Izdavački savjet
Izdavački savjet Univerziteta Crne Gore je stručno tijelo u funkciji Senata koje se bavi uslovima i postupkom izdavanja univerzitetskih publikacija, a u okviru izdavačke djelatnosti Univerziteta Crne Gore.
Osnovni cilj izdavačke djelatnosti je da doprinosi razvoju nastavnih, naučnih, umjetničkih i drugih djelatnosti Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica, a samim tim i afirmaciji Univerziteta.
Savjetom rukovodi predsjednik, biran iz reda članova Savjeta, a Savjet bira Senat na predlog rektora iz redova akademskog i neakademskog osoblja.

Članovi Izdavačkog savjeta:
-  Prof. dr Gojko Joksimović, predsjednik
-  Prof. dr Boris Brajović, član
-  Prof. dr Anđelka Šćepanović, članica
-  Prof. dr Tatijana Stanovčić, članica
-  Prof. dr Milica Vuković Stamatović, članica
-  Mr Zdravko Delibašić, član
-  Mr Ognjen Savić, član


Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br. 571/22) članom 28 stav 1, propisano je da će se postupci započeti prije stupanja na snagu ovog pravilnika, završiti prema propisima po kojima su započeti.
S tim u vezi, kako se izdavačka djelatnost na Univerzitetu Crne Gore do donošenja novog Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti, odvijala kroz rad Uređivačkog odbora, to je isti nadležan za okončanje postupaka koji su započeti do 31. decembra 2022. godine.

Članovi Uređivačkog odbora:
- Prof. dr Stevo Popović, glavni i odgovorni urednik Uređivačkog odbora
- Prof. dr Anđelka Šćepanović, urednik iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka
- Prof. dr Ljiljana Vučković, urednik iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka
- Prof. dr Mileta Janjić, urednik iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka
- Prof. dr Gojko Joksimović, urednik iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka
- Prof. dr Miloš Knežević, urednik iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka
- Doc. dr Draginja Vuksanović Stanković, urednik iz oblasti društveno-humanističkih nauka
- Prof. dr Milica Stamatović Vuković, urednik iz oblasti društveno-humanističkih nauka
- Doc. dr Spomenka Delibašić, urednik iz oblasti društveno-humanističkih nauka
- Prof. dr Vladimir Drekalović, urednik iz oblasti društveno-humanističkih nauka
- Doc. dr Zdenka Dragašević, urednik iz oblasti društveno-humanističkih nauka
- Prof. mr Ratko Odalović, urednik iz oblasti umjetnosti
- Prof. mr Predrag Janković, urednik iz oblasti umjetnosti

Kontakt:
Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 414 271
Mail: uroucg@ucg.ac.me
Kontakt osoba: Jelena Radojević

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.