Radno pravo

   • Ishodi učenja:
    Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni radno pravo kao posebnu granu prava, njegov odnos sa drugim granama prava i osnovne institute radnog prava - Kritički vrednuje predloge za normativno regulisanje pitanja koja se tiču odnosa na radu ili povodom rada - Objasni osnovne krakteristike i postupak ostvarivanja individualnih prava iz radnog prava - Objasni osnovne karakteristike i postupak zaštite kolektuvnih prava iz radnog odnosa - Objasni ostvarivanje prava po osnovu rada (prava iz zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja i prava za slučaj nezapsolenosti)

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Simović-Zvicer Vesna3x1
20B+17S+44P
x1

Jeknić Ivan
1x1
20B+17S+44P

Vijesti sa fakulteta   >>>

23.10.2017 Fakultet političkih nauka

Istraživački seminar - nova prezentacija

DETALJNIJE

23.10.2017 Fakultet političkih nauka

Erasmus+ konkursi - prijavljivanje

DETALJNIJE

23.10.2017 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs - Univerzitet Hajdelberg

DETALJNIJE

23.10.2017 Fakultet političkih nauka

Program Preokupacije / Razgovori u muzeju- Branislav Dimitrijević

DETALJNIJE

23.10.2017 Fakultet političkih nauka

NVO DEC "Pčelica" - Poziv za volontere

DETALJNIJE

22.10.2017 Fakultet političkih nauka

Hélène Conway-Mouret posjetila FPN

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

23.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs za Program stipendija njemačke privrede

DETALJNIJE

20.10.2017 Rektorat

Razmjena iskustava o efikasnom inovacionom ekosistemu

DETALJNIJE