Socijalni rad sa pojedincem

   • Ishodi učenja:
    Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni osnovne metodičke pojmove koji se tiču rada na slučaju (socijalnog rada s pojedincem); - Tumači intervencije u individualnom savjetovanju u kontekstu teorijskih okvira iz kojih su proizašle - Primjenjuje osnovne intervencije relevantne za procjenu položaja korisnika usluga/klijenta (intervju, upitnik) - Primjenjuje tehnike koje su značajne za procjenu porodične pozadine klijent/koristnika usluga (genogram) - Primjenjuje osnovne intervencije koje su značajne za individualno savjetovanje i za odnos sa klijentom/korisnikom (aktivno slušanje, reflektovanje sadržaja, konfrontacija).

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Veljić Čedo3x1
22B+20S+7P


Đečević Mehmed
1x1
22B+20S+7P

Vijesti sa fakulteta   >>>

12.12.2017 Fakultet političkih nauka

Javna debata - Projekat ,,Iznesi svoj stav ''

DETALJNIJE

11.12.2017 Fakultet političkih nauka

Gostujuće predavanje novinara Petra Komnenića

DETALJNIJE

11.12.2017 Fakultet političkih nauka

Predavanje ministra vanjskih poslova Republike Litvanije g-dina Linas Linkevičiusa na FPN-u

DETALJNIJE

09.12.2017 Fakultet političkih nauka

Istraživački seminar - nova prezentacija (srijeda, 13.12.)

DETALJNIJE

08.12.2017 Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka - jedna od kontrolnih tačaka na takmičenju u potrazi za ljudskim pravima

DETALJNIJE

07.12.2017 Fakultet političkih nauka

Tekstovi objavljeni na praksi u Dnevnim novinama

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.12.2017 Rektorat

Senat formirao Sud časti i imenovao Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

06.12.2017 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Čangša Univerziteta nauke i tehnologije

DETALJNIJE

12.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za radnu praksu u okviru programa mobilnosti za studente sa invaliditetom - Trans2Work projekat

DETALJNIJE

12.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Poziv za istraživačke stipendije u oblasti društvenih nauka

DETALJNIJE

12.12.2017 Institut Konfucije

Popović: Priroda je moja akademija nauka i umjetnosti

DETALJNIJE

11.12.2017 Ekonomski fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banja Luci

DETALJNIJE