Štampa i agencije


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni organizaciju rada dnevnog lista i novinske agencije - Upotrijebi različite vrste leadova u novinskom tekstu - Navede razliku u načinu rada dnevnog lista, mjesečnika, nedeljnika, časopisa i magazina - Proizvede različite vrste agencijskih informacija - Osmisli koncept sopstvenog medija - Preradi agencijsku vijest za štampane i elektronske medije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Sredanović Velizar2x1
13B+11S+4P


Lučić Dejan
2x1
13B+11S+4P