Osnovne informacije - Filozofski fakultet
- Sociologija   - Filozofija   - Istorija   - Geografija   - Pedagogija   - Obrazovanje učitelja   - Predškolsko vaspitanje i obrazovanje   - Psihologija   - Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

- Sociologija

- Filozofija

- Istorija

- Geografija

- Pedagogija

- Obrazovanje učitelja

- Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

- Psihologija

- Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

Univerzitet Crne Gore

Filozofski fakultet je jedan od lidera među crnogorskim fakultetima, za šta postoje i valjani argumenti. Uskoro proslavljamo 70 godina postojanja, što nas svrstava na mjesto najstarije viskoškolske ustanove u Crnoj Gori koja se bavi obrazovanjem nastavnog kadra. Sa ovog fakulteta je, u raznim fazama razvoja Univerziteta Crne Gore, izdvojeno više studijskih programa koji danas čine samostalne univerzitetske jedinice. Odavde je u Podgoricu preseljen gotovo cijeli Prirodno-matematički fakultet, studijski programi iz kojih su nastali Fakultet likovnih umjetnosti i Muzička akademija na Cetinju, dok se prije nekoliko godina od ovog fakulteta odvojio program koji je danas samostalni Fakultet za sport i fizičko vaspitanje. U posljednjoj akademskoj godini od našeg fakulteta se odvojio i Filološki fakultet, sa kojim dijelimo istu zgradu. Kažu da podjele nijesu dobre, ali smo više nego zadovoljni što je naše dijeljenje dalo ovakav rezultat. Nastavićemo da se razvijamo, makar se dijelili kao do sada. Naša je tradicija toliko duga da danas skoro i da nema škole u Crnoj Gori da joj okosnicu nastavnog kadra ne čine upravo nekadašnji studenti ovog fakulteta. Takođe, naših studenta ima u gotovo svim sferama društvenog života u Crnoj Gori, ali i regionu.

Osim nastavnog procesa, na Fakultetu se odvija i niz zanimljivih programa: kursevi, škole, seminari i druge vannastavne aktivnosti, kroz čiju realizaciju se pruža šansa studentima da svoja znanja i svoje slobodno vrijeme provedu na kvalitetan i zanimljiv način. Takođe, Fakultet ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju, i svi studenti imaju šansu da određeni period studija provedu na nekom od inostranih fakulteta.

Na Filozofskom fakultetu su trenutno, u okviru dva nivoa studija – osnovnih i master, aktivni studijski programi za: filozofiju, sociologiju, istoriju, geografiju, pedagogiju, psihologiju, obrazovanje učitelja i za predškolsko vaspitanje. Takođe, na pet studijskih programa se organizuju i doktorske studije, što predstavlja najviši obrazovni nivo koji se u sistemu školovanja može realizovati.

Filozofski fakultet trenutno broji oko sedamdesetak zaposlenih, od kojih je više od polovine akademsko osoblje u izbornom zvanju, dok je ostatak angažovan na nenastavnim aktivnostima. Fakultet posjeduje prostor za rad od više hiljada kvadrata, kao i izuzetno velik dvorišni prostor.

Fakultet trenutno realizuje dva Erasmus+ projekta, ali i više međudržavnih i nacionalnih projekata. Takođe, stalna saradanja, koja je potvrđena i potpisanim ugovorima, realizuje se sa: Zavodom za školstvo, Centrom za stručno obrazovanje, IPC Tehnopolis, brojnim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, Domom zdravlja i Bolnicom Nikšić, Specijalnom bolnicom u Dobroti, Centrima za djecu sa oštećenjima sluha i govora, brojnim opštinskim službama, ministarstvima, Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju, Zavodom za geološka istraživanja, Istorijskim institutom, Nacionalnim parkovima Crne Gore, Prirodnjačkim muzejom Crne Gore, NVO sektorom, kao i brojnim drugim institucijama i organizacijama u Crnoj Gori i u Evropi.

Rad Filozofskog fakulteta veoma je transparentan. Rezultati rada, između ostalog, plasirani su i na naučnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, u štampanima publikacijama, na internet stranici Fakulteta i Univerziteta, Facebook stranici, kao i u brojnim istupima na lokanim i nacionalnim TV i radio stanicama, štampanim medijima. Izvještaji o radu Filozofskog fakulteta se objavljuju u sklopu izvještaja rada UCG, koji je koncipiran kao integrisani univerzitet, podložan stalnim provjerama i kontrolama svoga rada.                                                                                                                         

                                                                                                                                          Prof. dr Goran BarovićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.