Osnove menadžmenta u sportu

 


 •   Sportski menadžment

 • Osnove menadžmenta u sportu


  Semestar: 1
  ECTS: 6
  Status: O
  Fond: 2+0+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Analizira postojeće stanje u sportskim organizacijama primjenom konceptualnih, tehničkih i znanja u ophođenju s ljudima; 2. Identifikuje razvojne strategijske alternative u organizacijama koje upravljaju sportskim objektima, te mogu da rade kao menadžeri koji su odgovorni za upravljanje sportskim objektima, kao i za upravljanje događajima u njima; 3. Provodi proces evaluacije pojedinih razvojnih alternativa u sportskim organizacijama, zatim primjenom adekvatnih menadžment tehnika u obrazovnim ustanovama, te da budu organizatori i mendažeri sportskih objekata i takmičenja; 4. Primjenjuje proces menadžmenta promjenama, organizuje rasprave, planira procese i razvija novi model organizacione strukture sportske organizacije; 5. Kao vlasnik, direktor ili sportski menadžer organizuje i odgovara za odnose sa javnošću i sl. 6. Angažuje se kao finansijski menadžer, menadžer marketinga za sportsku video produkciju, organizator video prenosa sportskih događaja i drugo; 7. Kontroliše učinke i preduzima korektivne akcije u procesu implementacije strategije sportske organizacije organizacije, organizacije sporstkih događaja i sl..

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kuljak Mirjana0.2x1S
6S


Vijesti sa fakulteta   >>>

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

17.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promocija knjige profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE


16.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE