Osnove menadžmenta u sportu

 


 •   Sportski menadžment

 • Osnove menadžmenta u sportu


  Semestar: 1
  ECTS: 6
  Status: O
  Fond: 2+0+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Analizira postojeće stanje u sportskim organizacijama primjenom konceptualnih, tehničkih i znanja u ophođenju s ljudima; 2. Identifikuje razvojne strategijske alternative u organizacijama koje upravljaju sportskim objektima, te mogu da rade kao menadžeri koji su odgovorni za upravljanje sportskim objektima, kao i za upravljanje događajima u njima; 3. Provodi proces evaluacije pojedinih razvojnih alternativa u sportskim organizacijama, zatim primjenom adekvatnih menadžment tehnika u obrazovnim ustanovama, te da budu organizatori i mendažeri sportskih objekata i takmičenja; 4. Primjenjuje proces menadžmenta promjenama, organizuje rasprave, planira procese i razvija novi model organizacione strukture sportske organizacije; 5. Kao vlasnik, direktor ili sportski menadžer organizuje i odgovara za odnose sa javnošću i sl. 6. Angažuje se kao finansijski menadžer, menadžer marketinga za sportsku video produkciju, organizator video prenosa sportskih događaja i drugo; 7. Kontroliše učinke i preduzima korektivne akcije u procesu implementacije strategije sportske organizacije organizacije, organizacije sporstkih događaja i sl..

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kuljak Mirjana0.2x1S
6S


Vijesti sa fakulteta   >>>

15.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Profesori Bjelica i Popović na godišnjoj konferenciji HEPA Europe

DETALJNIJE

12.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Poznati plenarni predavači međunarodne sportske konferencije

DETALJNIJE

10.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Prof. dr Duško Bjelica - Bio-bibliografija

DETALJNIJE

09.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Kvalitet Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje prepoznat na međunarodnoj naučnoj sceni

DETALJNIJE

03.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Predstavnici UCG na Međunarodnoj konferenciji sportskih nauka u Tirani

DETALJNIJE

02.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Kapitalno djelo iz oblasti motoričkog učenja štampano na crnogorskom jeziku

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Popović izabran za člana Upravnog odbora HEPA Europe

DETALJNIJE

16.11.2017 Rektorat

Studenti i profesori Građevinskog fakulteta dali krv

DETALJNIJE

15.11.2017 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Profesori Bjelica i Popović na godišnjoj konferenciji HEPA Europe

DETALJNIJE

16.11.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Studentima MTF-a stručna praksa šansa za posao

DETALJNIJE