Radno pravo

   • Ishodi učenja:
    Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni radno pravo kao posebnu granu prava, njegov odnos sa drugim granama prava i osnovne institute radnog prava - Kritički vrednuje predloge za normativno regulisanje pitanja koja se tiču odnosa na radu ili povodom rada - Objasni osnovne krakteristike i postupak ostvarivanja individualnih prava iz radnog prava - Objasni osnovne karakteristike i postupak zaštite kolektuvnih prava iz radnog odnosa - Objasni ostvarivanje prava po osnovu rada (prava iz zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja i prava za slučaj nezapsolenosti)

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Simović-Zvicer Vesna3x1
20B+17S+44P
x1

Jeknić Ivan
1x1
20B+17S+44P

Vijesti sa fakulteta   >>>

19.01.2018 Fakultet političkih nauka

Predavanje g-dina Mehmeta Koksala na Fakultetu političkih nauka

DETALJNIJE

16.01.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u - Univerzitet u Nisi, Poljska

DETALJNIJE

16.01.2018 Fakultet političkih nauka

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY - Poziv za dostavljanje aplikacija za MA i PhD programe iz obasti političkih nauka

DETALJNIJE

11.01.2018 Fakultet političkih nauka

Call for Papers - 23rd Annual Conference of Central European Political Science Association

DETALJNIJE

11.01.2018 Fakultet političkih nauka

"Spring University Prague 2018: Understanding Europe in an Age of Uncertainty"

DETALJNIJE

26.12.2017 Fakultet političkih nauka

Nagrađeni najbolji studenti na Fakultetu političkih nauka

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE