Matematika sa informatikom

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Matematika sa informatikom


  Semestar: 1
  ECTS: 7
  Status: VP
  Fond: 3+3+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Izračuna zbir, proizvod i razliku matrica , determinantu i inverznu matricu . 2.Formulise i primijeni Kroneker Kapelijevu teoremu i Kramerovo pravilo. 3.Izračuna izvode funkcija i primjenjuje pojam izvoda u ispitivanju toka i grafika funcije. 4.Izračuna integrale odredjenih tipova i racuna povrsine figura koje su ogranicene parabolama,pravima, krugom… 5.Rješava zadatke iz kamatnog racuna. 6.Razlikuje hardverski i sofverski dio racunara, definise IP adresu, lokalne i globalne racunarske mreze i operativni sistem. 7.Primjenjuje Microsoft Word i Microsoft Excel u kreiranju dokumenata, upisivanju i formatiranju teksta, ispisivanju matematickih formula i tabela i graficki prikazuje podatke

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rašović-Jančić Sanja3x1


Dakić Jelena
3x (2B+1S)

Kankaraš Milica
3x (1B+1S)

Vijesti sa fakulteta   >>>

13.11.2017 Biotehnički fakultet

Mobilnom aplikacijom protiv komaraca

DETALJNIJE

08.11.2017 Biotehnički fakultet

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore organizuje drugu po redu radionicu, pod nazivom "Traženje posla"

DETALJNIJE

02.11.2017 Biotehnički fakultet

Prezentacija rezultata projekta LOVCEN

DETALJNIJE

02.10.2017 Biotehnički fakultet

Konkurs za upis kandidata na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2017/2018. godini  

DETALJNIJE

27.09.2017 Biotehnički fakultet

Informacija o preuzimanju indeksa studenata osnovnih akademskih studija upisanih u prvu godinu

DETALJNIJE

22.09.2017 Biotehnički fakultet

Raspored predavanja za zimski semestar studijske 2017/2018. godine

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

21.11.2017 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom „Ismail Qemali“ iz Albanije

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

21.11.2017 Muzička akademija

Koncert Mirana Begića i Predraga Jankovića u Novom Sadu

DETALJNIJE

20.11.2017 Filozofski fakultet

“Filozofi” uvijek nađu svoje mjesto

DETALJNIJE