Socijalni rad sa pojedincem

   • Ishodi učenja:
    Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni osnovne metodičke pojmove koji se tiču rada na slučaju (socijalnog rada s pojedincem); - Tumači intervencije u individualnom savjetovanju u kontekstu teorijskih okvira iz kojih su proizašle - Primjenjuje osnovne intervencije relevantne za procjenu položaja korisnika usluga/klijenta (intervju, upitnik) - Primjenjuje tehnike koje su značajne za procjenu porodične pozadine klijent/koristnika usluga (genogram) - Primjenjuje osnovne intervencije koje su značajne za individualno savjetovanje i za odnos sa klijentom/korisnikom (aktivno slušanje, reflektovanje sadržaja, konfrontacija).

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Veljić Čedo3x1
22B+20S+7P


Đečević Mehmed
1x1
22B+20S+7P

Vijesti sa fakulteta   >>>

23.02.2018 Fakultet političkih nauka

"Izvještavanje iz ratom pogođenih područja" - Gostujuće predavanje iz predmeta Mediji u kriznim situacijama

DETALJNIJE

22.02.2018 Fakultet političkih nauka

 Institut "Yunus Emre" predstavio ljetnju školu turskog jezika

DETALJNIJE

21.02.2018 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs za razmjenu (studenti i akademsko/administrativno osoblje) - Univerzitet u Solunu, Grčka

DETALJNIJE

21.02.2018 Fakultet političkih nauka

Održano predavanje v.d. MVPEI Slovačke Republike Ivana Korčoka na FPN

DETALJNIJE

21.02.2018 Fakultet političkih nauka

CDT - poziv na građanski sat, gost Vladimir Pavićević

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet političkih nauka

20 studenata FPN-a na razmjeni u inostranstvu!

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Počelo antropološko dijagnostifikovanje studenta Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Crnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivosti

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE