Uvod u građevinarstvo


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jevrić Marija1.8x1
120B+5P


Šćepanović Biljana0.2x1
120B