Socijalna politika u praksi

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni načine funkcionisanja sistema socijalne i dječije zaštite kao i svih onih organizacija u društvu koje se bave oblašću socijalne politike - Prepozna vrijednosti, etičke principe i stavove socijalnog rada i socijalne politike kroz institucionalno djelovanje - Primjenjuje teorijske koncepcije i saznanja socijalne politike u praksi, kroz uočavanje odnosa teorije i prakse - Analizira područja socijalne politike sa praktičnog aspekta - Doprinese unapređenju oblasti socijalne politike uočavajući nesklad između teorijskog pristupa i praktičnim primjenama pristupa ove oblasti kroz društveni sistem

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đečević Mehmed
2x1
37B

Vijesti sa fakulteta   >>>

15.06.2018 Fakultet političkih nauka

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

01.06.2018 Fakultet političkih nauka

Posjeta ambasadorke Izraela FPN-u

DETALJNIJE

15.05.2018 Fakultet političkih nauka

Pozitivan primjer regionalne saradnje

DETALJNIJE

03.05.2018 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs (akademsko/administrativno osoblje) - Univerzitet u Lundu, Švedska

DETALJNIJE

26.04.2018 Fakultet političkih nauka

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Frajbergu, Njemačka (akademsko i administrativno osoblje)

DETALJNIJE

26.04.2018 Fakultet političkih nauka

Održana prezentacija u okviru istraživačkog seminara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

19.06.2018 Karijerni centar

Održani info dani o individualnim stipendijama Marija Sklodovska Kiri akcije

DETALJNIJE

18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE

18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nova imena iz svijeta nauke na CSA konferenciji

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE