Menadžment resursima u sportu

 


 •   Sportski menadžment

 • Menadžment resursima u sportu


  Semestar: 2
  ECTS: 5
  Status: O
  Fond: 2+0+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Student će nakon završenog kursa biti spooban da: Da razumije menadžment ljudskih resursa kao naučnu disciplinu i poslovnu funkciju; Da ima mogućnost da izvrši analizu potreba za ljudskim resursima; Da je osposobljen za primjenu naučnih metoda u planiranju i projektovanju potrebnih kadrova; Da razumije značaj timskog rada u sportskoj organizaciji; Da planira ciljeve i principe strategijskog razvoja sportske organizacije; Da utvrdi redosljed motivacionih faktora sportske organizacije;

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Peković Sanja0.2x1S
6S+2P


Vijesti sa fakulteta   >>>

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

17.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promocija knjige profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE


16.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE