Studentski parlament

Univerzitet Crne Gore
Studentski parlament

Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) je institucionalno predstavničko tijelo studenata na Univerziteta Crne Gore koje predstavlja populaciju koja broji više od 20 hiljada studenata.  Od svog osnivanja 31. maja 2004. godine, Studentski parlament kontinuirano radi na poboljšanju uslova studentskog života i jačanju studentske populacije u Crnoj Gori. Sa predstavnicima u Upravnom odboru, Senatu, Etičkom odboru, Centru za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore i Savjetu za visoko obrazovanje, Studentski parlament učestvuje u procesu odlučivanja u ime studenata, s najmanje 20%...