Senat
Senat Univerziteta Crne Gore, najviše akademsko tijelo, predstavlja stručni organ koji odlučuje o pitanjima nastavne, naučne, umjetničke i stručne djelatnosti Univerziteta. Čine ga rektor, prorektori, predstavnici akademskog osoblja i predstavnici studenata, u skladu sa Statutom Univerziteta.


Od ukupnog broja članova Senata, najmanje 50% članova mora biti iz reda redovnih profesora univerziteta.


Nadležnost, broj, sastav, trajanje mandata, način izbora i razrješenja, kao i način rada i odlučivanja Senata uređeni su
Statutom Univerziteta Crne Gore.

 

Članovi Senata Univerziteta Crne Gore:


- Prof. dr Vladimir Božović, redovni profesor, rektor Univerziteta Crne Gore
- Prof. dr Sanja Peković, vanredna profesorica, prorektorica Univerziteta Crne Gore
- Prof. dr Irena Orović, redovna profesorica, prorektorica Univerziteta Crne Gore
- Prof. dr Veselin Mićanović, redovni profesor, prorektor Univerziteta Crne Gore
- Prof. dr Ljiljana Pajović Dujović, redovna profesorica, Filološki fakultet
- Prof. dr Snježana Hrnčić, redovna profesorica, Biotehnički fakultet
- Prof. dr Vladimir Savković, redovni profesor, Pravni fakultet
- Prof. dr Nikola Milović, redovni profesor, Ekonomski fakultet
-                                                                    Istorijski institut
- Dr Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik, Institut za biologiju mora
- Prof. dr Milan Marković, redovni profesor, Fakultet političkih nauka
- Prof. dr Saša Mujović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultultet
- Prof. dr Uroš Karadžić, redovni profesor, Mašinski fakultet
- Prof. dr Žana Kovijanić Vukićević, redovna profesorica, Prirodno-matematički fakultet
- Prof. dr Veselinka Grudić, redovna profesorica, Metalurško-tehnološki fakultet
- Prof. dr Miloš Knežević, redovni profesor, Građevinski fakultet
- Prof. dr Miodrag Radunović, redovni profesor, Medicinski fakultet
- Prof. dr Milena Jovićević, vanredna profesorica, Fakultet likovnih umjetnosti
- Prof. dr Đurđica Perović, vanredna profesorica, Fakultet za turizam i hotelijerstvo
- Prof. mr Sehad Čekić, redovni profesor, Fakultet dramskih umjetnosti
- Prof. dr Tatjana Krkeljić, vanredna profesorica, Muzička akademija
- Prof. dr Vladimir Drekalović, vanredni profesor, Filozofski fakultet
- Prof. dr Svetlana Perović, vanredna profesorica,  Arhitektonski fakultet
- Prof. dr Špiro Ivošević, vanredni profesor, Pomorski fakultet

- Doc. dr Jovan Gardašević, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
- Stevan Đurđević, predstavnik saradnika

- Andrej Vukčević, predstavnik studenata, Pravni fakultet

- Filip Vujović, predstavnik studenata, Filozofski fakultet

- Miloš Roganović, predstavnik studenata, Građevinski fakultet

- Vedran Vujisić, predstavnik studenata, Fakultet političkih nauka

- Andrea Ajković, predstavnica studenata, Biotehnički fakultet

- Aleksa Đurović, predstavnik studenata, Metalurško-tehnološki fakultet

- Rajmond Đonaj, predstavnik studenata, Medicinski fakultet

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.