Geografija i informatičke tehnologije

 


 •   Geografija

 • Geografija i informatičke tehnologije


  Semestar: 7
  ECTS: 6
  Status: O
  Fond: 2+3+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepoznaje osnоvne pојmоvei dеfiniciје, opšti koncept ICT, o snove operativnog sistema, obradu teksta i internet servise; 2. Izrađuje kompjuterske prezentacije; 3. Upotrebljava tabelarne proračune; 4. Radi u Photosop-u (izrada grafike i obrada slike i fotografije, osnovne tehnike rada sa bojama i crtanje, objekti i osnovne transformacije slike, naprednije transformacije, izrada tematskih karata); 5. Poznaje osnove rada u Auto CAD-u (uvod u grafički prozor, padajući meniji, prikazivanje i podešavanje ekrana, modifikacije ekrana, rad sa paletom Layers, komande line i polyline, koordinatni sistem, podešavanje crteža, grupisanje objekata u blokove, kotiranje crteža, uvoženje karte, rad na kartama, priprema za štampu).

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Žarić Nikola2x1
10B+10S


Urošević Uglješa
3x1
10B+10S

Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Filozofski fakultet

Učešće u COST akciji Studijskog programa za sociologiju

DETALJNIJE


08.05.2018 Filozofski fakultet

Igrom ,,Evropa pitanje vrijednosti” obilježen Dan Savjeta Evrope

DETALJNIJE

20.04.2018 Filozofski fakultet

Promocija knjige doktora Dragutina Papovića “Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990“

DETALJNIJE

17.04.2018 Filozofski fakultet

Takmičenje iz sociologije učenika srednjih škola

DETALJNIJE

16.04.2018 Filozofski fakultet

Otvorena vrata za nikšićke gimnazijalce

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE