017. godine >>>
12.07.2017
Biotehnički fakultet
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija, 2017 godine >>>
11.07.2017
Biotehnički fakultet
Odbrana magistarskog rada >>>
11.07.2017
Biotehnički fakultet
Master degree program in “Food and Beverage Innovation and Management” (FABIAM) >>>
10.07.2017
Biotehnički fakultet
U okviru projekta bilateralne saradnje Crne Gore i Italije, Centar za suptropske kulture u Baru će održati predavanja: >>>
08.07.2017
Biotehnički fakultet
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU >>>
08.07.2017
Biotehnički fakultet
KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA >>>
06.07.2017
Biotehnički fakultet
Visina naknade za ispite u dodatnom ispitnom roku studijske 2016/2017. godine >>>
06.07.2017
Biotehnički fakultet
Poziv za učešće na 2 BIOICT ljetnjoj školi >>>
04.07.2017
Biotehnički fakultet
PRIJAVA ISPITA ZA AVGUSTOVSKI ROK >>>
04.07.2017
Biotehnički fakultet
VAZNO - UPLATA SKOLARINE >>>
03.07.2017
Biotehnički fakultet
Događaj u organizaciji DAAD >>>
19.06.2017
Biotehnički fakultet
Magistarski rad:”Sadržaj minerala i teških metala u peršunu (Petroselinum sativum) u zavisnosti od sistema proizvodnje”, kandidatkinje Vujačić Milice >>>
16.06.2017
Biotehnički fakultet
Radionica na Univerzitetu primijenjenih nauka Weihenstephan-Triesdorf, Njemačka, 16. – 23. jul 2017. godine >>>
15.06.2017
Biotehnički fakultet
Cetvrti ciklus obuka Horizont 2020 >>>
13.06.2017
Biotehnički fakultet
UNESCO L'Oreal konkurs za "Žene u nauci" >>>
07.06.2017
Biotehnički fakultet
Predavanja u okviru bilateralnog projekta sa Slovenijom, Centar za suptropske kulture u Baru, 14. jun 2017. godine >>>
05.06.2017
Biotehnički fakultet
Raspisan konkurs za projekte Evropskog istraživačkog savjeta u Horizontu 2020 >>>
05.06.2017
Biotehnički fakultet
Poziv za za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Programa CEI za razmjenu znanja >>>
31.05.2017
Biotehnički fakultet
Konkurs za sufinansiranje putnih troskova >>>
10.05.2017
Biotehnički fakultet
ODBRANA MAGISTARSKOG RADA >>>
04.05.2017
Biotehnički fakultet
Studentsko vrednovanje nastave >>>
03.05.2017
Biotehnički fakultet
RASPORED LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKA 16/17 >>>
28.04.2017
Biotehnički fakultet
Naučno stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije >>>
25.04.2017
Biotehnički fakultet
SEMINAR INVESTICIONO RAZVOJNI FOND >>>
20.04.2017
Biotehnički fakultet
Magistarski rad >>>
13.04.2017
Biotehnički fakultet
IZMIRENJE FINANSIJSKIH OBAVEZA PREMA FAKULTETU >>>
11.04.2017
Biotehnički fakultet
AGRONOMIJADA >>>
10.04.2017
Biotehnički fakultet
Međunarodno znanstveno - stručna konferencija o očuvanju animalnih genetskih resursa >>>
06.03.2017
Biotehnički fakultet
3rd International Symposium for Agriculture and Food - ISAF 2017 >>>
22.02.2017
Biotehnički fakultet
MAGISTARSKI RAD >>>
20.02.2017
Biotehnički fakultet
Odbrana magistarskog rada >>>
08.02.2017
Biotehnički fakultet
Početak nastave u ljetnjem semestru >>>
08.02.2017
Biotehnički fakultet
Raspored casova za ljetnji semestar >>>
08.02.2017
Biotehnički fakultet
Pocetak nastave u ljetnjem semestru >>>