Naučni odbor
Prema Pravilima postupka izbora u akademska i naučna zvanja, Naučni odbor Senata Univerziteta Crne Gore zadužen je za utvrđivanje blagovremenosti, potpunosti i provjeru usklađenosti konkursne dokumentacije sa Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja i Uputstvom za primjenu mjerila.
Naučni odbor vrši pregled konkursnog materijala i daje mišljenje, pojedinačno za svakog kandidata, a mišljenja Naučnog odbora sastavni su dio konkursnog materijala.

Članovi Naučnog odbora:
- Prof. dr Irena Orović, Elektrotehnički fakultet, predsjednik Naučnog odbora
- Prof. dr Sanja Radonjić, Biotehnički fakultet – oblast tehničko-tehnoloških nauka
- Prof. dr Sanja Jančić-Rašović, Prirodno-matematički fakultet – oblast prirodnih nauka
- Prof. dr Aleksandra Vuksanović-Božarić, Medicinski fakultet – oblast medicinskih nauka
- Prof. dr Boban Melović, Ekonomski fakultet - oblast društveno-humanističkih nauka
- Prof. dr Marijan Premović, Filozofski fakultet – oblast društveno humanističkih nauka
- Prof. mr Bojan Martinović, Muzička akademija – oblast umjetnosti

Kontakt:
Adresa: Cetinjska 2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 414 203
Faks: +382 (0) 20 414 203
Mail: irenao@ac.meNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.