Matematika sa informatikom

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Matematika sa informatikom


  Semestar: 1
  ECTS: 7
  Status: VP
  Fond: 3+3+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Izračuna zbir, proizvod i razliku matrica , determinantu i inverznu matricu . 2.Formulise i primijeni Kroneker Kapelijevu teoremu i Kramerovo pravilo. 3.Izračuna izvode funkcija i primjenjuje pojam izvoda u ispitivanju toka i grafika funcije. 4.Izračuna integrale odredjenih tipova i racuna povrsine figura koje su ogranicene parabolama,pravima, krugom… 5.Rješava zadatke iz kamatnog racuna. 6.Razlikuje hardverski i sofverski dio racunara, definise IP adresu, lokalne i globalne racunarske mreze i operativni sistem. 7.Primjenjuje Microsoft Word i Microsoft Excel u kreiranju dokumenata, upisivanju i formatiranju teksta, ispisivanju matematickih formula i tabela i graficki prikazuje podatke

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rašović-Jančić Sanja3x1
70B+25S+52P


Dakić Jelena
3x (2B+1S)
70B+25S

Kankaraš Milica
3x (1B+1S)
70B+25S

Vijesti sa fakulteta   >>>

22.09.2017 Biotehnički fakultet

Raspored predavanja za zimski semestar studijske 2017/2018. godine

DETALJNIJE

22.09.2017 Biotehnički fakultet

PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE BIOTEHNIČKOG FAKULTETA

DETALJNIJE

18.09.2017 Biotehnički fakultet

Informacije i rokovi za upis i obnovu godine za studijsku 2017/2018. godinu

DETALJNIJE

03.07.2017 Biotehnički fakultet

Univerzitet Crne Gore - Biotehnički fakultet i Ambasada Narodne Republike Kine potpisali ugovor o donaciji

DETALJNIJE

13.06.2017 Biotehnički fakultet

Nova sveska časopisa "Poljoprivreda i šumarstvo"

DETALJNIJE

13.05.2017 Biotehnički fakultet

Posjeta Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.09.2017 Rektorat

Predavanja počinju 25. septembra

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Odgovaram na tvrdnje Duška Bjelice da su navodi u saopštenju sa današnje sjednice Senata UCG neistiniti

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Ne odustajem od prorektorskog tima

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Saopštenje za javnost nakon sjednice Senata Univerziteta Crne Gore održane 20. septembra 2017. godine  

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Dijalog o visokom obrazovanju na međunarodnom nivou u Novom Sadu

DETALJNIJE

01.09.2017 Rektorat

Univerzitet Crne Gore član Magna Charta Univerzitatum

DETALJNIJE