Centar za unapređenje kvaliteta

Dobro došli u Centar za studije i kontrolu kvaliteta UCG

Dobro došli u Centar za studije i kontrolu kvaliteta UCG

Novi model studija za veći kvalitet znanja

Novi model studija za veći kvalitet znanja

Kvalitet u funkciji zaposlivosti i razvoja karijere

Kvalitet u funkciji zaposlivosti i razvoja karijere

Info

Centar za unapređenje kvaliteta dio je organizacione strukture Rektorata Univerziteta i nadležan je za funkcionisanje sistema za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu.   Centar za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore ima veoma aktivnu ulogu u  kontinuiranom unapređenju kvaliteta na Univerzitetu, kako bi se zadovoljili najviši standardi, a time obezbijedila i veća prepoznatljivost na evropskom prostoru visokog obrazovanja. Sistem obezbjeđenja kvaliteta predstavlja sveobuhvatan pristup izgradnji institucionalnih mehanizama koji se odnose na stalan proces vrednovanja (praćenja, ocjenjivanja, održavanja i poboljšanja) i koordinacije...

Obavještenja

ORGANIZACIJA

DOKUMENTA

OBRASCI

Aktuelno