Institut za sociologiju

Info

  Direktor Instituta za sociologiju i psihologiju: Doc. dr Rade Šarović
Sekretar Instituta za sociologiju i psihologiju: Mr Predrag Živković   Adresa: Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora
Kontakt: 069 / 222 580   /    + 382 40 243 921
Fax: +382 40 247 109 E mail: sarovicrade@gmail.com /  sociollog@gmail.com U skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti iz 2010. god. (član 54 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti) akademska zvanja su ekvivalentna naučnim zvanjima. Akademsko osoblje Studisjkog programa za sociologiju aktivno participira u...

Obavještenja

PUBLIKACIJE

Nova objava - 22.04.2017 16:19

Aktuelno

Nova objava - 22.04.2017 16:12