Radno pravo

   • Ishodi učenja:
    Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni radno pravo kao posebnu granu prava, njegov odnos sa drugim granama prava i osnovne institute radnog prava - Kritički vrednuje predloge za normativno regulisanje pitanja koja se tiču odnosa na radu ili povodom rada - Objasni osnovne krakteristike i postupak ostvarivanja individualnih prava iz radnog prava - Objasni osnovne karakteristike i postupak zaštite kolektuvnih prava iz radnog odnosa - Objasni ostvarivanje prava po osnovu rada (prava iz zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja i prava za slučaj nezapsolenosti)

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Simović-Zvicer Vesna3x1
20B+17S+44P
x1

Jeknić Ivan
1x1
20B+17S+44P

Vijesti sa fakulteta   >>>

17.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari

DETALJNIJE

17.04.2018 Fakultet političkih nauka

Gostujuće predavanje - Govor mržnje na internetu

DETALJNIJE

16.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom UNU GEST na Islandu - novi poziv za dostavljanje prijava

DETALJNIJE

16.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salcburgu

DETALJNIJE

16.04.2018 Fakultet političkih nauka

Antall József Summer School - Budimpešta (02-13. jul 2018.)

DETALJNIJE

01.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konferencija "The rise of nationalism in Europe: causes, effects, and comparison between Western and Eastern Europe" - poziv za dostavljanje radova!

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promocija knjige profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 SIMPED

Prvi međunarodni simpozijum iz muzičke pedagogije

DETALJNIJE