Marketing u saobraćaju

 


 •   Drumski saobraćaj

 • Marketing u saobraćaju


  Semestar: 5
  ECTS: 3.75
  Status: O
  Fond: 2+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. prikupi informacije o potrebama potrošača na osnovu analize tržišta za potrebe izrade marketing plana, 2. primjenjuje medode i tehnike za potrebe poboljšavanja marketing strategije, 3. objasni elemente marketing miksa, 4. opiše i analizira mogućnosti primjene informacionih sistema u marketingu, 5. raspravlja kao član tima o pojedinim koracima u izradi marketing plana.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vujović Aleksandar2x1
1B+14S+2P
1x1
1B+14S+2P

Vijesti sa fakulteta   >>>


06.04.2018 Mašinski fakultet

Prezentacija Mašinskog fakulteta u gimnaziji Slobodan Škerović

DETALJNIJE

10.04.2018 Mašinski fakultet

Studijska posjeta HE Perućica

DETALJNIJE

21.03.2018 Mašinski fakultet

Na Mašinskom fakultetu održano predavanje na temu “Mehanika i  materijali u avijaciji”

DETALJNIJE

20.03.2018 Mašinski fakultet

Poziv na predavanje Asst. Prof. Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU

DETALJNIJE

13.03.2018 Mašinski fakultet

Timski duh presudan na projektu „Studentska formula“

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE