Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje na Univerzitetu Crne Gore objedinjuje servise koji su na raspolaganju prvenstveno studentima UCG, ali i akademskom osoblju, poslodavcima i budućim studentima. Kancelarija predstavlja servis podrške koji služi za poboljšanje kompetencija studenata, naročito u razvoju njihovih praktičnih vještina sa ciljem što bolje pripreme za tržište rada i podsticanja razvoja preduzetničke svijesti, ali i podrške srednjoškolcima u odabiru budućeg poziva i pripreme za akademsku sredinu. Rad Kancelarije za razvoj karijere i cžu usmjeren je i na povezivanje i saradnju studenata sa privrednim...
Image
Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje

Sajam sezonskog zapošljavanja u Tivtu za studente Univerziteta Crne Gore

Image
Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje

Prezentacija mogućnosti saradnje sa fabrikom HI "Poliex" AD Berane

Image
Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje

Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore i Sajam sezonskog zapošljavanja sjutra u SKC-u

Održan sastanak sa predstavnicima svih fakulteta povodom Dana otvorenih vrata UCG

Edukativne video lekcije za razvoj karijere

Obuka za diplomce: Unapređenje digitalnih vještina u zelenoj i plavoj ekonomiji

Održan CEF atelje za studente: Vještine predstavljanja poslodavcu

Poziv studentima na Info dan Cortex akademije 22. decembra

Otvorena pozicija za IT asistenta na digitalnoj platformi Jobiri

Otvorena pozicija na Jobiri digitalnoj platformi - Arhitektonika