Socijalni rad sa pojedincem

   • Ishodi učenja:
    Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni osnovne metodičke pojmove koji se tiču rada na slučaju (socijalnog rada s pojedincem); - Tumači intervencije u individualnom savjetovanju u kontekstu teorijskih okvira iz kojih su proizašle - Primjenjuje osnovne intervencije relevantne za procjenu položaja korisnika usluga/klijenta (intervju, upitnik) - Primjenjuje tehnike koje su značajne za procjenu porodične pozadine klijent/koristnika usluga (genogram) - Primjenjuje osnovne intervencije koje su značajne za individualno savjetovanje i za odnos sa klijentom/korisnikom (aktivno slušanje, reflektovanje sadržaja, konfrontacija).

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Veljić Čedo3x1
22B+20S+7P


Đečević Mehmed
1x1
22B+20S+7P

Vijesti sa fakulteta   >>>

22.06.2018 Fakultet političkih nauka

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA STUDIJSKE 2018/19 GODINE

DETALJNIJE

20.06.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici (doktorske studije)

DETALJNIJE

15.06.2018 Fakultet političkih nauka

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

01.06.2018 Fakultet političkih nauka

Posjeta ambasadorke Izraela FPN-u

DETALJNIJE

15.05.2018 Fakultet političkih nauka

Pozitivan primjer regionalne saradnje

DETALJNIJE

03.05.2018 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs (akademsko/administrativno osoblje) - Univerzitet u Lundu, Švedska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE