Centar za doktorske studije

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Centar za doktorske studije radi na unapređenju kvaliteta doktorskih studija, većoj međunarodnoj prepoznatljivosti Univerziteta Crne Gore u okviru evropskog istraživačkog prostora i u oblasti visokog obrazovanja, kao i na pospješivanju multidisciplinarnog pristupa doktorskim studijama.
Centar, između ostalog, definiše oblasti doktorskih studija, organizuje nastavu, odobrava plan rada i angažovanje nastavnika na doktorskim studijama, podstiče, organizuje i ostvaruje istraživačke poduhvate multidisciplinarnog karaktera i obavlja druge aktivnosti u oblasti doktorskh studija.
Pozivamo vas da upišete doktorske studije, jer vaš talenat i rad, kao...
Image
Centar za doktorske studije

Uplata druge rate školarine - generacija 2022/23

Image
Centar za doktorske studije

Odbrana polaznih istraživanja / Osman Šurla

Image
Centar za doktorske studije

Odbrana polaznih istraživanja / Ivana Bulatović

Image
Centar za doktorske studije

Odbrana polaznih istraživanja / Anita Martić

111. sjednica Odbora za doktorske studije

110. sjednica Odbora za doktorske studije

109. sjednica Odbora za doktorske studije

108. sjednica Odbora za doktorske studije

107. sjednica Odbora za doktorske studije

Uplata školarine generacija 2021/22

Konačna rang lista_Održivi razvoj_II upisni rok_2022/23

Konačna rang lista_Održivi razvoj_2022/23