Obavještenja

Datum Naslov
22.09.2017
Biotehnički fakultet
Početak nastave u zimskom semestru studijeske 2017/2018. godine >>>
22.09.2017
Biotehnički fakultet
PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE BIOTEHNIČKOG FAKULTETA >>>
20.09.2017
Biotehnički fakultet
Prijava predmeta na specijalističkim studijama >>>
19.09.2017
Biotehnički fakultet
Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije 2017/18 godine >>>
19.09.2017
Biotehnički fakultet
Rok za upis na specijalističke studije za studijsku 2017/18 godinu >>>
18.09.2017
Biotehnički fakultet
Rokovi za upis i obnovu godine u studijskoj 2017/2018. godini >>>
15.09.2017
Biotehnički fakultet
Rokovi za predaju dokumenata za upis u prvu godinu postdiplomskih specijalističkih studija >>>
12.09.2017
Biotehnički fakultet
Upis na specijalističke studije >>>
11.09.2017
Biotehnički fakultet
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih za upis na prvu godinu studija,III upisni rok, 2017 godine >>>
11.09.2017
Biotehnički fakultet
Upis studenata na studijsku 2017/18. godinu, III upisni rok >>>
11.09.2017
Biotehnički fakultet
VAZNO UPLATA SKOLARINE >>>
07.09.2017
Biotehnički fakultet
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU >>>
06.09.2017
Biotehnički fakultet
Treći upisni rok u petak >>>
31.08.2017
Biotehnički fakultet
Konačna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija, II upisni rok, 2017 godine >>>
30.08.2017
Biotehnički fakultet
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih za upis na prvu godinu studija, avgustovski upisni rok, 2017 godine >>>
30.08.2017
Biotehnički fakultet
Upis studenata na studijsku 2017/18. godinu >>>
28.08.2017
Biotehnički fakultet
ROK ZA PRIJAVU TEME ZA SPECIJALISTICKI RAD >>>
24.07.2017
Biotehnički fakultet
Konkurs za upis u prvu godinu studija II UPISNI ROK >>>
24.07.2017
Biotehnički fakultet
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGI UPISNI ROK >>>
21.07.2017
Biotehnički fakultet
Poziv Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) crnogorskim naučno-istraživačkim ustanovama za zajedničke projekte >>>
20.07.2017
Biotehnički fakultet
Termini polaganja u dodatnom avgustovskom ispitnom roku >>>
19.07.2017
Biotehnički fakultet
VAZNO OBAVJESTENJE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA >>>
18.07.2017
Biotehnički fakultet
Konačna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs za upis na prvu godinu studija, I upisni rok, 2017. godine >>>
12.07.2017
Biotehnički fakultet
Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija, 2017 godine >>>
11.07.2017
Biotehnički fakultet
Odbrana magistarskog rada >>>
11.07.2017
Biotehnički fakultet
Master degree program in “Food and Beverage Innovation and Management” (FABIAM) >>>
10.07.2017
Biotehnički fakultet
U okviru projekta bilateralne saradnje Crne Gore i Italije, Centar za suptropske kulture u Baru će održati predavanja: >>>
08.07.2017
Biotehnički fakultet
PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU >>>
08.07.2017
Biotehnički fakultet
KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA >>>
06.07.2017
Biotehnički fakultet
Visina naknade za ispite u dodatnom ispitnom roku studijske 2016/2017. godine >>>
06.07.2017
Biotehnički fakultet
Poziv za učešće na 2 BIOICT ljetnjoj školi >>>
04.07.2017
Biotehnički fakultet
PRIJAVA ISPITA ZA AVGUSTOVSKI ROK >>>
04.07.2017
Biotehnički fakultet
VAZNO - UPLATA SKOLARINE >>>
03.07.2017
Biotehnički fakultet
Događaj u organizaciji DAAD >>>
19.06.2017
Biotehnički fakultet
Magistarski rad:”Sadržaj minerala i teških metala u peršunu (Petroselinum sativum) u zavisnosti od sistema proizvodnje”, kandidatkinje Vujačić Milice >>>
16.06.2017
Biotehnički fakultet
Radionica na Univerzitetu primijenjenih nauka Weihenstephan-Triesdorf, Njemačka, 16. – 23. jul 2017. godine >>>
15.06.2017
Biotehnički fakultet
Cetvrti ciklus obuka Horizont 2020 >>>
13.06.2017
Biotehnički fakultet
UNESCO L'Oreal konkurs za "Žene u nauci" >>>
07.06.2017
Biotehnički fakultet
Predavanja u okviru bilateralnog projekta sa Slovenijom, Centar za suptropske kulture u Baru, 14. jun 2017. godine >>>
05.06.2017
Biotehnički fakultet
Raspisan konkurs za projekte Evropskog istraživačkog savjeta u Horizontu 2020 >>>
05.06.2017
Biotehnički fakultet
Poziv za za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Programa CEI za razmjenu znanja >>>
31.05.2017
Biotehnički fakultet
Konkurs za sufinansiranje putnih troskova >>>
10.05.2017
Biotehnički fakultet
ODBRANA MAGISTARSKOG RADA >>>
04.05.2017
Biotehnički fakultet
Studentsko vrednovanje nastave >>>
03.05.2017
Biotehnički fakultet
RASPORED LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKA 16/17 >>>
28.04.2017
Biotehnički fakultet
Naučno stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije >>>
25.04.2017
Biotehnički fakultet
SEMINAR INVESTICIONO RAZVOJNI FOND >>>
20.04.2017
Biotehnički fakultet
Magistarski rad >>>
13.04.2017
Biotehnički fakultet
IZMIRENJE FINANSIJSKIH OBAVEZA PREMA FAKULTETU >>>
11.04.2017
Biotehnički fakultet
AGRONOMIJADA >>>
10.04.2017
Biotehnički fakultet
Međunarodno znanstveno - stručna konferencija o očuvanju animalnih genetskih resursa >>>
06.03.2017
Biotehnički fakultet
3rd International Symposium for Agriculture and Food - ISAF 2017 >>>
22.02.2017
Biotehnički fakultet
MAGISTARSKI RAD >>>
20.02.2017
Biotehnički fakultet
Odbrana magistarskog rada >>>
08.02.2017
Biotehnički fakultet
Početak nastave u ljetnjem semestru >>>
08.02.2017
Biotehnički fakultet
Raspored casova za ljetnji semestar >>>
08.02.2017
Biotehnički fakultet
Pocetak nastave u ljetnjem semestru >>>