Socijalna politika u praksi

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni načine funkcionisanja sistema socijalne i dječije zaštite kao i svih onih organizacija u društvu koje se bave oblašću socijalne politike - Prepozna vrijednosti, etičke principe i stavove socijalnog rada i socijalne politike kroz institucionalno djelovanje - Primjenjuje teorijske koncepcije i saznanja socijalne politike u praksi, kroz uočavanje odnosa teorije i prakse - Analizira područja socijalne politike sa praktičnog aspekta - Doprinese unapređenju oblasti socijalne politike uočavajući nesklad između teorijskog pristupa i praktičnim primjenama pristupa ove oblasti kroz društveni sistem

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đečević Mehmed
2x1
37B

Vijesti sa fakulteta   >>>

20.03.2018 Fakultet političkih nauka

Mogućnost razmjene (akademsko osoblje) - Univerzitet u Gracu

DETALJNIJE

20.03.2018 Fakultet političkih nauka

Mogućnost akademske razmjene - Univerzitet Alba Iulia, Rumunija (novi rok za prijavu)

DETALJNIJE

19.03.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom UNU GEST na Islandu (master studije)

DETALJNIJE

18.03.2018 Fakultet političkih nauka

Istraživački seminar - nova prezentacija (21.03.)

DETALJNIJE

17.03.2018 Fakultet političkih nauka

MONTENEGRIN JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES - poziv za dostavljanje radova za novi broj

DETALJNIJE

17.03.2018 Fakultet političkih nauka

Gostujuće predavanje "Francuska kao svjetski akter" - Bertrand Badie, Institut za političke studije, Pariz

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE

20.03.2018 Rektorat

Međunarodna iskustva o jačanju akademskog integriteta

DETALJNIJE

20.03.2018 Ekonomski fakultet

Predavanje izvršnog direktora IVSC (International Valuation Standards Council)

DETALJNIJE

19.03.2018 Pravni fakultet

Studentkinja Pravnog fakulteta i Akademije za muziku, likovnu umjetnost i ples u Plovdivu: Uz dobru organizaciju sve je moguće

DETALJNIJE

19.03.2018 Karijerni centar

Grantovi za pokrivanje putnih troškova za odlazak na Goldšmit konferenciju

DETALJNIJE