Sistemi socijalne sigurnosti

   • Ishodi učenja:
    Nakon što student/studentkinja položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni smisao i svrhu socijalne sigurnosti i socijalnog osiguranja u državi Crnoj Gori; - Razumije način funkcionisanja penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti; - Analizira reforme u oblastima penzijsko-invalidskog osiguranja Crne Gore, zdravstvene politike Crne Gore, politike zapošljavanja Crne Gore, politike podrške porodici i djeci u Crnoj Gori; - Opiše postojeće institucionalne kapacitete države Crne Gore u oblasti socijalne sigurnosti i socijalnog osiguranja; - Razlikuje modele privatnog socijalnog osiguranja; - Objasni važnost kreiranja finansijski održivog modela socijalne sigurnosti za socio-ekonomsku perspektivu države Crne Gore.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Janković Uglješa3x1
22B+17S+17P


Đečević Mehmed
1x1
22B+17S+17P

Vijesti sa fakulteta   >>>

21.02.2018 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs za razmjenu (studenti i akademsko/administrativno osoblje) - Univerzitet u Solunu, Grčka

DETALJNIJE

21.02.2018 Fakultet političkih nauka

Održano predavanje v.d. MVPEI Slovačke Republike Ivana Korčoka na FPN

DETALJNIJE

21.02.2018 Fakultet političkih nauka

CDT - poziv na građanski sat, gost Vladimir Pavićević

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet političkih nauka

20 studenata FPN-a na razmjeni u inostranstvu!

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet političkih nauka

Mevlana program razmjene sa Turskom - Univerzitet Ondokuz Mayis

DETALJNIJE

15.02.2018 Fakultet političkih nauka

Ejdan Vajt održao predavanje o značaju novinarske etike

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE

21.02.2018 Ekonomski fakultet

Privrednik Ranko Jovović sa studentima Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE