Matematika sa informatikom

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Matematika sa informatikom


  Semestar: 1
  ECTS: 7
  Status: VP
  Fond: 3+3+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Izračuna zbir, proizvod i razliku matrica , determinantu i inverznu matricu . 2.Formulise i primijeni Kroneker Kapelijevu teoremu i Kramerovo pravilo. 3.Izračuna izvode funkcija i primjenjuje pojam izvoda u ispitivanju toka i grafika funcije. 4.Izračuna integrale odredjenih tipova i racuna povrsine figura koje su ogranicene parabolama,pravima, krugom… 5.Rješava zadatke iz kamatnog racuna. 6.Razlikuje hardverski i sofverski dio racunara, definise IP adresu, lokalne i globalne racunarske mreze i operativni sistem. 7.Primjenjuje Microsoft Word i Microsoft Excel u kreiranju dokumenata, upisivanju i formatiranju teksta, ispisivanju matematickih formula i tabela i graficki prikazuje podatke

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rašović-Jančić Sanja3x1


Dakić Jelena
3x (2B+1S)

Kankaraš Milica
3x (1B+1S)

Vijesti sa fakulteta   >>>

15.05.2018 Biotehnički fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. GODINE

DETALJNIJE

03.05.2018 Biotehnički fakultet

Informator 2018/19. godine za buduće studente

DETALJNIJE

25.04.2018 Biotehnički fakultet

Predstavljeni studijski programi Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Antropometrijsko mjerenje studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Dan otvorenih vrata 24. april

DETALJNIJE

12.04.2018 Biotehnički fakultet

Studentkinja BTF-a Mirela Mekić ide na usavršavanje u Njemačku

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

28.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje slavi deceniju rada 5. juna  

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE