Matematika sa informatikom

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Matematika sa informatikom


  Semestar: 1
  ECTS: 7
  Status: VP
  Fond: 3+3+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Izračuna zbir, proizvod i razliku matrica , determinantu i inverznu matricu . 2.Formulise i primijeni Kroneker Kapelijevu teoremu i Kramerovo pravilo. 3.Izračuna izvode funkcija i primjenjuje pojam izvoda u ispitivanju toka i grafika funcije. 4.Izračuna integrale odredjenih tipova i racuna povrsine figura koje su ogranicene parabolama,pravima, krugom… 5.Rješava zadatke iz kamatnog racuna. 6.Razlikuje hardverski i sofverski dio racunara, definise IP adresu, lokalne i globalne racunarske mreze i operativni sistem. 7.Primjenjuje Microsoft Word i Microsoft Excel u kreiranju dokumenata, upisivanju i formatiranju teksta, ispisivanju matematickih formula i tabela i graficki prikazuje podatke

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rašović-Jančić Sanja3x1


Dakić Jelena
3x (2B+1S)

Kankaraš Milica
3x (1B+1S)

Vijesti sa fakulteta   >>>

08.02.2018 Biotehnički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE

05.02.2018 Biotehnički fakultet

RASPORED PREDAVANJA ZA LJETNI SEMESTAR 2017/2018.GODINE

DETALJNIJE

15.12.2017 Biotehnički fakultet

Igor Pajović-dobitnik nagrade za najuspješnijeg naučnika

DETALJNIJE

14.12.2017 Biotehnički fakultet

Održana humanitarna akcija studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

06.12.2017 Biotehnički fakultet

Studenti Biotehničkog fakulteta spremni za sopstveni biznis

DETALJNIJE

28.11.2017 Biotehnički fakultet

Prvi međunarodni Kongres zaštite bilja u Mediteranskom agrosistemu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE

21.02.2018 Ekonomski fakultet

Privrednik Ranko Jovović sa studentima Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE