Centar za doktorske studije

Dobro došli u Centar za doktorske studije

Dobro došli u Centar za doktorske studije

Od nastanka čovječanstva je poznata činjenica da stvaranje znanja i njegova primjena zavise od talenta,ideja i preduzetničke energiji izuzetnih pojedinaca, a inovacije su zahtijevale hrabre ideje, kreativne vizije, strast za istraživanjem te najviši nivo organiziranosti i odgovornosti..

Od nastanka čovječanstva je poznata činjenica da stvaranje znanja i njegova primjena zavise od talenta,ideja i preduzetničke energiji izuzetnih pojedinaca, a inovacije su zahtijevale hrabre ideje, kreativne vizije, strast za istraživanjem te najviši nivo organiziranosti i odgovornosti..

Obezbjeđenje kvaliteta, a posebno u okviru doktorskih studija koje predstavljaju krunu obrazovanja na univerzitetu, zasniva se na jasnim standardima i međunarodnoj uporedivosti.

Obezbjeđenje kvaliteta, a posebno u okviru doktorskih studija koje predstavljaju krunu obrazovanja na univerzitetu, zasniva se na jasnim standardima i međunarodnoj uporedivosti.

Jedino sinergijom svih zainteresovanih strana moguće je unaprijediti sistem doktorskih studija i obezbijediti kvalitet doktorske disertacije sa jasnim i međunarodno uporedivim naučnim doprinosima.

Jedino sinergijom svih zainteresovanih strana moguće je unaprijediti sistem doktorskih studija i obezbijediti kvalitet doktorske disertacije sa jasnim i međunarodno uporedivim naučnim doprinosima.

Pozivamo Vas da upišete doktorske studije na UCG jer Vaš talenat i rad i inspirativni i referentni mentori garantuju uspjeh.

Pozivamo Vas da upišete doktorske studije na UCG jer Vaš talenat i rad i inspirativni i referentni mentori garantuju uspjeh.

Info

Centar za doktorske studije djeluje u funkciji poboljšanja kvaliteta doktorskih studija, veće međunarodne prepoznatljivosti Univerziteta u okviru evropskog istraživačkog prostora i oblasti visokog obrazovanja, kao i pospješivanja multidisciplinarnog pristupa doktorskim studijama i povezivanja sa privredom i društvom. Centar, između ostalog, definiše definiše oblasti doktorskh studija, organizuje nastavu, odobrava plan rada i angažovanje nastavnika na doktorskim studijama, podstiče, organizuje i ostvaruje istraživačke poduhvate multidisciplinarnog karaktera i obavlja druge aktivnosti u oblasti doktorskh studija. Pozivamo Vas da upišete...

Obavještenja

XCIV sjednica Odbora za doktorske studije

XCIII sjednica Odbora za doktorske studije

XCI sjednica Odbora za doktorske studije

LXXXIX sjednica Odbora za doktorske studije

LXXXVII sjednica Odbora za doktorske studije