Centar za unapređenje kvaliteta

Dobro došli u Centar za studije i kontrolu kvaliteta UCG

Dobro došli u Centar za studije i kontrolu kvaliteta UCG

Novi model studija za veći kvalitet znanja

Novi model studija za veći kvalitet znanja

Kvalitet u funkciji zaposlivosti i razvoja karijere

Kvalitet u funkciji zaposlivosti i razvoja karijere

Info

Centar za unapređenje kvaliteta dio je organizacione strukture Rektorata Univerziteta i nadležan je za funkcionisanje sistema za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu.

Obavještenja

ORGANIZACIJA

DOKUMENTA

OBRASCI

Aktuelno