Obavještenja

Datum Naslov
14.06.2018
Medicinski fakultet
Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog rada >>>
11.06.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente Medicine - Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija >>>
11.06.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente Stomatologije - Ispit iz predmeta Patološka fiziologija >>>
08.06.2018
Medicinski fakultet
Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog rada >>>
07.06.2018
Medicinski fakultet
Interni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19. godinu >>>
06.06.2018
Medicinski fakultet
Spisak studenata studijskog programa Farmacija za odbranu Završnog rada >>>
04.06.2018
Medicinski fakultet
Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog rada >>>
01.06.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente II godine Stomatologije >>>
23.05.2018
Medicinski fakultet
Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog rada >>>
16.05.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente Primijenjene fizioterapije - Svečana dodjela diploma >>>
11.05.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente Visoke medicinske škole >>>
11.05.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente Farmacije >>>
09.05.2018
Medicinski fakultet
Hereditarni angiodem – trenutna situacija u Crnoj Gori >>>
04.05.2018
Medicinski fakultet
Seminar >>>
26.04.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje povodom predstojećih praznika >>>
18.04.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje >>>
16.04.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente doktorskih studija >>>
05.04.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente doktorskih studija >>>
30.03.2018
Medicinski fakultet
Radionice EMBL i EMBO: mogućnosti za istraživače i studente >>>
30.03.2018
Medicinski fakultet
Muzikoterapija >>>
26.03.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente Primijenjene fizioterapije - Spisak studenata za odbranu završnog i specijalističkog rada >>>
20.03.2018
Medicinski fakultet
Konkurs za izbor mentora >>>
20.03.2018
Medicinski fakultet
Predavanja na temu "Sepsis in an hour" >>>
12.03.2018
Medicinski fakultet
Simulacija parlamentarne prakse >>>
06.03.2018
Medicinski fakultet
Saradnja sa NR Kinom >>>
21.02.2018
Medicinski fakultet
Dr stom Zorica Popović, javno će braniti polazna istraživanja >>>
21.02.2018
Medicinski fakultet
Ciklus predavanja na temu: „Mitochondrial function and morphology in health and disease: Model Systems and Methods“ >>>
15.02.2018
Medicinski fakultet
Raspored vježbi iz predmeta Hirurgija >>>
09.02.2018
Medicinski fakultet
Raspored predavnja iz predmeta Hirurgija >>>
02.02.2018
Medicinski fakultet
Visoka medicinska škola - Rezultati ispita iz Humane genetike >>>
16.01.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje o nagrađivanju naučnih radova >>>
10.01.2018
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente Primijenjene fizioterapije >>>
14.12.2017
Medicinski fakultet
Obavještenje - Rad polaznih istraživanja >>>
14.12.2017
Medicinski fakultet
Svečanost povodom promocije svršenih studenata studijskih programa Medicinskog fakulteta >>>
13.12.2017
Medicinski fakultet
Spisak studenata studijskog programa Medicina za odbranu Završnog rada >>>
12.12.2017
Medicinski fakultet
Visoka medicinska škola - Rezultati II kolokvijuma iz Komunikalogije i menadzmenta u zdravstvu >>>
01.12.2017
Medicinski fakultet
Raspored praktične nastave - Zdravstvena njega I - Visoka medicinska škola >>>
30.11.2017
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente doktorskih studija >>>
30.11.2017
Medicinski fakultet
Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini. >>>
22.11.2017
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente doktorskih studija >>>
10.11.2017
Medicinski fakultet
Poziv za skup: Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi >>>
10.11.2017
Medicinski fakultet
Konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata >>>
07.11.2017
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente doktorskih studija >>>
06.11.2017
Medicinski fakultet
Ispit iz predmeta Hirurgija ( oktobarski apsolventski rok) >>>
23.10.2017
Medicinski fakultet
Visoka medicinska škola - Raspored praktične nastave >>>
19.10.2017
Medicinski fakultet
Konkurs za studenta demonstratora >>>
13.10.2017
Medicinski fakultet
Doktorske studije - Konačna rang lista >>>
12.10.2017
Medicinski fakultet
Doktorske studije - Rang lista prijavljenih kandidata >>>
11.10.2017
Medicinski fakultet
Doktorske studije - Spisak prijavljenih kandidata >>>
09.10.2017
Medicinski fakultet
Visoka medicinska škola - Predavanja >>>
03.10.2017
Medicinski fakultet
Visoka medicinska škola - Raspored praktične nastave >>>
02.10.2017
Medicinski fakultet
Visoka medicinska škola - Predavanja >>>
29.09.2017
Medicinski fakultet
Konkurs za doktorske studije >>>
29.09.2017
Medicinski fakultet
Primijenjena fizioterapija - Nastava na specijalističkim studijama >>>
28.09.2017
Medicinski fakultet
Doktorska disertacija kandidata mr sci Halita Malokua >>>
21.09.2017
Medicinski fakultet
Konkurs za dodjelu četiri stipendije studentima >>>
15.09.2017
Medicinski fakultet
Visoka medicinska škola - Popravni završni ispit - Humana genetika >>>
14.09.2017
Medicinski fakultet
Primijenjena fizioterapija - Prijava na konkurs za upis na specijalističke studije >>>
14.09.2017
Medicinski fakultet
Visoka medicinska škola - Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studijske >>>
11.09.2017
Medicinski fakultet
Obavještenje za studente Visoke medicinske škole >>>
05.09.2017
Medicinski fakultet
OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE >>>
04.09.2017
Medicinski fakultet
Primijenja fizioterapija - Obavještenje o prijavi upisa i obnovi godine >>>
28.08.2017
Medicinski fakultet
Obavještenje o prepisu studenata za studijsku 2017/2018. godinu >>>
12.08.2017
Medicinski fakultet
Termini polaganja praktičnog ispita iz Fiziologije u popravnim rokovima >>>
19.07.2017
Medicinski fakultet
Raspored polaganja ispita - Avgustovski rok >>>
17.07.2017
Medicinski fakultet
Primijenja fizioterapija - Spisak studenata za odbranu Specijalističkog rada >>>
17.07.2017
Medicinski fakultet
Primijenja fizioterapija - Spisak studenata za odbranu Završnog rada >>>
11.07.2017
Medicinski fakultet
Raspisan javni Oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2017/18 godinu >>>
07.07.2017
Medicinski fakultet
Primijenja fizioterapija - Spisak studenata za odbranu Završnog rada >>>
07.07.2017
Medicinski fakultet
Primijenja fizioterapija - Spisak studenata za odbranu Specijalističkog rada >>>
04.07.2017
Medicinski fakultet
Obavještenje za dodatni ispitni rok >>>
15.06.2017
Medicinski fakultet
Praktični dio ispita iz predmeta Stomatološka protetika predklinika >>>
14.06.2017
Medicinski fakultet
Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija >>>
06.06.2017
Medicinski fakultet
Ispit u I (prvom) ispitnom roku iz predmeta Patološka fiziologija >>>
31.05.2017
Medicinski fakultet
Predrok za ispit Radiologija >>>
18.05.2017
Medicinski fakultet
Ispit iz Hirurgije >>>
04.05.2017
Medicinski fakultet
Ispit iz predmeta Hirurgija ( aprilski apsolventski rok) >>>
28.04.2017
Medicinski fakultet
II Kolokvijum iz predmeta Patološka fiziologija >>>
24.04.2017
Medicinski fakultet
Kolokvijum iz Nefrologije (u okviru predmeta Interna medicina) >>>
24.04.2017
Medicinski fakultet
Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika >>>
20.04.2017
Medicinski fakultet
Predavanja, kolokvijum i seminarski radovi iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija >>>
07.04.2017
Medicinski fakultet
Predavanja iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada >>>