Nikola+ Bulatović

 


  Nikola+ Bulatović


  Šifra: 185710
  Prezime i ime: Nikola+ Bulatović
  Titula: mr sci
  Zvanje: saradnik u nastavi mr
  Org. jedinica: Medicinski fakultet
  Dopunski rad: da
  Honorarno: da

Biografija - Bulatović Nikola+

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.237
Honorar (10 mjeseci): 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
3 Osnovi kliničke prakse I0.25x(5B+3S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
4 Osnovi kliničke prakse II0.25x(5B+3S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Hirurgija0.6x(6B+3S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Hirurgija0.6x(6B+3S)

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dašić Žarko, Bulatović Nikola, Kezunović Miroslav, Benčić Ivan i Bokan VesnaTreatment of medial meniscus injury with partial meniscectomyActa clinica Croatica
Vijesti sa fakulteta   >>>


03.05.2018 Medicinski fakultet

Školom za trudnice bez straha kod stomatologa

DETALJNIJE

18.04.2018 Medicinski fakultet

Aktivnosti studenata studijskog programa Stomatologija

DETALJNIJE

22.03.2018 Medicinski fakultet

Studenti obilježili Dan oralnog zdravlja

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE